Zdá se, že se nacházíte v .
Přejděte na stránky společnosti Scania pro více informací.
Česká republika
prodejní oblasti
Výrobní místo

Scania rozšiřuje výrobu - v dubnu obnoví pětidenní pracovní týden

Scania rozšiřuje produkci a proto připravila výjimku z nynější kolektivní smlouvy o čtyřdenním pracovním týdnu platnou pro švédské závody na první pololetí roku 2010. V souladu se smlouvou nevýrobní, administrativní zaměstnanci obnoví pětidenní pracovní týden od dubna 2010.

„Je to výsledkem potřeb rozšiřování výroby díky stále vysoké poptávce v Brazílii, ale zároveň i oživení poptávky, které zaznamenáváme v Evropě. Efektivním využitím naší globální produkční struktury zvětšujeme výrobní objemy v Evropě, takže můžeme podpořit produkci závodů v Jižní Americe subdodávkami,“ říká Anders Nielsen, výkonný viceprezident pro výrobu a logistiku.

Obnovení pětidenního pracovního týdne ve výrobních závodech bude aplikováno nejdříve od dubna. Zatím se především rozšíří objem výroby komponentů pro zásobování výroby v Jižní Americe, což přinese obnovení pětidenního pracovního týdne, zatímco většina evropských podniků bude mít ve druhém čtvrtletí nadále volné pátky. To platí například i pro finální montáž vozidel v Södertälje, nebo kompletaci budek řidiče v Oskarshamnu, což se vztahuje na 2000 výrobních pracovníků ve Švédsku.

„Bohužel však nelze říci, že zmíněné zvýšení objemu výroby povede k návratu pětidenního pracovního týdne v těchto závodech. I když se pozitivní trendy potvrdí a budou pokračovat, objem výroby bude podstatně menší, než v rekordních letech 2007 a 2008,“ dodává Nielsen.

Scania zavedla čtyřdenní pracovní týden v červnu 2009 pro všechny pracující ve Švédsku. Různé formy úprav pracovní doby pak aplikovala také pro více než 2000 zaměstnanců v Nizozemsku, Francii, Německu a jinde.

Od konce roku 2008 Scania postupně snížila počet zaměstnanců ve výrobě o 3000 včetně 2000 se smlouvami na dobu určitou, které nebyly prodlouženy, nebo obnoveny. Zbytek tvořilo zastavení náboru, respektive nahrazování těch, kteří odešli na odpočinek a podobné kroky.

Zavedení čtyřdenního pracovního týdne bylo jedním z klíčových momentů strategie pro zachování konkurenceschopnosti celé společnosti navzdory velmi hlubokému propadu světových trhů. V souladu s novou kolektivní smlouvou, uzavřenou v prosinci 2009, byl čtyřdenní pracovní týden administrativních pracovníků zaveden na první čtvrtletí, u výrobních pracovníků na první pololetí roku 2010.