Zdá se, že se nacházíte v .
Přejděte na stránky společnosti Scania pro více informací.
Česká republika
prodejní oblasti
Výrobní místo

O SPOLEČNOSTI SCANIA

SCANIA NA PRVNÍ POHLED

Scania je globální společnost, která realizuje prodej a servis ve více než 100 zemích. Na mnoha trzích nabízíme také finanční služby a výrobní jednotky máme v Evropě, Jižní Americe a Asii.

49 000 ZAMĚSTNANCŮ

S celkem 18 400 zaměstnanci v prodeji a službách zaujímá Scania strategickou pozici v dosahu našich zákazníků ve 100 zemích po celém světě. Společnost má sídlo ve městě Södertälje.

VÝZKUM A VÝVOJ

Naším cílem je rozvíjet vysoce kvalitní produkty a řešení podle konkrétních potřeb zákazníků s krátkými lhůtami od nápadu po uvedení na trh, proto celých 3,800 zaměstnanců pracuje ve výzkumu a vývoji.

GLOBÁLNÍ SLUŽBY

Hlavní nákupní jednotky Scania sídlí v Södertälje a pobočky jsou v Latinské Americe, Indii, Rusku a Číně. Závody pro dodávku dílů se nachází v belgickém Opglabbeeku, v Singapuru a v brazilském městě Vinhedo.

NAŠE ZÁKLADNÍ HODNOTY

Náš úspěch stojí na našich hlavních hodnotách, ke kterým patří orientace na zákazníka, respekt k jednotlivcům, eliminace odpadu, odhodlání, týmový duch a integrita. V těchto hodnotách se odráží naše cesta za udržitelným budoucím vývojem a důležitou rolí v ekosystému i naše pozice ve skupině Volkswagen Truck & Bus. Tyto hodnoty budou i nadále nedílnou součástí způsobu, kterým naši společnost řídíme, a budou nám pomáhat při budování vedoucí světové pozice v odvětví udržitelné dopravy.

Orientace na zákazníka Jedině úspěch našich zákazníků je naším úspěchem. Protože rozumíme podnikání našich zákazníků, můžeme jim zajistit na míru upravená řešení, se kterými dosáhnou úspěchu v prostředí udržitelné dopravy. Provoz a efektivita našich zákazníků jsou základem našeho hodnotového řetězce. Soustředíme se na ně ve všem od výzkumu a vývoje, sourcingu a výroby přes prodej, dodávky a financování vozidel až po motory a služby.

Respekt k jednotlivcům V srdci všeho, co děláme, jsou jednotlivci. Sledujeme znalosti, zkušenosti a ambice všech jednotlivců, abychom neustále zdokonalovali náš způsob práce. Nové nápady, vznikající během pracovního dne, pomáhají zvýšit kvalitu, účinnost i spokojenost s prací.

Eliminace odpadu V celé naší organizaci klademe velký důraz na neustálé zdokonalování a díky tomu dokážeme zaručit bezpečnost a vysokou kvalitu ve všech oblastech. Odchylky od cílů a norem nám pomáhají rozpoznávat a eliminovat odpadní materiály. Ve všem, co děláme, se snažíme optimalizovat tok i efektivitu využití zdrojů a snížit dopad na životní prostředí na minimum.

Odhodlání Pro práci jsme nadšení a máme motivaci se neustále posouvat vpřed. Jsme hrdí na to, že dokážeme čelit výzvám pomocí inovativních řešení a vždy se poučit z nových situací. Protože vidíme stromy, ale i les, dokážeme našim zákazníkům zajistit vysokou přidanou hodnotu.

Týmový duch Abychom se v oboru udrželi na špičce, spojujeme své síly a spolupracujeme po celém světě při plnění společných cílů. Rozdíly a rozmanitost vnímáme jako příležitosti a vzájemně se motivujeme ke zdokonalování. Máme na zřeteli společný cíl, což nám dává sílu a pocit sounáležitosti.

Integrita Jsme si vědomi toho, že máme společenskou odpovědnost, a vždy se snažíme dělat ty správné věci správným způsobem. Jednáme v souladu s naší kulturou, hlavními hodnotami a principy. Dodržujeme všechny zákonné předpisy a normy. Vzájemná důvěra nám pomáhá budovat vztahy se zákazníky, obchodními partnery a celou společností, a proto patří k našim nejdůležitějším hodnotám. Vždy dodržujeme své sliby a přijímáme odpovědnost za to, co děláme.

ŘEŠENÍ NA MÍRU

Jedinečný modulární systém produktů Scania, který se vyvíjí už několik desítek let, je jedním z nejdůležitějších faktorů našeho úspěchu. Je nedílnou součástí našeho přístupu k flexibilitě a leží v samém srdci našeho obchodního modelu.

Více informací