Заведи ме в Скания България .

За повече информация посетете сайта на пазара на Скания.

2015: 150 000 свързани превозни средства

Scania доставя своя 150 000 камион с активирана свързаност. Клиентът е Aconcagua transportes в Аржентина.

История на постиженията