Zdá se, že se nacházíte v .
Přejděte na stránky společnosti Scania pro více informací.
Česká republika
prodejní oblasti
Výrobní místo

VÝZKUM A VÝVOJ

Podpora inovativní kultury

Inovací k vyšší provozuschopnosti

Společnost Scania výrazně investuje do špičkového světového výzkumu a vývoje. Zákazníci požadují spolehlivá a inovační řešení, která zvyšují provozuschopnost vozidel.

Po úspěšném uvedení své řady motorů Euro 6 se společnost Scania dále zaměřuje na nízkoemisní dopravní řešení. V blízké budoucnosti se bude také více soustřeďovat na alternativní paliva a hybridizaci.

Prostor společnosti Scania pro inovaci roste díky pokračující spolupráci s univerzitami, výzkumnými instituty, dodavateli, zákazníky a dalšími partnery. To podporuje inovativní kulturu, zajišťování dovedností potřebných k dalšímu růstu a vývoji a nové nápady, jak dosáhnout udržitelnějších dopravních řešení. Společnost Scania spolupracuje mimo jiné se švédským královským technologickým institutem KTH, univerzitou Chalmers University a univerzitami ve městech Luleå a Linköping. Důležitou výhodou je také přístup ke globální vývojové síti Volkswagen Group.

Díky výhodám, které společnosti Scania přináší spolupráce se společností Volkswagen a akademickými partnery, dokáže Scania rychleji reagovat na trendy a technologický vývoj a díky tomu i rychle hledat řešení. Vedení v oblasti technologií je závislé na spolupráci s těmi správnými partnery.

Zásadní význam má také porozumění běžnému provozu u zákazníků. Jako hráč světového významu musí společnost Scania přizpůsobovat globální řešení specifickým potřebám každého trhu. Na nových trzích a v segmentech s odlišnými provozními podmínkami může být nutné se zaměřit na přizpůsobení stávajících produktů místním požadavkům, například konkrétním jízdním vzdálenostem nebo využití kapacity. V jiných případech je nutné zase věnovat pozornost vývoji nových produktů. Zdroje energie a energetická politika se v jednotlivých státech liší, a proto musí společnost Scania být vysoce flexibilní a ochotná nabízet širokou řadu řešení.

Síť propojených vozidel zajišťuje pro oddělení výzkumu a vývoje společnosti Scania cenné údaje. Díky shromažďování dat je možné analyzovat výkon vozidel v mnoha různých provozních podmínkách. Pomocí získaných dat je možné analyzovat také chování řidičů, což lze využít při vývoji nových systémů pomoci řidiči.