Заведи ме в Скания България .

За повече информация посетете сайта на пазара на Скания.

НАСЛЕДСТВО

От основаването си през 1891 г. културата на непрекъснати иновации на Scania я превръща в един от водещите световни производители на тежкотоварни камиони и автобуси. Следвайте ни в пътешествие в миналото и се запознайте с лидерите, изобретателите и работниците, които са допринесли за историята на Scania.

История на постиженията