Zdá se, že se nacházíte v .
Přejděte na stránky společnosti Scania pro více informací.
Česká republika
prodejní oblasti
Výrobní místo

Společnost Transgesa vs. madridská doprava a pravidla pro emise

Tempo života ve španělském hlavním městě Madridu je hektické a poskytovatelé přepravy se snaží držet krok se stále přísnějšími omezeními ohledně emisí a vznětových motorů. Pro španělskou přepravní společnost Transgesa představuje model Scania G 340 poháněný LNG náznak budoucích možností pro městskou rozvážku.

Se svými 4,4 miliony vozidel na silnicích a se zácpami, které se občas zdají nekonečné, je dopravní infrastruktura madridské oblasti sice plošně rozlehlá, ale přitom nedostačující. Oblast také trápí velmi silně znečištěné ovzduší s koncentracemi částic i oxidů dusíku, které pravidelně a mnohokrát překračují povolené emisní limity. Pokud ještě zvážíte, že oblastní správa plánuje do roku 2025 eliminovat veškerou přepravu vozidly poháněnými naftou, čekají městské distributory opravdu náročné úkoly.

Nákladní vozidlo poháněné LNG jede zónou s omezením dopravy

V takovémto prostředí přepravní společnost Transgesa denně provozuje rozvážku napříč celou oblastí, centrum města nevyjímaje. Společnost provozuje nákladní vozidlo Scania s pohonem na zkapalněný zemní plyn (LNG). Vozidlo má povolený vjezd i do oblastí, do kterých běžná nákladní vozidla nesmí.

„Pokud se jedná o dodávky do velkých měst – a hlavně jejich center –, máme před sebou kvůli stále rostoucímu počtu omezení úkoly zásadního charakteru,“ říká Erwin Alberts, provozní ředitel společnosti Transgesa. „Rok od roku je situace složitější, protože se neustále zpřísňují požadavky na vjezd podle typu vozidla a typu paliva. Takové jednání má bezesporu dopad na provoz naší společnosti.“

Madrid-19

Městská rozvážka v úzkých a rušných ulicích

Společnost Transgesa, která provozuje vozový park pro dálkovou přepravu i pro rozvážku, je madridský provozovatel licence národní sítě Palibex. Síť Palibex pod společnou značkou sdružuje místní přepravní společnosti a zajišťuje tak koordinovanou rozvážku po celém iberském poloostrově. Společnost Transgesa provozuje také přepravu pod svou vlastní značkou.

Řidič Carlos „Chilaba“ Fernández začíná svůj pracovní den obvykle ve skladu společnosti Palibex v jižní části Madridu. Zde nakládá zásilky, které směřují do centra města. 

„Ráno se zboží nakládá a doručuje, odpoledne se pak dělá svoz,“ vysvětluje. „Abyste neuvázli v husté dopravě, je opravdu zapotřebí vyhnout se ranní špičce a také polednímu shonu. Jízda úzkými ulicemi je náročná a do některých míst se vjíždí velmi obtížně. 

„To ale není to nejhorší. Nejhorší je vykládat do výklopných vrat od skladových prostor pod silnicí. A Madrid je navíc plný lidí na kolech, skateboardech a samozřejmě i na motorkách, kteří ještě ke všemu nebezpečně kličkují dopravou.“

Zákaz dieselových motorů přinese Madridu více vozidel na alternativní palivo

Omezení dopravy, nehody a dopravní zácpy jsou pro dispečery společnosti Transgesa každý den tvrdým oříškem. „Řešení situací vyžaduje ze strany plánovacích a dopravních oddělení ohromnou představivost a inteligenci. Při obsluze některých oblastí totiž se totiž musíme podřizovat platným pravidlům a omezením,“ vysvětluje Alberts. „Z provozního hlediska je pro nás situace bezesporu obtížná.“

Společnost Transgesa zastává názor, že v následujících letech – než v Madridu začne platit zákaz dieselových motorů – se přeprava zásadním způsobem změní. „Půjde o velice vzrušující období. Naše společnost i všechna její konkurence se bude muset přizpůsobovat novým a stále přísnějším zákonům. Budeme muset investovat do jiných typů vozidel a také školit svoje týmy v oblasti blížících se omezení.“

Podle Albertse je také jisté, že blížící se zákaz urychlí vznik nových obchodních modelů, především těch, které se soustředí na dodání koncovému zákazníkovi – tento typ dodávek bude s rozvoje internetového obchodu stále častější. „Jednotliví přepravci budou vzájemně více spolupracovat, což povede ke snížení počtu vozidel, která rozváží zboží v centru města.“

Madrid-12

Scania pomáhá společnosti Transgesa plnit požadavky zákazníků

I když zákazníci dříve nebyli moc ochotní za přidanou hodnotu ekologičtější dopravy hradit vyšší cenu, teď se jejich přístup začíná měnit, popisuje Alberts. „V současnosti se stále více setkáváme se zákazníky, kteří požadují, aby jejich přepravci do ekologických vozidel prokazatelně investovali. Větší společnosti to považují za přidanou hodnotu.“

Pokud se jedná o přechod k novému modelu městské rozvážky, Scania je pro společnost Transgesa cenným partnerem. „Díky technologiím společnosti Scania máme při obsluze zákazníků určité výhody. Se stoupajícími nároky na investice bude stále více záležet na větší efektivitě a spolehlivosti.“