Zdá se, že se nacházíte v .
Přejděte na stránky společnosti Scania pro více informací.
Česká republika
prodejní oblasti
Výrobní místo

Reakce na rozhodnutí ÚOHS zakazující plnění rámcové dohody na dodávku autobusů délky 12 m pro Ústecký kraj

Společnost Scania Czech Republic s.r.o. nesouhlasí s rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) ze dne 15. 4. 2019, v němž ÚOHS zakázal plnění rámcové dohody mezi Dopravní společností Ústeckého kraje (DSÚK) a naší společností uzavřené dne 28. 12. 2018 na dodávku 71 kusů linkových autobusů délky 12 m. Vozidla se již začala vyrábět. 

13244-015

Zákaz plnění rámcové smlouvy odůvodňuje ÚOHS údajnými diskriminačními podmínkami předchozího tendru, které DSÚK použila i pro uzavření smlouvy s naší společností. Právní argumentaci ÚOHS nepovažujeme za korektní a dostatečně podloženou. Podle našeho názoru byly podmínky tendru nastaveny maximálně transparentně a nediskriminačně. Z veřejně dostupných zdrojů lze ověřit, že nastavené zadávací podmínky jsou v tendrech na dodávky autobusů naprosto standardní a že jim prokazatelně dokáže vyhovět dostatečný počet dodavatelů. Jinou věcí je však samotný zájem o danou zakázku. Skutečnost, že o původní tendr nebyl zájem, je objektivním důsledkem přetlaku zakázek na stávajícím trhu s autobusy a omezených kapacit jejich výrobců, nikoliv důkazem nezákonnosti nastavení zadávacích podmínek. I naše společnost se původně ucházela o jiný tendr, ačkoliv splňovala i podmínky napadené zakázky.

Je naprosto legitimní a logické, že se DSÚK snažila potřebné autobusy pro Ústecký kraj opakovaně pořídit, aby byla zajištěna dopravní obslužnost kraje. Naše společnost byla v době oslovení schopna autobusy odpovídající požadavkům DSÚK dodat. Aktuální rozhodnutí ÚOHS bohužel znamená komplikaci s dodávkami autobusů, což v konečném důsledku nejvíce poškodí obyvatele Ústeckého kraje. Proto kvitujeme avizované rozhodnutí DSÚK bránit se proti rozhodnutí ÚOHS podáním opravného prostředku (rozkladu) k předsedovi ÚOHS.

Podrobnější informace poskytne:
Viktor Tamayo, PR and Communication Coordinator CZ & SK
Telefon: +420 602 344 874
E-mail: viktor.tamayo@scania.cz