Заведи ме в Скания България .

За повече информация посетете сайта на пазара на Скания.

Услуги за тахограф

Разчистете пътя за най-важното

Администрирането на вашия тахограф може да е всичко – от логистична ежедневна досадна задача до загуба на време за персонала ви. Най-добрият начин да обработите данните от тахографа, е да го автоматизирате колкото се може повече. Защото, докато действителните юридически отговорности никога не могат да бъдат възложени на външни изпълнители, вие можете по-лесно да следите нещата чрез непрекъснати отчети за състоянието с анализ на потенциални правни проблеми по отношение на нарушения, забавяния, необходими калибрирания, както и предстоящи изтичания на картите и лицензите.

Характеристики и предимства

– Опростено автоматизирано управление на тахографа

– Не се изисква допълнителен хардуер
– Избягвате нарушения и глоби
– Непрекъснати отчети за правен анализ
– Всички ваши данни се съхраняват дистанционно и сигурно
– Безжично, работи дистанционно от всяко място
– Напомняния чрез SMS и имейл
– Съответства на стандартите за дигитален и интелигентен тахограф
– Данните са налични чрез „Достъп до данни“

Оставете ни да се съсредоточим върху данните, за да можете да се фокусирате върху пътя

Свържете се с вашия дилър

Моля, свържете се с нас, ако имате въпроси относно нашите продукти, услуги или други дейности в рамките на организацията Scania.

Намерете най-близкия до вас дилър тук
Обадете ни се
Изпратете ни имейл
Имейл сервиз
Преглед на уебсайта на дилъра
РАБОТНО ВРЕМЕ
КРЕДИТНИ КАРТИ