Заведи ме в Скания България .

За повече информация посетете сайта на пазара на Скания.

2014: Scania 100% дъщерно дружество на Volkswagen Group.

На 21 февруари Volkswagen обяви публично предложение до акционерите на Scania да търгува всички акции на Scania на Volkswagen на цена от 200 шведски крони в брой на акция. На 13 май Volkswagen достигна над 90 процента от акциите, а 5 юни беше последният от търгуването на акции на Scania на фондовата борса. Scania става изцяло притежавано дъщерно дружество на Volkswagen Group.

История на постиженията