Заведи ме в Скания България .

За повече информация посетете сайта на пазара на Скания.

Всичко което трябва да знаете от света на транспорта

Запишете се за нашия бюлетин

Към абонамента

тихо. чисто. безопасно

ИНФОРМИРАЙТЕ СЕ, ЗА ДА ВЗЕМЕТЕ ПРАВИЛНОТО РЕШЕНИЕ

Пресилено ли е да говорим за наличност от над 120 метанстанции? Зависи от много и различни фактори, но мрежата създавана през годините е изграждана според потребностите на леки и лекотоварни превозни средства, предимно такива с капацитет на резервоарите до 30 килограма. При CNG камионите картината е различна, дори соло камион може да бъде с дължина 12 метра, а позволената такава на цяла компзиция е 18.75 м.

За съжаление няма единна и лесно достъпна информация за газостанциите за зареждане на тежкотоварни автомобили. Част от информацията е откъслечна, остаряла или невярна.

За да превъзмогнем това неудобно състояние за нашите клиенти - превозвачи и търговци на метан СКАНИЯ БЪЛГАРИЯ заедно със списание КАМИОНИ подготви специална брошура по темата и дигитална карта на метан станциите в България за зареждане на тежкотоварно автомобили.

Постарахме се да предоставим най-важното за CNG продуктите предлагани от Scania, финансовите параметри по време на тяхното придобиване и експлоатация, детайли от калкулацията, която потвърждава финансовата изгода от използване на камиони на метан, и не на последно място актуални данни за станциите в страната, подходящи за зареждане на товарни CNG превозни средства.

TAKE CO2NTROL

“Заедно с клиентите и техните клиенти можем да предприемем стъпки за декарбонизиране на автопарка и да постигнем едновременно безопасност за околната среда и рентабилност на бизнеса им. Така икономиката на транспорта става едновременно устойчива за природата и икономически ефективна за компаниите!” 

Петър Дончев, Директор Скания България ЕООД