Заведи ме в Скания България .

За повече информация посетете сайта на пазара на Скания.

Всичко което трябва да знаете от света на транспорта

Запишете се за нашия бюлетин

Към абонамента

рентабилност

сметката излиза

Правейки транспорта по-интелигентен

Чрез близък диалог с нашите клиенти и други партньори и заинтересовани страни, Scania помага за понижаването на въглеродния отпечатък на транспортния сектор и осигурява рентабилност чрез оптимизиране на целия поток - от доставчика до крайния потребител. Ние разполагаме с инструменти за анализ и оптимизиране на всеки даден транспортен автопарк с правилния избор на възобновяеми горива. 

Транспортните разходи са ключов елемент за рентабилността не само за компаниите в сектора, но и за почти всеки бизнес, зависещ от логистиката на товари и пътници, затова привеждаме детайлите от калкулация, която потвърждава финансовата изгода от използването на CNG камиони Scania.

ТОЛ ТАКСА НАПОЛОВИНА

За CNG камионите се плаща само 50% от предвидената тол такса за съответния вид пътни превозни средства над 3,5 тона категоря Евро VI и EEV (Постановление No: 24 от 20 февруари 2020 г. на Министерски съвет).

TAKE CO2NTROL

Множество възможности. Оптимален избор.

метан станции в България

В брошурата може да намерите подробна информация за над 120 търговски обекта като:

- име на обекта

- GPS координати

- точки за зареждане

- работно време

- допълнителна полезна информация

направи запитване