Je lijkt je te bevinden in .

Ga naar uw Scania-marktsite voor meer informatie.

Welke invloed heeft de nieuwe EU-verordening Algemene Veiligheid op uw voertuigen en bedrijf?

Hierbij onze gids met alles wat u moet weten over de vereisten van de nieuwe wetgeving voor algemene veiligheid van voertuigen (GSR) en waarom Scania zich al 'slim en veilig' inzet voor voertuig-, bestuurder- en klantveiligheid.

Vanaf juli 2024 moeten alle voertuigregistraties in de Europese Unie voldoen aan de nieuwe EU-richtlijn verkeersveiligheid, de verordening Algemene veiligheid van voertuigen (GSR).

 

De GSR maakt deel uit van het 'Vision Zero'-initiatief van de EU, dat streeft naar nul doden en ernstig gewonden op de Europese wegen in 2050. Het stelt ook het wettelijk kader vast voor de goedkeuring van geautomatiseerde, volledig zelfrijdende voertuigen in de EU-zone, en harmoniseert met de richtlijnen van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties.

 

Onder de nieuwe verordening, die in juli 2022 in werking is getreden, moeten alle vrachtwagens en bussen die vanaf juli 2024 door voertuigfabrikanten in Europa zijn geregistreerd acht specifieke automatische helpende veiligheidsfuncties aan de bestuurder bevatten.

 

Alle nieuwe vrachtwagens en bussen van Scania die vanaf die datum worden verkocht, zullen volledig conform zijn, onze voertuigen zijn vandaag de dag al uitgerust met het merendeel van de verplichte veiligheidshulptechnologie. De EU-wetgeving voorziet ook in drie andere verplichte veiligheidsfuncties, die in 2026 en 2029 moeten zijn geïnstalleerd.

 

Verderop in dit artikel vindt u de lijst met de eerste acht functies en informatie over de langdurige inzet van Scania voor slimme en veilige technologie. 

 

Waarom is de GSR nodig?

De GSR is het antwoord van de Europese Unie op zowel veiligheidskwesties als de opkomst van digitale technologie voor handgestuurde en autonome voertuigen.

 

Het veiligheidsvraagstuk staat voorop, want in 2021 waren er bijna 20.000 dodelijke verkeersongevallen in de EU-zone. Bij ongeveer 14% van die ongevallen waren zware voertuigen betrokken - een oververtegenwoordiging in verhouding tot hun aandeel in het totale wegverkeer.

 

In wel 90% van alle ongevallen was een menselijke fout een factor. De meest voorkomende ongevallen zijn: 

  • Kop-staartbotsingen tussen auto's en bedrijfswagens.
  • Aanrijdingen tussen een rechtsafslaande vrachtwagen en een fietser die ernaast rijdt maar rechtdoor wil.
  • Aanrijding met een overstekende voetganger of voetgangers vóór het voertuig.

 

Dit alles, plus de complexiteit van het moderne verkeer, betekent dat automobilisten geautomatiseerde technologische hulp nodig hebben om hen, andere weggebruikers en voetgangers te beschermen.

 

Naast de belangrijkste menselijke aspecten, kan een ongeval ook een aanzienlijk economisch effect hebben op de totale bedrijfszuinigheid van een transportbedrijf. Als een voertuig buiten gebruik wordt gesteld voor reparaties die enkele dagen of weken in beslag kunnen nemen, betekent dit dure stilstand, terwijl er ook de verzekeringskosten zijn die voortvloeien uit de claims met betrekking tot het ongeval zelf.

 

Dankzij de mogelijkheden die worden geboden door digitalisering, hebben verschillende vrachtwagen- en busfabrikanten, waaronder Scania, al geavanceerde rijhulpsystemen (ADAS - advanced driver assistance systems) geïntroduceerd om bestuurders meer hulp te bieden op de steeds drukker wordende stadsstraten en snelwegen over de hele wereld. Dezelfde technologie staat ook centraal bij autonome voertuigen. De GSR zal helpen om die systemen te reguleren, zodat er een standaardpakket aan veiligheidsmaatregelen aanwezig zal zijn.

 

De acht verplichte veiligheidskenmerken

1. Noodstopsignaal: een knipperlicht dat aan andere weggebruikers achter het voertuig aangeeft dat het voertuig plotseling langzamer gaat rijden of hard remt.

 

2. Bandenspanningscontrole-systeem: een systeem dat constant alle bandenspanning controleert terwijl het voertuig rijdt en de bestuurder waarschuwt wanneer een band te zacht of te hard is opgepompt.

 

3. Informatiesysteem voor dode hoek: dit waarschuwt de bestuurder voor een mogelijke aanrijding met voetgangers en/of fietsers naast het voertuig. Het is actief bij lage snelheid.

 

4. Achteruitrij-informatiesysteem: camera- en/of sensortechnologie die de bestuurder laat zien of er zich voorwerpen of mensen achter het voertuig bevinden wanneer dit achteruitrijdt.

 

5. Wegrij-informatiesysteem: waarschuwt de bestuurder voor een mogelijke aanrijding met voetgangers en fietsers die zich nabij de voorste dode hoek van het voertuig bevinden.

 

6. Installatie van aansluiting voor alcoholslot: een gestandaardiseerde interface die de montage van de verschillende aftermarket alcoholslot-apparaten mogelijk maakt, waardoor wordt voorkomen dat bestuurders die de limiet voor rijden onder invloed hebben overschreden, hun voertuig kunnen besturen.

 

7. Waarschuwing voor slaperigheid en onoplettendheid van bestuurder: waarschuwt de bestuurder als het systeem inschat dat ze niet voldoende alert zijn en mogelijk vermoeid zijn geraakt.

 

8. Intelligente snelheidsassistentie: waarschuwt de bestuurder voor het overschrijden van de snelheidslimiet door gebruik te maken van camera's en aan GPS gekoppelde kaartdatabases.

 

‘Slim en veilig’ Scania

Scania heeft de meeste van de acht verplichte veiligheidskenmerken al beschikbaar gemaakt, als onderdeel van onze doelstelling om de overgang naar een duurzaam transportsysteem te stimuleren, waarin slim en veilig transport een belangrijke steunpilaar is. Drie leden van het productmanagementteam dat aan dit project werkt, geven verdere uitleg:

 

"Drie van de bestaande functies die we aanbieden, zijn verbeterd door het nieuwe digitale ecosysteem", zegt productmanager Cristina Banzi. Ze voegt eraan toe dat er hard aan wordt gewerkt om ervoor te zorgen dat de resterende drie functies klaar zijn voor de inwerkingtreding van de GSR.

 

Dat moet gewoon. Zoals productmanager Kushink Bazaz opmerkt: "We moeten voldoen aan de volledige lijst met vereisten, maar daar stoppen we niet. We werken ook aan andere technologieën waarmee we voorop kunnen lopen, want hoewel ze nog niet wettelijk verplicht zijn, zouden we ze aan onze klanten kunnen aanbieden."

 

Er zijn twee andere aspecten aan het werk van Scania op het gebied van veiligheidsvoorzieningen die ook raakpunten hebben met de GSR. Het eerste aspect is cyberbeveiliging. Een aparte EU-wet vereist dat alle elektronica-architectuur in onze voertuigen moet worden beschermd tegen cyberaanvallen en computervirussen, zowel in werking als in software-updates.

 

Scania beschikt al over een sterke infrastructuur voor cyberbeveiliging in zijn processen en producten. Scania stimuleert dit ook door training in bewustwording van cyberbeveiliging overal in de organisatie, wat op zijn beurt zal helpen om de beveiliging van producten en services te blijven verbeteren.

Het tweede aspect is de daadwerkelijke toegankelijkheid van de verschillende assistentiefuncties. Met de binnenkort te introduceren Smart Dash -technologie creëert Scania een digitaal dashboard voor zijn voertuigen waarmee een bestuurder veilig kan navigeren en de verschillende veiligheidsfuncties en andere elektronische functies aan boord gemakkelijk en veilig kan bedienen.

 

Het maakt allemaal deel uit van de steeds grotere aandacht van Scania voor veilige en slimme oplossingen.

 

"Smart Dash is gebaseerd op onze nieuwe modulaire elektronica-architectuur die cyberbeveiliging naar een nog hoger niveau tilt en voldoet aan de GSR", zegt Eduardo Landeo, een andere productmanager die werkt aan het project.

 

"Maar de belangrijkste motivatie om deze digitale technologie te installeren, is dat het aansluit bij ons doel om toonaangevend te zijn op het gebied van veilig transport.

 

"We erkennen dat de transportsector deel uitmaakt van het probleem als je kijkt naar de verkeersstatistieken, maar we hebben er hard aan gewerkt om ook deel uit te maken van de oplossing. We gaan ervoor zorgen dat het zenuwstelsel, de voertuigintelligentie, slim en veilig is in het verkeer." 

Ontdek de reis van Scania naar slimme en veilige voertuigen

Lees meer over wat er gaat komen en welke functies we vandaag al hebben.