Zdá se, že se nacházíte v .
Přejděte na stránky společnosti Scania pro více informací.
Česká republika
prodejní oblasti
Výrobní místo

Scania má potenciál dosáhnout do roku 2020 objem prodeje 120 000 vozů ročně

"Minulý rok společnost Scania dodala zákazníkům okolo 61 000 nákladních vozidel. Máme však potenciál k tomu, abychom do roku 2020 celosvětově prodávaly až 120 000 vozů ročně. Současně poroste i prodej našich služeb - chtěli bychom, aby produkty související se službami tvořily 25 - 30 procent našeho celkového objemu prodeje" řekl Martin Lundstedt, prezident a CEO společnosti Scania.

V segmentu autobusů má Scania potenciál zvýšit roční objem výroby do roku 2020 na 15 000 kusů a v segmentu průmyslových a lodních motorů na 20 000 kusů. Tento odhad růstu vychází z aktuálního vývoje hospodářské aktivity. Ačkoliv v nejbližších letech může být situace na evropském trhu náročná, v dlouhodobém horizontu společnost Scania očekává zotavení evropské ekonomiky. Významná část nárůstu objemu do roku 2020 by měla pocházet z asijských, euroasijských a afrických trhů.

" V Evropě jsme si pro nadcházející roky připravili silnou pozici díky uvedení širokého sortimentu motorů splňujících normu Euro 6, vozidel Scania Streamline a služeb Ecolution by Scania - tedy produktů a služeb, které našim zákazníkům pomáhají snižovat spotřebu paliva a zároveň zmírňovat dopad na životní prostředí. Také nás těší trend zvyšování poptávky po efektivní dopravě v zemích s rozvíjejícím se trhem. V současnosti se soustředíme na další rozšiřování našeho působení v klíčových segmentech" vysvětlil Martin Lundstedt.

 

 

Zaměření se na oblast služeb

Společnost Scania nadále rozvíjí své aktivity v oblasti služeb a posiluje svou pozici na nových rostoucích trzích. Míra investování do servisní sítě v minulých letech představovala přibližně 1 miliardu švédských korun ročně . Zájem zákazníků o snižování spotřeby paliva a minimalizaci prostojů vozidel dává společnosti Scania skvělou příležitost zvýšit svůj podíl na trhu v oblasti služeb a zároveň rozšířit portfolio svých služeb.

" Za posledních 20 let jsme v oblasti služeb vyvinuly různé nové koncepce, díky kterým jsme dnes na pozici lídra. Nyní plánujeme zvýšit objem služeb a současně zintenzivnit naše působení v nových segmentech prostřednictvím velkého obsahu služeb . Naší ambicí je v průběhu ekonomického cyklu zvýšit podíl služeb na celkovém příjmu společnosti Scania z 20 - 25 procent , které jsme dosahovali po minulé roky , na 25 - 30 procent " řekl Martin Lundstedt.

Pokud jde o výrobu, společnost Scania plánuje zvýšit své kapacity investováním do modernizace procesů v existujících výrobních závodech. Společnost Scania již začala pracovat na zvýšení své technické kapacity na plánovaných 120 000 vozidel ročně, a to díky investicím 1,5 miliardy švédských korun v průběhu tří let .

Nové příležitosti ve spolupráci s Volkswagen Group

Společnost Scania objevila možnosti spolupráce s Volkswagen Group, která jí v dlouhodobém horizontu přinese další posílení produktového portfolia a úspory díky většímu objemu výroby a know - how . Společnosti Scania a MAN společně zkoumají možnosti v oblasti náprav, převodovek , materiálů a komponentů pro hybridní pohony . Několik dokončených studií proveditelnosti ukazuje, že zde existují zajímavé možnosti spolupráce, na kterých již společnost Scania začala pracovat. Kromě toho si společnosti Volkswagen Group a Scania vyměňují poznatky a srovnávací údaje v oblasti IT , výroby a logistiky včetně pracovních metod a postupů.

Od roku 2008 se společnost Scania drží zásady, že jakákoli spolupráce s partnery je podmíněna prospěchem pro společnost Scania a musí být založena na rovnocenném vztahu. Martin Lundstedt vysvětlil, jak tato politika tvořila základy rozhodovacího procesu a pracovních postupů, které společnost implementovala.

" Na výroční valné hromadě 2014 předneseme souhrn procesů implementovaných ve společnosti Scania, které mají ochránit zájmy společnosti Scania a všech jejích akcionářů při takových partnerských projektech. Hlavní pozornost budeme věnovat způsobu, jakým budou transakce mezi společností Scania a jejími partnery monitorovány a dokumentovány, aby byly kontrolovatelné" řekl Martin Lundstedt .

Společnost Scania požádala i své externích auditory, aby věnovali zvláštní pozornost těmto procesům a jejich dodržování. K tomuto tématu se auditoři společnosti Scania vyjádří i na výroční valné hromadě 2014 .

Situace na trhu

Martin Lundstedt se také vyjádřil k situaci na trhu s nákladními automobily ve třetím čtvrtletí 2013:

"Mnoho zákazníků chce před koncem roku omladit svůj vozový park a investovat do nákupu vozidel splňujících normu Euro 5. Proto jsme letos v Evropě nezaznamenali běžný sezónní pokles počtu objednávek v červenci a srpnu. V Latinské Americe jsme však byli o něco méně aktivní než v předešlých čtvrtletích, které byly pro nás velmi úspěšné."