Заведи ме в Скания България .

За повече информация посетете сайта на пазара на Скания.

Мониторингов отчет

Ежеседмично резюме на основните показатели от автомобилите ви Scania – винаги налично в уеб браузъра. Периодичната актуализация на данните от автомобила може да бъде първата стъпка към осъзнаването на това каква бизнес стойност можете да добавяте, като знаете повече за реалните работни характеристики на вашите превозни средства, както и идея за това още колко много информация би могла да бъде достъпна на една ръка разстояние. 

Характеристики и предимства

– Ежеседмични актуализации
– Имейл напомняния за това кога са налични нови отчети
– Бърз общ преглед, показващ положителни и отрицателни тенденции
– Не е необходим допълнителен хардуер

Оставете ни да се съсредоточим върху данните, за да можете да се фокусирате върху пътя

Свържете се с вашия дилър

Моля, свържете се с нас, ако имате въпроси относно нашите продукти, услуги или други дейности в рамките на организацията Scania.

Намерете най-близкия до вас дилър тук
Обадете ни се
Изпратете ни имейл
Имейл сервиз
Преглед на уебсайта на дилъра
РАБОТНО ВРЕМЕ
КРЕДИТНИ КАРТИ