Zdá se, že se nacházíte v .
Přejděte na stránky společnosti Scania pro více informací.
Česká republika
prodejní oblasti
Výrobní místo

Scania se zavazuje k podpoře cíle dekarbonizace v souladu s omezením globálního oteplování na 1,5 °C

Společnost Scania reaguje na výzvu OSN, aby podniky vyvinuly větší úsilí a učinily odvážnější kroky v boji proti změně klimatu. Mezi ně patří například příslib stanovit vědecký cíl vedoucí ke snížení emisí skleníkových plynů v tempu a rozsahu, který věda vyžaduje.

18270-003

„Podniky hrají důležitou roli při omezování globálního oteplování a vytváření ekonomiky budoucnosti s nulovými emisemi uhlíku. Rozhodnutí v podobě snahy o větší angažovanost a podepsání výzvy OSN posiluje náš závazek, ke kterému jsme se již dříve přihlásili a kterým je podporování přechodu směrem k udržitelnému odvětví dopravy,“ říká prezident a generální ředitel společnosti Scania, Henrik Henriksson.

Před začátkem summitu OSN o změně klimatu, jenž se bude konat 23. září v New Yorku, byli přední podnikatelé vyzváni, aby pro své společnosti stanovili ambiciózní cíle za účelem omezení globálního nárůstu teploty na 1,5 °C ve srovnání s úrovněmi před industrializací.

Společnost Scania v posledních letech usilovně pracovala na snižování úrovní emisí ze svých vlastních činností i uhlíkové stopy z dopravy a zavázala se k řadě cílů, včetně snížení emisí CO2 jak ze své pozemní dopravy [1], tak i vlastních činností [2] do roku 2025 o polovinu. Kromě toho také plánuje do roku 2020 přejít na elektřinu 100% vyráběnou z nefosilních zdrojů [3]. K většině emisí CO2 však dochází při používání produktů společnosti Scania. I v této oblasti pracovala společnost Scania po celá desetiletí na minimalizaci emisí ze svých produktů prostřednictvím opatření přispívajících k větší hospodárnosti. Již více než 25 let nabízí společnost Scania nejširší portfolio produktů na trhu, které využívají alternativy k fosilním palivům. Součástí stávajícího závazku společnosti je učinit tento další velký krok vpřed a zahrnout emise z používání jejích produktů do cíle dekarbonizace.

Na summitu OSN o změně klimatu je Scania jednou ze společností pověřených úkolem zdůrazňovat důležitost odvětví dopravy při přechodu k udržitelné občanské společnosti. Henrik Henriksson se bude v New Yorku účastnit summitu i několika dalších významných aktivit zaměřených na řešení problému změny klimatu.

„V boji proti změně klimatu již společnost Scania podnikla mnoho velkých kroků. Musíme však v této práci pokračovat a musíme zajistit, aby se k nám připojili i ostatní. Je třeba spolupracovat a navazovat partnerství s dalšími subjekty, které sdílejí stejné ambice v oblasti klimatu a udržitelnosti jako my. O tomto tématu budu hovořit na summitu OSN o změně klimatu,“ říká Henrik Henriksson.

Aby společnost Scania prokázala svůj závazek, uspořádá událost s názvem Den klimatu, která se bude konat 20. září v předvečer summitu OSN o změně klimatu. 52 000 zaměstnanců ve více než 100 zemích zastaví na jednu hodinu svou práci, aby se mohli nejen dozvědět více informací o klimatologii a udržitelnosti, ale také diskutovat o tom, jak může každý tým přispět v rámci svých každodenních činností ke zlepšení situace.

 

[1] Snížení emisí CO2 na přepravenou tunu ze své pozemní dopravy o 50 procent s použitím roku 2016 jako výchozí úrovně

[2] Snížení emisí CO2 ze svých činností o 50 procent do roku 2025 s použitím roku 2015 jako výchozí úrovně

[3] V případě splnění nezbytných předpokla

Podrobnější informace poskytne:
Viktor Tamayo, PR and Communication Coordinator CZ & SK
Telefon: +420 602 344 874
E-mail: viktor.tamayo@scania.cz