Je lijkt je te bevinden in .

Ga naar uw Scania-marktsite voor meer informatie.

Innovatie

CO2-arme oplossingen ontwikkelen - hier en nu

De transportsector verandert snel en om de transitie naar schonere, veiligere en slimmere oplossingen te stimuleren, moeten we snel kunnen innoveren. Door onze kernkwaliteiten, zoals Scania's modulaire platform, te combineren met nieuwe manieren van werken, ontwikkelen we in hoog tempo de ideeën en technologieën die transportsystemen voor de toekomst creëren.

 

Innovatie bij Scania is grotendeels gericht op het bevorderen van CO2-arme transportoplossingen. Dit vereist aanzienlijke investeringen in duurzame transportoplossingen die momenteel haalbaar zijn, zoals efficiënte aandrijflijnen die worden aangedreven door hernieuwbare brandstoffen. Tegelijkertijd nemen we beslissingen voor de langetermijn om de zelfrijdende, verbonden en elektrische transporttechnologieën voor de toekomst te ontwikkelen.

Technologie

Scania heeft de grootste reeks voertuigen in de transportsector die kunnen rijden op hernieuwbare brandstoffen, en we zijn in technologisch opzicht toonaangevend in autonome en elektrische transportoplossingen.

 

Transport maakt een van de grootste verschuivingen door in zijn bestaan. Ons bedrijfslandschap wordt meer overhoop gehaald dan ooit, met nieuwe technologieën en bedrijfsmodellen die voortdurend in opkomst zijn. Bij Scania reageren we op deze veranderingen door een duidelijke routekaart voor de toekomst te ontwikkelen, die de juiste balans biedt tussen de zakelijke behoeften van vandaag en morgen. Dit houdt in dat aanzienlijk moet worden geïnvesteerd in technologie voor duurzame transportoplossingen die momenteel haalbaar zijn, terwijl ook de zelfrijdende elektrische en verbonden transporttechnologieën van morgen moeten worden ontwikkeld.

 

Door onze modulaire aanpak en samenwerking met een groot aantal technologiepartners, kunnen we snel innoveren en brengen we de geautomatiseerde, elektrische en verbonden transportoplossingen van morgen naar het transport van vandaag. Onze pilots, zoals onze e-snelwegproeven in Duitsland, Zweden en Italië, en onze autonome conceptvoertuigen, zijn cruciale bouwstenen die ons in staat stellen mogelijkheden te verkennen, onze capaciteiten te ontwikkelen en het potentieel van nieuwe technologieën aan onze klanten en partners te laten zien.

Onderzoek

De onderzoeks- en ontwikkelingsorganisatie van Scania ontwikkelt producten, diensten en oplossingen die de hoogste kwaliteit, efficiëntie en winstgevendheid voor onze kunnen klanten bieden. Innovaties bij Onderzoek en Ontwikkeling zijn grotendeels gericht op het bevorderen van CO2-arme transportoplossingen.

 

In Scania’s onderzoek en ontwikkeling leven we tegelijkertijd in het heden en de toekomst. Bij elk project houden we rekening met en evalueren we de behoeften van de klant, veranderingen in onze omgeving, wettelijke vereisten en hoe onze concurrenten ervoor staan. Elke wijziging is van invloed op het totaalbeeld. Brandstofefficiëntie is in evenwicht met motorvermogen en gewicht is in evenwicht met veiligheid en laadvermogen, maar kwaliteit voor onze klanten heeft altijd onze hoogste prioriteit.

 

Autonome, elektrische en verbonden transportoplossingen staan hoog op de agenda, maar dat geldt ook voor oplossingen die gebruikmaken van biobrandstoffen. Scania biedt de grootste portfolio van motoren op de markt die kunnen lopen op alternatieven voor fossiele brandstoffen, variërend van ethanoltrucks en -bussen tot voertuigen die gebruikmaken van vloeibaar of gecomprimeerd biogas. Al onze Euro 5- en Euro 6-motoren kunnen rijden op biodiesel-HVO, terwijl bijna al onze voertuigen kunnen rijden op biodiesel-FAME. Deze duurzame transportoplossingen, hier en nu beschikbaar, zijn het resultaat van decennialang intensief onderzoek en het ontwikkelen van motoren.

Digitalisering

Digitale transitie is van invloed op alle onderdelen van de samenleving en verandert bedrijven en organisaties. Bij Scania zien we de mogelijkheden en schroeven we het tempo van onze inzet op om te profiteren van het digitale landschap en alles wat dit ons kan bieden.

 

Naast verstedelijking en duurzaamheid is digitalisering een van de belangrijkste, mondiale trends die van invloed zijn op de samenleving en de transportsector. Digitalisering is van grote invloed op het ecosysteem van duurzame transporten verandert de bedrijfsmodellen binnen de transportsector naarmate producten, productieprocessen en toeleveringsketens meer met elkaar verweven raken, terwijl opkomende technologieën innovaties stimuleren, en nieuwe risico's en mogelijkheden creëren.

 

Bij Scania passen we digitale technologieën toe om onze kernprocessen te verbeteren en nieuwe bedrijfsmogelijkheden te creëren. Dit creëert bedrijfswaarde voor alle bedrijfsdoelen van Scania, van mensen en de planeet, via klanten en partners tot onze winstgevendheid en toekomstige groei.

Ondernemerschap

De transportsector maakt een golf van nieuwe technologieën door, van elektrificatie en automatisering tot digitalisering. Dit transformeert weer het bedrijfsmodel van Scania, waardoor ons bedrijf verandert van een fabrikant van zware voertuigen in een leverancier van duurzame transportoplossingen. Naarmate ons bedrijf evolueert, moeten we ervoor zorgen dat we de vaardigheden hebben om op deze veranderingen in te spelen.

 

Het antwoord van Scania ligt in het ontwikkelen van de mensen die we hebben, gekoppeld aan een wervingsproces dat gericht is op de vaardigheden die we de komende jaren nodig zullen hebben. Ter ondersteuning hiervan, moeten we ook de juiste cultuur ontwikkelen bij Scania, flexibiliteit en nieuwsgierigheid stimuleren en een flexibele, ondernemende mentaliteit aanmoedigen. 

 

We moeten er ook voor zorgen dat onze mensen op één lijn zitten met onze strategie, waarbij duurzaamheid centraal staat bij alles wat we doen. Omdat innovatie afhangt van nieuwe perspectieven, moeten we ook een divers personeelsbestand en een inclusieve werkcultuur cultiveren, waarin individualiteit wordt erkend en gewaardeerd.

 

Door onze modulaire aanpak en samenwerking met een groot aantal technologiepartners, kunnen we snel innoveren en brengen we de geautomatiseerde, elektrische en verbonden transportoplossingen van morgen naar het transport van vandaag. Onze pilots, zoals onze e-snelwegproeven in Duitsland, Zweden en Italië, en onze autonome conceptvoertuigen, zijn cruciale bouwstenen die ons in staat stellen mogelijkheden te verkennen, onze capaciteiten te ontwikkelen en het potentieel van nieuwe technologieën aan onze klanten en partners te laten zien.

Autonome transportoplossingen van Scania

Scania heeft altijd voorop gelopen op het gebied van innovatieve truckoplossingen en zelfrijdende transporten vormen daarop geen uitzondering. Het Autonomous Transport Solutions-systeem van Scania is ontwikkeld in samenwerking met toonaangevende leveranciers van technologieën en academische instellingen.

 

Automatisering zal een revolutionaire impact hebben op transporten, de energie-efficiëntie en veiligheid verbeteren en problemen met verkeersopstoppingen verminderen. Zelfrijdende trucks zullen het vervoer van zware goederen in de toekomst ingrijpend veranderen, de logistieke stromen transformeren en het mogelijk maken dat goederen langere afstanden afleggen zonder te stoppen. Zelfrijdend openbaar vervoer stimuleert tot meer ritten, met kleinere voertuigen, grotere frequentie en meer directe lijnen die meer gemak en comfort bieden.

 

Sterker nog, de transitie naar zelfrijdend vervoer vindt al plaats. Er worden momenteel proeven gedaan met zelfrijdende taxi's en bussen, en veel logistieke centra over de hele wereld zijn al gedeeltelijk of volledig autonoom.

 

Zelfrijdende trucks zijn slechts één onderdeel van de autonome transportportfolio van Scania. Autonomous Transport Solutions is een compleet systeem van Scania dat de logistieke verwerking, de toewijzing van taken aan voertuigen en het delen van informatie tussen voertuigen en infrastructuur omvat. Elke transportoplossing wordt afzonderlijk afgestemd op de behoeften van de klant.

 

Met hun ingebouwde intelligentie kunnen zelfrijdende trucks interpreteren en zich aanpassen aan hun omgeving, en voeren ze vooraf bepaalde taken uit.

 

Hoewel de eerste ontwikkelingsfase het testen van de systemen in industriële gebieden is, zoals groeves en havens, zullen ze in de nabije toekomst beschikbaar zijn voor algemene gebruik op de weg. Scania begint in relatief gecontroleerde, industriële omgevingen waardoor het een unieke kans krijgt de systemen grondig te ontwikkelen voordat ze in complexere omgevingen worden ingezet.