Zdá se, že se nacházíte v .
Přejděte na stránky společnosti Scania pro více informací.
Česká republika
prodejní oblasti
Výrobní místo

Přehled hospodaření společnosti Scania za leden – březen 2020

Souhrn prvních tří měsíců roku 2020

• Čisté tržby poklesly o 8 procent na 33,051 mld. SEK (36,092)

• Provozní zisk poklesl o 29 procent na 3,005 mld. SEK (4,207)

• Cash flow dosáhl v oblasti vozidel a služeb 1,441 mld. SEK. (0,507)

b35d1e7ec86f4124_org

Komentář prezidenta a GŘ společnosti Henrika Henrikssona

„První čtvrtletí roku 2020 začalo pozitivně, ale od března událostem dominovala epidemie koronaviru a mimořádná opatření přijatá ve společnosti s cílem snížit šíření infekce. Kapacita společnosti Scania dodávat své výrobky se setkávala se stále více omezeními vzhledem k nedostatku dílů a narušením v dodavatelském a logistickém řetězci. Rozhodnutí zastavit výrobu společnosti Scania v Evropě bylo přijato koncem března, poté následovalo strukturované uzavření zbývající výroby po celém světě.

Během tohoto období poklesly čisté tržby společnosti Scania na 33,1 miliardy SEK a zisk činil 3,005 mld. SEK., což odpovídalo provozní marži 9,1 procenta. Nižší dodávky vozidel měly negativní dopad na zisk, což bylo částečně přebito kurzovými vlivy a mírně vyšším objemem poskytovaných služeb.

Přestože výroba společnosti Scania byla v březnu výrazně dotčena těmito událostmi, servisní síti se podařilo podporovat naše zákazníky náhradními díly, dílenskými službami a podporou, což zajišťovalo, že mohli udržovat životně důležitou přepravu pro celou společnost. Výnosy firmy Scania ze služeb se během prvního čtvrtletí zvýšily

o 5 % na 7,509 mld. SEK. (7,166).

Finanční služby hlásily nižší provozní zisk na úrovni 277 mil. SEK. (345), zčásti v důsledku zvýšeného podílu rezerv na nekvalitní dluhy. V důsledku epidemie koronaviru se zhoršila platební schopnost našich zákazníků. Úzce spolupracujeme na tom, abychom je v těchto nelehkých dobách podpořili.

Přetrvává velká nejistota ohledně plného dopadu šíření viru a jeho důsledků pro celosvětovou poptávku. Na konci prvního čtvrtletí roku 2020 poklesly objednávky společnosti Scania na nákladní automobily o 27 procent ve srovnání s předchozím obdobím (meziročně), přičemž velké poklesy zaznamenáváme v Evropě a Latinské Americe. Objednávky autobusů a v oblasti motorů byly o něco vyšší v porovnání se stejným obdobím roku 2019. Vzhledem k nejistotě v globální ekonomice je těžké předvídat krátkodobý vývoj poptávkové situace, přičemž existuje riziko rušení již zadaných objednávek.

Jsme ve výjimečné situaci pro lidi, společnosti i firmy. V tomto ohledu jsme nuceni přijímat nepříjemná opatření a účinná řešení v závislosti na tom, který scénář se naplní. Dáváme prioritu projektům a investicím. I když se společnosti Scania krátkodobě podařilo zachovat většinu pracovních míst díky zkráceným pracovním úvazkům, může být nutné přijmout další opatření.

Jsem hrdý na společenskou odpovědnost a sílu iniciativy, kterou ukazují zaměstnanci společnosti Scania. Abychom zmínili některé ze skvělých snah našich zaměstnanců, tito například pomáhali vyrábět vybavení pro zdravotnictví, jako jsou respirátory, a poskytovali zdravotnickému systému odborné rady s cílem koordinovat dodávky a získávat velká množství zdravotnického materiálu.

V dubnu společnost Scania zahájila opatrný restart globální výroby na nízké úrovni s cílem otestovat kapacity pro dodávky u nás a našich dodavatelů. Pozorně sledujeme vývoj a v krátkých intervalech přijímáme rozhodnutí o aktivitách v našem globálním výrobním systému. Úspěšný návrat k normální situaci teď závisí na synchronizovaném restartu celého evropského průmyslového systému.”

Fin_prehled_Q1_2020_cz

Podrobnější informace poskytne:
Viktor Tamayo, PR and Communication Coordinator CZ & SK
Telefon: +420 602 344 874
E-mail: viktor.tamayo@scania.cz