Česká republika

Minimalizace dopadu na životní prostředí

Společnost Scania usiluje o minimalizaci dopadu svých produktů na životní prostředí během výroby i použití. Činíme tak zohledněním dopadu na životní prostředí během celé životnosti našich nákladních vozidel, autobusů i motorů.