Заведи ме в Скания България .

За повече информация посетете сайта на пазара на Скания.

Scania създава компания за решения за зареждане

За да помогне на клиентите си при прехода към електрически транспорт, Scania CV AB обяви, че е създала Erinion - нова компания, специализирана в частни и полупублични решения за зареждане. Този стратегически ход ще доведе до инсталирането на 40 000 нови точки за зареждане на местата на клиентите и ще засили предлагането на електрическа мобилност на Scania Group в бъдещата транспортна екосистема.

Новата компания, Erinion, е основана от Scania, за да предоставя решения за зареждане в складове и дестинации, с цел да ускори въвеждането на електрически камиони в съответствие с целта на Scania да води прехода към устойчив транспорт. Решенията, предлагани от Erinion, ще позволят на клиентите безпроблемно да преминат към автопаркове с нулеви емисии и първокласна наличност. Това ще бъде ключов фактор за постигане на заявената амбиция на Scania до 2030 г. 50% от обема на продажбите ѝ в Европа да бъдат електрически.

 

Зареждане в депо и на локации

 

Проучванията в сектора сочат, че зареждането в депата ще бъде основният източник на енергия както за кратки, така и за дълги разстояния*. Като допълнение към обществените мрежи за зареждане, зареждането в депо и по местоназначение осигурява специална инфраструктура за зареждане в домашното депо на клиента или на други предварително определени места.

 

Това има множество предимства: предвидими графици за зареждане, които гарантират напълно заредени камиони, по-голяма наличност и в крайна сметка максимална оперативна ефективност и икономии чрез предвидими и стабилни разходи за енергия, които са съобразени с конкретните операции на всеки клиент.

 

Чрез осигуряването на предвидими енергийни разходи и решения, съобразени с операциите на всеки клиент, зареждането в депо и дестинация позволява също така оптимизиране на нивата на мощност и графиците за зареждане, като същевременно се подобрява животът на батерията и цялостната ефективност на превозното средство.

 

Освен това, тъй като зареждането в депото често се извършва извън пиковите часове, това означава по-ниски и по-контролирани цени на електроенергията, докато зареждането по местоназначение може да се извършва, докато водачът почива или доставя стоки.

 

Изследванията на Scania, потвърдени чрез пилотни програми с клиенти, разкриват потенциала за значителни икономии на разходи с подобрени решения за зареждане. Клиентите могат да очакват намаляване на инвестиционните нужди с до 50% и оперативни икономии до 15 000 евро на камион всяка година.

  

Персонализирани решения

 

Днес товаренето в склада става все по-усъвършенствано. То надхвърля осигуряването на товарачи, мрежови връзки и съоръжения за обработка. С новата компания клиентите на Scania ще могат да се възползват от интегриран софтуер и хардуер, както и от оперативни услуги и поддръжка.

 

Модулните и специално създадени решения могат да се предлагат като стандартен модел на дистрибутор (с плащания в брой) или като гъвкав хибриден модел на ценообразуване, който позволява на клиентите да комбинират авансови плащания, финансов лизинг и текущи такси за обслужване и поддръжка.

 

Първоначално новата компания ще установи пазарно присъствие в Швеция, Норвегия, Обединеното кралство, Нидерландия, Франция и Германия. След време ще бъде пусната на пазара в световен мащаб. Независимият подход гарантира, че предприятия от всякакъв тип, независимо от марката на превозното средство, могат да се възползват от инфраструктурата за зареждане и оперативните услуги на Erinion.

 

До 2030 г. по пътищата на Европа ще се движат около 230 000 електрически камиона**. За да подкрепи този растеж, Erinion планира да инсталира минимум 40 000 зарядни точки на местата на клиентите до 2030 г.

 

"С нашето решение клиентите са спокойни и могат да се съсредоточат върху основната си дейност, докато специализирано звено за товарене се грижи за хардуера, софтуера, финансирането и оперативните услуги, необходими за извършване на широкомащабно товарене с високо качество и ефективност на разходите", обяснява Йонас Хернлунд, ръководител на отдел "Енергия и инфраструктура" в Scania Group.

 

 

"В условията на преход транспортната система ще бъде предефинирана. Нашата нова компания за решения за зареждане на депа е отличен пример за инициатива, която ще играе важна роля за нашите клиенти в бъдещата транспортна екосистема при преминаването им към електрически транспорт", казва Густаф Сундел, изпълнителен вицепрезидент и ръководител на отдел "Предприятия и нов бизнес" в Scania Group