Заведи ме в Скания България .

За повече информация посетете сайта на пазара на Скания.

тихо. чисто. безопасно

ИНФОРМИРАЙТЕ СЕ, ЗА ДА ВЗЕМЕТЕ ПРАВИЛНОТО РЕШЕНИЕ

Пресилено ли е да говорим за наличност от над 120 метанстанции? Зависи от много и различни фактори, но мрежата създавана през годините е изграждана според потребностите на леки и лекотоварни превозни средства, предимно такива с капацитет на резервоарите до 30 килограма. При CNG камионите картината е различна, дори соло камион може да бъде с дължина 12 метра, а позволената такава на цяла компзиция е 18.75 м.

За съжаление няма единна и лесно достъпна информация за газостанциите за зареждане на тежкотоварни автомобили. Част от информацията е откъслечна, остаряла или невярна.

За да превъзмогнем това неудобно състояние за нашите клиенти - превозвачи и търговци на метан СКАНИЯ БЪЛГАРИЯ заедно със списание КАМИОНИ подготви специална брошура по темата и дигитална карта на метан станциите в България за зареждане на тежкотоварно автомобили.

Постарахме се да предоставим най-важното за CNG продуктите предлагани от Scania, финансовите параметри по време на тяхното придобиване и експлоатация, детайли от калкулацията, която потвърждава финансовата изгода от използване на камиони на метан, и не на последно място актуални данни за станциите в страната, подходящи за зареждане на товарни CNG превозни средства.

TAKE CO2NTROL

“Заедно с клиентите и техните клиенти можем да предприемем стъпки за декарбонизиране на автопарка и да постигнем едновременно безопасност за околната среда и рентабилност на бизнеса им. Така икономиката на транспорта става едновременно устойчива за природата и икономически ефективна за компаниите!” 

Петър Дончев, Директор Скания България ЕООД