Заведи ме в Скания България .

За повече информация посетете сайта на пазара на Скания.

рентабилност

сметката излиза

Правейки транспорта по-интелигентен

Чрез близък диалог с нашите клиенти и други партньори и заинтересовани страни, Scania помага за понижаването на въглеродния отпечатък на транспортния сектор и осигурява рентабилност чрез оптимизиране на целия поток - от доставчика до крайния потребител. Ние разполагаме с инструменти за анализ и оптимизиране на всеки даден транспортен автопарк с правилния избор на възобновяеми горива. 

Транспортните разходи са ключов елемент за рентабилността не само за компаниите в сектора, но и за почти всеки бизнес, зависещ от логистиката на товари и пътници, затова привеждаме детайлите от калкулация, която потвърждава финансовата изгода от използването на CNG камиони Scania.

ТОЛ ТАКСА НАПОЛОВИНА

За CNG камионите се плаща само 50% от предвидената тол такса за съответния вид пътни превозни средства над 3,5 тона категоря Евро VI и EEV (Постановление No: 24 от 20 февруари 2020 г. на Министерски съвет).

TAKE CO2NTROL

Множество възможности. Оптимален избор.

метан станции в България

В брошурата може да намерите подробна информация за над 120 търговски обекта като:

- име на обекта

- GPS координати

- точки за зареждане

- работно време

- допълнителна полезна информация

направи запитване

Това поле е задължително, моля попълнете го.

Вашето изискване за превозното средство (напр. конфигурация на осите, приложение или предназначение)

Моля, кажете ни всичките си изисквания. По този начин ние можем да Ви направим индивидуално предложение или да отговорим на Вашите въпроси по най-добрия възможен начин.

Общи условия

Личните ви данни ще бъдат използвани съгласно уведомлението за поверителност публикувана на сайта на Скания България

This Field is a required field.