Zdá se, že se nacházíte v .
Přejděte na stránky společnosti Scania pro více informací.
Česká republika
prodejní oblasti
Výrobní místo

MODULÁRNÍ SYSTÉM PRODUKTŮ

Člověk za modulárním systémem

I když vznik obdivovaného modulárního systému produktů Scania nelze připsat jedné osobě, není pochyb o tom, že důležitou roli sehrál první technický ředitel Sverker Sjöström.

Na začátku 50. let nesplňovaly dodávky komponentů a materiálů Scania-Vabis z Německa i odjinud všechna očekávání. Situace byla už tak kritická, že společnost byla nucena pozastavit velkou část prací na vývoji nových vozidel a motorů. Komponenty byly nevhodně dimenzovány a materiály bývaly vadné nebo neodzkoušené, což často vedlo k poddimenzování nebo předimenzování dílů a součástí.

V rámci boje s problémy s kvalitou se společnost Scania-Vabis obrátila na nově přijatého Sverkera Sjöströma, 27letého doktora fyziky strojírenství z Královského technického institutu ve Stockholmu a odborníka na pevnost materiálů.

Sjöström začal systematicky zkoumat namáhání, jakému byla vozidla vystavována v praktickém provozu. „Výsledky těchto měření často úplně převrátily vnímání způsobu výpočtu pevnosti dané součásti,“ uvedl Sjöström v rozhovoru v roce 2004. „Tehdy byly postupy založeny na výpočtech pevnosti komponent v podmínkách statického zatěžování bez vztahu ke skutečnému využití. Byli jsme nuceni to přehodnotit.“

„Převládal tehdy například názor, že je třeba mít jednu rozvodovku pro každý objem motoru, bez ohledu na aplikaci. Podle našich nových zjištění to bylo úplně špatně. Výkon motoru měl jen zanedbatelný význam. Hlavními faktory pro dimenzování se stala celková hmotnost vozidla a topografie přepravní trasy.“

V roce 1961 se Sjöström stal prvním technickým ředitelem společnosti Scania-Vabis. Od 60. let produkce nákladních vozidel prudce rostla a společnost Scania-Vabis stále větší podíl výroby vyvážela. Nákladní vozidla byla navíc stále složitější. Také zákazníci byli náročnější a vozidla často musela jezdit v dosud neznámých podmínkách.

„Z toho vyvstala potřeba klasifikovat jednotlivé oblasti využití nákladních vozidel,“ řekl Dr. Sjöström. „S pečlivě odstupňovanými třídami pevnosti u různých druhů komponentů jsme dokázali plnit rozmanité potřeby zákazníků s omezeným množstvím komponentů. To také vedlo ke snížení hmotnosti konečného produktu.“

Konkurenti oponovali, že myšlenka efektivního modulárního systému je zcela nereálná, ale pro společnost Scania bylo osudové, že se zaměřila na těžká vozidla. Další pokrok vycházel z konstruktivní týmové práce v rámci oddělení výzkumu a vývoje společnosti.

„Společně jsme vyvinuli řadu GPRT s vlastními výrobními jednotkami pro kabiny a rámy. Koncepce se začaly rozvíjet na konci 60. let, kdy jsme pracovali s novými kabinami. Nakonec jsme se shodli na tomto: kdybychom mohli vyrobit úplně novou řadu, jak by vypadala?“

Jako první z nové, již plně modularizované nabídky nákladních vozidel, přišel model T s kapotou před kabinou představený v dubnu 1980.

Kompletní řada GPRT se čtyřmi druhy kabin, nazývaná také řada 2, byla představena v prosinci 1980.

Nová řada byla na základě využití nákladních vozidel rozdělena na tři základní provozní třídy: M (střední zatížení), H (vysoké zatížení) a E (mimořádně vysoké zatížení).

Pokud jde o modularizaci, tato nová řada nákladních vozidel dosáhla téměř dokonalosti. Z omezeného počtu základních dílů dokázala Scania sestavovat prakticky neomezený počet variant vozidel, které byly přizpůsobeny potřebám jednotlivých zákazníků.