Zdá se, že se nacházíte v .
Přejděte na stránky společnosti Scania pro více informací.
Česká republika
prodejní oblasti
Výrobní místo

Scania bilanční zpráva za leden - březen 2012

Shrnutí prvních tří měsíců roku 2012: • Hotovost dosáhla 1 763 milionů SEK (1 129) ve vozidlech a službách • Provozní zisk klesl na 2 323 milionů SEK (3 339) a výnos na akcii klesl na 2,24 SEK (3,14 ) • Čistý příjem klesl o 3% na 20 127 milionů SEK (20 692

Komentář Leifa Östlinga, prezidenta a výkonného ředitele společnosti Scania: 

 "Provozní zisk za první čtvrtletí 2012 dosáhl 2 323 milionů SEK. Nižší dodávky vozidel a snížení využití kapacity stáhli zisk stejně jako vyšší náklady na budoucí projekty. Příznivější tržní mix měl pozitivní vliv, protože dodávky v Brazílii byly podpořeny 2 000 vozidly EURO 3 v průběhu prvního čtvrtletí. Celkově dodávky poklesly v důsledku zpomalení poptávky na konci roku 2011. Scania přizpůsobila svou výrobní kapacitu na současnou úroveň poptávky. Celkový počet objednávek nákladních aut během prvního kvartálu roku 2012 zahrnuje také ty, které byly na lince již koncem loňského roku. Trh v jižní Evropě je stále na poměrně nízké úrovni. Objednávky v Latinské Americe byly negativně ovlivněny během kvartálu po přechodu na normu Euro 5 (vozidla v Brazílii). V Eurasii poptávka zůstává na dobré úrovni. Na Blízkém Východě byly objednávky stále na nízké úrovni a prognózy do budoucna jsou nejisté. Ve zbytku Asie naopak roste zájem o vysoce kvalitní výrobky a služby Scania.

Mimo jiné, Scania zajistila velké objednávky od výrobců strojních zařízení. objednávky autobusů celkově oslabily v průběhu prvního čtvrtletí ve srovnání s koncem roku 2011, a to především v Evropě. Motory zaznamenali více objednávek, zejména díky Evropě. Poptávka po servisu byla všeobecně na vysoké úrovni, přičemž nárůst byl tažen zejména Latinskou Amerikou. Vysoké dodávky nákladních vozidel v Evropě v letech 2005-2008 následované nízkými dodávkami nákladních automobilů v posledních letech znamenají, že průměrný věk nákladních vozidel se zvyšuje. Tento vyšší průměrný věk má vliv na poptávku po servisních službách a také to znamená, že zákazníci mají rostoucí potřebu po výměně dílců. Scania má dobrou pozici na trhu i díky jejím novým službám a výrobkům. "

 

 

Síla prodeje

Během prvního čtvrtletí 2012 dodávky celkově klesly o 15 procent na 16 238 (19 065) vozidel ve srovnání se stejným obdobím roku 2011. Čisté tržby klesly o 3 procenta na 20 127 mil.. SEK. Měnové kurzy neměly prakticky vliv na prodeje. Rezervace objednávek klesly o 19 procent na 15 809 (19 457) vozidel ve srovnání s prvním čtvrtletím 2011.

Nižší tempo výroby

Výroba vozidel byla přizpůsobena aktuální poptávce ve dvou krocích. V listopadu 2011 Scania snížila denní produkci v celosvětovém měřítku o 15 procent ve srovnání s 3.Q. 2011. Od ledna 2012 byla denní produkce snížena o 15 procent.

Dobrá poptávka po servisu

Vysoké dodávky nákladních vozidel v Evropě v letech 2005-2008 následované nízkými dodávkami nákladních automobilů v posledních letech znamenají, že průměrný věk nákladních vozidel se zvyšuje. Tento vyšší průměrný věk má vliv na poptávku po servisních službách a také to znamená, že zákazníci mají rostoucí potřebu po výměně dílců, což má stabilizující vliv na ziskovost společnosti Scania. Během I. čtvrtletí rostla poptávka po servisních službách ve všech regionech mimo Evropu, úroveň v Evropě zůstala na stabilní úrovni i přes značně nižší poptávky v jižní Evropě.

Vyšší účinnost servisních operací

Scania pokračuje v neustálém zlepšování prodejních a servisních jednotek tím, že pracuje se Scania výměnným systémem (SRS - Scania Retail System), založeném na zásadách Production System Scania (SPS). Neustálé zlepšování umožní servisům provádět opravy a údržbu efektivněji, což vede i k vyšší efektivitě využití vozidla a jeho delší provozuschopnosti. Scania může pak uvolnit prostředky, které budou použity na posílení školení servisních techniků.

 

Celou zprávu naleznete v anglickém jazyce zde