ดูเหมือนว่าคุณจะอยู่ในพื้นที่นี้ .

ไปที่ไซต์ตลาด Scania ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม.

ข้อมูลที่เราประมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่เราประมวลผลในฐานะที่ท่านเป็นลูกค้า

 หากท่านดำเนินการแทนบริษัท เราจำเป็นที่จะต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง หากเป็นกิจการที่ท่านเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว ให้ถือว่าข้อมูลทุกอย่างที่เราประมวลผลเกี่ยวกับบริษัทของท่านเป็นข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผล

ฐานทางกฎหมาย


เพื่อจัดทำฐานข้อมูลของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เช่น ใช้ข้อมูลจากบุคคลภายนอก

 • ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร (เช่น ชื่อบริษัท ประเทศ ที่อยู่บริษัท และเบอร์โทรศัพท์)
 • ข้อมูลการติดต่อ (เช่น ชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่)

ประโยชน์อันชอบธรรม

เพื่อยื่นใบเสนอราคา

 • ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร (เช่น ชื่อบริษัท ประเทศ ที่อยู่บริษัท และเบอร์โทรศัพท์)
 • ข้อมูลการติดต่อ (เช่น ชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่)
 • หากเป็นกิจการที่ท่านเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว เราจะประมวลผลข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลการจัดอันดับเครดิต

ประโยชน์อันชอบธรรม

เพื่อนำส่งตามสัญญา

 • ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร (เช่น ชื่อบริษัท ประเทศ ที่อยู่บริษัท และเบอร์โทรศัพท์)
 • ข้อมูลการติดต่อ (เช่น ชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่)
 • หากเป็นกิจการที่ท่านเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว เราจะประมวลผลข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลการจัดอันดับเครดิต บัญชีธนาคาร และการชำระเงิน รวมถึง ข้อมูลที่เกี่ยวกับสัญญา เช่น เบอร์โทรศัพท์ หมายเลขคำสั่ง ใบแจ้งหนี้
 •  พฤติกรรมการขับขี่ เช่น แบบแผนในการขับขี่ ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ เวลาทำการ และการตั้งค่า
 • ข้อมูลระบุตัวตน เช่น เลขตัวถัง ใบอนุญาตขับขี่ หมายเลขที่ใช้ระบุเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP number) MAC address ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และหมายเลขผู้ใช้
 • ข้อมูลแสดงประสิทธิภาพของยานพาหนะ เช่น ข้อมูลจากส่วนประกอบของยานพาหนะ อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง การใช้เบรก การเปลี่ยนเกียร์ การใช้แบตเตอรี่ ข้อมูลเครื่องยนต์ และรหัสที่บ่งบอกข้อผิดพลาด

หน้าที่ตามสัญญา

เพื่อจัดหาบริการ และความช่วยเหลือ และปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญา

 • ข้อมูลการติดต่อ (เช่น ชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่)
 • ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร (เช่น ชื่อบริษัท ประเทศ ที่อยู่บริษัท และเบอร์โทรศัพท์)
 • ข้อมูลการติดต่อตามความพึงพอใจ
 • ข้อมูลการซื้อ และธุรกรรมต่าง ๆ
 • พฤติกรรมการขับขี่ เช่น แบบแผนในการขับขี่ ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ เวลาทำการ และการตั้งค่า
 • ข้อมูลระบุตัวตน เช่น เลขตัวถัง ใบอนุญาตขับขี่ หมายเลขที่ใช้ระบุเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP number) MAC address ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และหมายเลขผู้ใช้
 • ข้อมูลแสดงประสิทธิภาพของยานพาหนะ เช่น ข้อมูลจากส่วนประกอบของยานพาหนะ อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง การใช้เบรก การเปลี่ยนเกียร์ การใช้แบตเตอรี่ ข้อมูลเครื่องยนต์ และรหัสที่บ่งบอกข้อผิดพลาด

หน้าที่ตามสัญญา

เพื่อแจ้งข่าวสาร ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า และบริการที่เราเชื่อว่าตรงกับความสนใจของท่านให้ท่านทราบ

 • ข้อมูลการติดต่อ (เช่น ชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่)
 • ข้อมูลการติดต่อตามความพึงพอใจ

ประโยชน์อันชอบธรรม

เพื่อติดตามการทำงานของเรา และความพึงพอใจของท่านที่มีกับสินค้า และบริการของเรา รวมถึงการทำแบบสอบถาม

 • ข้อมูลการติดต่อ (เช่น ชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่)
 • ข้อมูลการติดต่อตามความพึงพอใจ
 • ข้อมูลการซื้อ และธุรกรรมต่าง ๆ
 • พฤติกรรมการขับขี่ เช่น แบบแผนในการขับขี่ ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ เวลาทำการ และการตั้งค่า
 • ข้อมูลระบุตัวตน เช่น เลขตัวถัง ใบอนุญาตขับขี่ หมายเลขที่ใช้ระบุเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP number) MAC address ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และหมายเลขผู้ใช้
 • ข้อมูลแสดงประสิทธิภาพของยานพาหนะ เช่น ข้อมูลจากส่วนประกอบของยานพาหนะ อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง การใช้เบรก การเปลี่ยนเกียร์ การใช้แบตเตอรี่ ข้อมูลเครื่องยนต์ และรหัสที่บ่งบอกข้อผิดพลาด
 • หมายเลขที่ใช้ระบุเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP address) ระบบปฏิบัติการ ชนิดของเครื่องมือ ชื่อ และเวอร์ชั่นของแอพพลิเคชั่น ชื่อ และเวอร์ชั่นของบราวเซอร์ และคำตอบของท่านในแบบสอบถาม

ประโยชน์อันชอบธรรม

เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง

 • ข้อมูลการติดต่อ (เช่น ชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่)
 • ที่อยู่จัดส่ง
 • ข้อมูลการซื้อ และธุรกรรมต่าง ๆ
 • พฤติกรรมการขับขี่ เช่น แบบแผนในการขับขี่ ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ เวลาทำการ และการตั้งค่าตามความพอใจ
 • ข้อมูลระบุตัวตน เช่น เลขตัวถัง ใบอนุญาตขับขี่ หมายเลขที่ใช้ระบุเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP number) MAC address ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และหมายเลขผู้ใช้
 • ข้อมูลแสดงประสิทธิภาพของยานพาหนะ เช่น ข้อมูลจากส่วนประกอบของยานพาหนะ อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง การใช้เบรก การเปลี่ยนเกียร์ การใช้แบตเตอรี่ ข้อมูลเครื่องยนต์ และรหัสที่บ่งบอกข้อผิดพลาด

ประโยชน์อันชอบธรรม หรือหน้าที่ตามสัญญา

เพื่อวิเคราะห์ ปรับปรุงคุณภาพ และพัฒนาสินค้า บริการ และองค์กรของเรา

 • ข้อมูลการติดต่อ (เช่น ชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่)
 • ที่อยู่จัดส่ง
 • ข้อมูลการซื้อ และธุรกรรมต่าง ๆ
 • ข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลการจัดอันดับเครดิต บัญชีธนาคาร และการชำระเงิน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับสัญญา เช่น เลขที่สัญญา หมายเลขคำสั่ง ใบแจ้งหนี้
 • พฤติกรรมการขับขี่ เช่น แบบแผนในการขับขี่ ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ เวลาทำการ และการตั้งค่า
 • ข้อมูลระบุตัวตน เช่น เลขตัวถัง ใบอนุญาตขับขี่ หมายเลขที่ใช้ระบุเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP number) MAC address ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และหมายเลขผู้ใช้
 • ข้อมูลแสดงประสิทธิภาพของยานพาหนะ เช่น ข้อมูลจากส่วนประกอบของยานพาหนะ อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง การใช้เบรก การเปลี่ยนเกียร์ การใช้แบตเตอรี่ ข้อมูลเครื่องยนต์ และรหัสที่บ่งบอกข้อผิดพลาด
 • บันทึกจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (System log)
 • คำตอบในแบบสอบถาม

ประโยชน์อันชอบธรรม

เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย และคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายของหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานอื่นใด

 • ข้อมูลการติดต่อ (เช่น ชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่)
 • ที่อยู่จัดส่ง
 • ข้อมูลการซื้อ และธุรกรรมต่าง ๆ
 • ข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลการจัดอันดับเครดิต บัญชีธนาคาร และการชำระเงิน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับสัญญา เช่น เลขที่สัญญา หมายเลขคำสั่ง ใบแจ้งหนี้
 • พฤติกรรมการขับขี่ เช่น แบบแผนในการขับขี่ ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ เวลาทำการ และการตั้งค่า
 • ข้อมูลระบุตัวตน เช่น เลขตัวถัง ใบอนุญาตขับขี่ หมายเลขที่ใช้ระบุเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP number) MAC address ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และหมายเลขผู้ใช้
 • ข้อมูลแสดงประสิทธิภาพของยานพาหนะ เช่น ข้อมูลจากส่วนประกอบของยานพาหนะ อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง การใช้เบรก การเปลี่ยนเกียร์ การใช้แบตเตอรี่ ข้อมูลเครื่องยนต์ และรหัสที่บ่งบอกข้อผิดพลาด
 • บันทึกจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (System log)

หน้าที่ตามกฎหมาย หรือ ประโยชน์อันชอบธรรม

เพื่อจัดหาข้อมูลตามที่ร้องขอ และที่เป็นปัจจุบันให้กับท่าน  

 • ข้อมูลการติดต่อ (เช่น ชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่)
 • ·ข้อมูลระบุตัวตน เช่น เลขตัวถัง ใบอนุญาตขับขี่ หมายเลขที่ใช้ระบุเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP number) MAC address ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และหมายเลขผู้ใช้
 • ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
 • ข้อมูลแสดงประสิทธิภาพของยานพาหนะ เช่น ข้อมูลจากส่วนประกอบของยานพาหนะ อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง การใช้เบรก การเปลี่ยนเกียร์ การใช้แบตเตอรี่ ข้อมูลเครื่องยนต์ และรหัสที่บ่งบอกข้อผิดพลาด

ประโยชน์อันชอบธรรม

ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่เราประมวลผลในฐานะที่ท่านเป็นผู้ขับขี่

 

การติดต่อระหว่างสแกนเนีย และท่านในฐานะที่ท่านเป็นผู้ขับขี่ประกอบด้วย 3 กรณีหลัก

 

กรณีที่ท่านขับขี่ยานพาหนะของสแกนเนีย

 

           เราเก็บรวบรวมข้อมูลในการปฏิบัติงานหลายประเภทจากยานพาหนะ เช่น อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง แบบแผนในการขับขี่ ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของพาหนะ หรือรหัสที่บ่งบอกข้อผิดพลาด เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้จะกลายเป็นข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อเราสามารถระบุตัวตนของผู้ขับขี่ยานพาหนะนั้นได้

            เราประมวลผลข้อมูลเหล่านี้เพื่อ (ตัวอย่างเช่น)

 • นำส่งบริการที่ลูกค้าร้องขอ
 • นำส่งบริการด้านความบันเทิงภายในยานพาหนะตามที่ร้องขอ
 • ดำเนินการตรวจสอบจากระยะไกล ตลอดจนวางแผนการซ่อม และการบำรุงรักษา
 • ให้ความช่วยเหลือ
 • ดำเนินการตามข้อกำหนดในสัญญา
 • ค้นคว้า วิเคราะห์ ปรับปรุงคุณภาพ และพัฒนาสินค้า และบริการที่มีอยู่ และที่จะมีในอนาคต รวมถึงองค์กรของเรา
 • ปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย และคำร้องขอที่ชอบด้วยกฎหมายจากหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานอื่นใด
 • แจ้งข้อมูลที่เป็นปัจจุบันให้ท่านทราบ

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมนั้นได้รับมาจากนายจ้างของท่าน ยานพาหนะ หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เราใช้

 

กรณีที่ท่านเข้าร่วมการแข่งขันขับขี่ยานพาหนะที่จัดโดยสแกนเนีย

 

            หากท่านเลือกที่จะเข้าร่วมการแข่งขันขับขี่ยานพาหนะที่จัดโดยสแกนเนีย เราจำเป็นจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางประการ เช่น ชื่อ และข้อมูลการติดต่อของท่าน เพื่อดำเนินการลงทะเบียนสำหรับการแข่งขัน ข้อมูลเหล่านี้ได้รับโดยตรงมาจากตัวท่านเอง

 

กรณีที่ท่านมีเหตุฉุกเฉินบนท้องถนน และท่านต้องการความช่วยเหลือจากบริการช่วยเหลือของสแกนเนีย (Scania assistance)

 

            หากท่านมีเหตุฉุกเฉินบนท้องถนน และท่านเลือกที่จะติดต่อเราเพื่อขอรับความช่วยเหลือ เราจำเป็นจะต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อระบุตัวตนของท่าน ทำความเข้าใจเหตุฉุกเฉินของท่าน ให้ความช่วยเหลือ และติดต่อท่านเพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือ

 

 

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผล

ฐานทางกฎหมาย

เพื่อวิเคราะห์ ปรับปรุงคุณภาพ และพัฒนาสินค้า บริการ และองค์กรของเรา

 • ข้อมูลการติดต่อ (เช่น ชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่)
 • ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร (เช่น ชื่อบริษัท ประเทศ ที่อยู่บริษัท และเบอร์โทรศัพท์)
 • พฤติกรรมการขับขี่ เช่น แบบแผนในการขับขี่ ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ เวลาทำการ และการตั้งค่า
 • ข้อมูลระบุตัวตน เช่น เลขตัวถัง ใบอนุญาตขับขี่ หมายเลขที่ใช้ระบุเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP number) MAC address ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และหมายเลขผู้ใช้
 • ข้อมูลแสดงประสิทธิภาพของยานพาหนะ เช่น ข้อมูลจากส่วนประกอบของยานพาหนะ อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง การใช้เบรก การเปลี่ยนเกียร์ การใช้แบตเตอรี่ ข้อมูลเครื่องยนต์ และรหัสที่บ่งบอกข้อผิดพลาด
 • กรณีการให้ความช่วยเหลือสำหรับเหตุฉุกเฉิน
 • คำตอบในแบบสอบถาม
 • สถานที่
 • บันทึกจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (System log)

ประโยชน์อันชอบธรรม

เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย และคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายของหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานอื่นใด

 • ข้อมูลการติดต่อ (เช่น ชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่)
 • ที่อยู่จัดส่ง
 • พฤติกรรมการขับขี่ เช่น แบบแผนในการขับขี่ ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ เวลาทำการ และการตั้งค่า
 • ข้อมูลระบุตัวตน เช่น เลขตัวถัง ใบอนุญาตขับขี่ หมายเลขที่ใช้ระบุเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP number) MAC address ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และหมายเลขผู้ใช้
 • ข้อมูลแสดงประสิทธิภาพของยานพาหนะ เช่น ข้อมูลจากส่วนประกอบของยานพาหนะ อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง การใช้เบรก การเปลี่ยนเกียร์ การใช้แบตเตอรี่ ข้อมูลเครื่องยนต์ และรหัสที่บ่งบอกข้อผิดพลาด
 • บันทึกจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (System log)

หน้าที่ตามกฎหมาย

เพื่อจัดหาข้อมูลตามที่ร้องขอ และที่เป็นปัจจุบันให้กับท่าน

 • ข้อมูลการติดต่อ (เช่น ชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่)
 • ข้อมูลระบุตัวตน เช่น เลขตัวถัง ใบอนุญาตขับขี่ หมายเลขที่ใช้ระบุเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP number) MAC address ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และหมายเลขผู้ใช้
 • ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
 • ข้อมูลแสดงประสิทธิภาพของยานพาหนะ เช่น ข้อมูลจากส่วนประกอบของยานพาหนะ อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง การใช้เบรก การเปลี่ยนเกียร์ การใช้แบตเตอรี่ ข้อมูลเครื่องยนต์ และรหัสที่บ่งบอกข้อผิดพลาด

ประโยชน์อันชอบธรรม

เพื่อติดตามการทำงานของเรา และความพึงพอใจของท่านต่อสินค้า และบริการของเรา รวมถึงการทำแบบสอบถาม

 • ข้อมูลการติดต่อ (เช่น ชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่)
 • ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร (เช่น ชื่อบริษัท ประเทศ ที่อยู่บริษัท และเบอร์โทรศัพท์)
 • ข้อมูลการติดต่อตามความพึงพอใจ
 • ข้อมูลการซื้อ และธุรกรรมต่าง ๆ
 • พฤติกรรมการขับขี่ เช่น แบบแผนในการขับขี่ ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ เวลาทำการ และการตั้งค่า
 • ข้อมูลระบุตัวตน เช่น เลขตัวถัง ใบอนุญาตขับขี่ หมายเลขที่ใช้ระบุเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP number) MAC address ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และหมายเลขผู้ใช้
 • ข้อมูลแสดงประสิทธิภาพของยานพาหนะ เช่น ข้อมูลจากส่วนประกอบของยานพาหนะ อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง การใช้เบรก การเปลี่ยนเกียร์ การใช้แบตเตอรี่ ข้อมูลเครื่องยนต์ และรหัสที่บ่งบอกข้อผิดพลาด
 • หมายเลขที่ใช้ระบุเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP address) ระบบปฏิบัติการ ชนิดของเครื่องมือ ชื่อ และเวอร์ชั่นของแอพพลิเคชั่น ชื่อ และเวอร์ชั่นของบราวเซอร์ และคำตอบของท่านในแบบสอบถาม

ประโยชน์อันชอบธรรม

 

   

ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่เราประมวลผลในฐานะที่ท่านเป็นลูกจ้าง

 

เมื่อท่านสมัครงานกับสแกนเนีย เราจะขอให้ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางประการเพื่อให้ท่านสามารถกรอกใบสมัครได เช่น ข้อมูลการติดต่อ และข้อมูลอ้างอิง เช่น ประวัติการทำงาน ประวัติการศึกษา ประกาศนียบัตร

            ในระหว่างการทำงานของท่านที่สแกนเนีย เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อว้ตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • บริหารจัดการกับการจ้างงานของท่าน
 • ดำเนินการตามหน้าที่ตามกฎหมายในฐานะที่เราเป็นนายจ้าง
 • ดำเนินการเพื่อประโยชน์อันชอบธรรมของเรา เช่น    

            o   กำหนดทิศทาง วางแผน และประเมินงาน

            o   คุ้มครองลูกจ้าง และทรัพย์สินของบริษัท

            o   ติดต่อ และแจ้งแก่ลูกจ้าง

            o   ดำเนินการให้โปร่งใสต่อเจ้าของ และสาธารณะ

            หลังจากที่ท่านออกจากบริษัทไปแล้ว เราจะประมวลผลข้อมูลเท่าที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เช่น ข้อมูลที่แสดงระยะเวลาการทำงานของท่าน

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผล

ฐานทางกฎหมาย

เพื่อบริหารจัดการพนักงาน

 • ข้อมูลการติดต่อ (เช่น ชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่)
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างแรงงาน (เช่น เลขประจำตัวพนักงาน หมายเลขผู้ใช้ รูปถ่าย)
 • ข้อมูลทางการเงิน (เช่น เงินเดือน ภาษี ค่าใช้จ่าย รายงานเวลาการทำงาน เลขบัญชีธนาคาร เป็นต้น)

หน้าที่ตามสัญญา

เพื่อดำเนินการตามหน้าที่ตามกฎหมาย (เช่น รายงานหน่วยงาน แจ้งเบาะแส นำส่งเอกสารเกี่ยวกับการพักฟื้น หรือบำบัด ปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกัน เป็นต้น) และดำเนินการตามคำร้องขอที่ชอบด้วยกฎหมายของหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานอื่นใด

 • ข้อมูลการติดต่อ (เช่น ชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่)
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างแรงงาน (เช่น เลขประจำตัวพนักงาน หมายเลขผู้ใช้ รูปถ่าย)
 • สัญชาติ
 • วันเดือนปีเกิด
 • ใบอนุญาต
 • ข้อมูลทางการเงิน (เช่น เงินเดือน ภาษี ค่าใช้จ่าย เวลาการทำงาน เลขบัญชีธนาคาร เป็นต้น)
 • สมาชิกสหภาพ (เพื่อดำเนินการตามข้อตกลงร่วมกัน โดยข้อมูลจะถูกเก็บรวบรวมเท่าที่จำเป็น)
 • บันทึกการเข้าถึงจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบการกรอกข้อมูล
 • บันทึกเทคโนโลยีสารสนเทศจากใบสมัคร และบริการเกี่ยวกับระบบ
 • กล้องวงจรปิด และรูปภาพ
 • ข้อมูลการพักฟื้น หรือบำบัด

หน้าที่ตามกฎหมาย หรือประโยชน์อันชอบธรรม

เพื่อวางแผน และติดตามทวงถาม

 • ข้อมูลการติดต่อ (เช่น ชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่)
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างแรงงาน (เช่น เลขประจำตัวพนักงาน หมายเลขผู้ใช้ รูปถ่าย)
 • ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร (สถานที่ทำงาน ศูนย์ต้นทุน ผู้จัดการโดยตรง เป็นต้น)
 • การประเมินผลการทำงาน
 • แผนการพัฒนา

ประโยชน์อันชอบธรรม

เพื่อจัดให้มีการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื่อปรับปรุงระบบของเรา

 • ข้อมูลการติดต่อ (เช่น ชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่)
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างแรงงาน (เช่น เลขประจำตัวพนักงาน หมายเลขผู้ใช้ รูปถ่าย)
 • การตั้งค่าในระบบตามความพอใจของผู้ใช้
 • บันทึกการใช้ระบบของเรา

ประโยชน์อันชอบธรรม

เพื่อความปลอดภัยในกรณีฉุกเฉิน

 • ข้อมูลการติดต่อ (เช่น ชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่)
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างแรงงาน (เช่น เลขประจำตัวพนักงาน หมายเลขผู้ใช้ รูปถ่าย)
 • ญาติสนิท
 • สัญชาติ
 • วันเดือนปีเกิด 

ประโยชน์อันชอบธรรม หรือการป้องกันอันตรายต่อชีวิต

เพื่อคุ้มครองลูกจ้าง และทรัพย์สินของเรา

 • ข้อมูลการติดต่อ (เช่น ชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่)
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างแรงงาน (เช่น เลขประจำตัวพนักงาน หมายเลขผู้ใช้ รูปถ่าย)
 • บันทึกการเข้าถึงจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบการกรอกข้อมูล
 • ·บันทึกเทคโนโลยีสารสนเทศจากใบสมัคร และบริการเกี่ยวกับระบบ
 • กล้องวงจรปิด
 • ·รายงานการรักษาความปลอดภัย
 • รายงานการกระทำความผิด

ประโยชน์อันชอบธรรม

เพื่อทำให้ท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่ของท่านได้โดยการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลมาจากภายนอก

 • ข้อมูลการติดต่อ (เช่น ชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่)
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างแรงงาน (เช่น เลขประจำตัวพนักงาน หมายเลขผู้ใช้ รูปถ่าย)
 • ใบอนุญาต
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏในสัญญา
 • รูปถ่าย ภาพเคลื่อนไหว และบันทึกเสียง

ประโยชน์อันชอบธรรม

เพื่อวิเคราะห์ ปรับปรุงคุณภาพ และพัฒนาสินค้า บริการ และองค์กรของเรา

 • ข้อมูลการติดต่อ (เช่น ชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่)

ประโยชน์อันชอบธรรม

เพื่อจัดหาข้อมูลตามที่ร้องขอ และที่เป็นปัจจุบันให้กับท่าน

 • ข้อมูลการติดต่อ (เช่น ชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่)

ประโยชน์อันชอบธรรม

 

   

ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่เราประมวลผลในฐานะที่ท่านเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ/คู่ค้า

 

หากท่านทำหน้าที่เป็นตัวแทนของคู่ค้าที่จัดหาสินค้า และบริการให้แก่สแกนเนีย เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางประการเท่าที่จำเป็น เช่น ข้อมูลการติดต่อ และข้อมูลที่ระบุตัวตนของท่าน เพื่อใช้ในการประเมินคำเสนอของท่าน จัดการสัญญา และจัดให้ท่านสามารถเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องได้

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผล

ฐานทางกฎหมาย

เพื่อประเมินใบเสนอราคาของท่าน หรือนายจ้างของท่าน รวมถึงเพื่อตรวจสอบประวัติของท่าน

 • ข้อมูลการติดต่อ (เช่น ชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่)
 • ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร (เช่น ชื่อบริษัท ประเทศ ที่อยู่บริษัท และเบอร์โทรศัพท์)
 • หากเป็นกิจการที่ท่านเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว เราจะประมวลผลข้อมูลทางการเงินด้วย เช่น ข้อมูลการจัดอันดับเครดิต และราคา
 • ประวัติ (เช่น เงื่อนไข และลักษณะส่วนบุคคล หรือในทางวิชาชีพ ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน ความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่รัฐ และหากกฎหมายอนุญาต ความผิดทางอาญา)

ประโยชน์อันชอบธรรม

เพื่อดำเนินการตามสัญญาที่มีกับท่าน หรือนายจ้างของท่าน

 • ข้อมูลการติดต่อ (เช่น ชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่)
 • ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร (เช่น ชื่อบริษัท ประเทศ ที่อยู่บริษัท และเบอร์โทรศัพท์)
 • หากเป็นกิจการที่ท่านเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว เราจะประมวลผลข้อมูลทางการเงินด้วย เช่น ข้อมูลการจัดอันดับเครดิต บัญชีธนาคาร และการชำระเงิน

หน้าที่ตามสัญญา หรือประโยชน์อันชอบธรรม

เพื่อจัดให้มีการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเรา

 • ข้อมูลการติดต่อ (เช่น ชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่)
 • ข้อมูลระบุตัวตนผู้ใช้
 • การตั้งค่าภาษาในระบบ
 • บันทึกการใช้งานระบบของเรา

ประโยชน์อันชอบธรรม 

เพื่อติดต่อกับท่าน หรือนายจ้างของท่าน

 • ข้อมูลการติดต่อ (เช่น ชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่)
 • ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร (เช่น ชื่อบริษัท ประเทศ ที่อยู่บริษัท เบอร์โทรศัพท์ และหมายเลขทะเบียนนิติบุคคล)

ประโยชน์อันชอบธรรม 

เพื่อวิเคราะห์ ปรับปรุงคุณภาพ และพัฒนาสินค้า บริการ และองค์กรของเรา

 • ข้อมูลการติดต่อ (เช่น ชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่)
 • ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร (เช่น ชื่อบริษัท ประเทศ ที่อยู่บริษัท เบอร์โทรศัพท์ และหมายเลขทะเบียนนิติบุคคล)
 • หากเป็นกิจการที่ท่านเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว เราจะประมวลผลข้อมูลทางการเงินด้วย เช่น ข้อมูลการจัดอันดับเครดิต บัญชีธนาคาร และการชำระเงิน
 • บันทึกการใช้งานระบบของเรา

ประโยชน์อันชอบธรรม 

เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย และคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายของหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานอื่นใด

 • ข้อมูลการติดต่อ (เช่น ชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่)
 • ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร (เช่น ชื่อบริษัท ประเทศ ที่อยู่บริษัท เบอร์โทรศัพท์ และหมายเลขทะเบียนนิติบุคคล)
 • ข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลการจัดอันดับเครดิต บัญชีธนาคาร และการชำระเงิน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับสัญญา เช่น เลขที่สัญญา หมายเลขคำสั่ง ใบแจ้งหนี้
 • สัญชาติ
 • วันเดือนปีเกิด
 • ใบอนุญาต
 • บันทึกการเข้าถึงจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบการกรอกข้อมูล
 • บันทึกเทคโนโลยีสารสนเทศจากใบสมัคร และบริการเกี่ยวกับระบบ

หน้าที่ตามกฎหมาย หรือประโยชน์อันชอบธรรม 

เพื่อจัดหาข้อมูลตามที่ร้องขอ และที่เป็นปัจจุบันให้กับท่าน

 • ข้อมูลการติดต่อ (เช่น ชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่)

ประโยชน์อันชอบธรรม

 

   

ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่เราประมวลผลในฐานะที่ท่านเป็นผู้มาติดต่อ

 

เมื่อท่านมาติดต่อที่สถานที่ของเรา และกิจกรรมที่เราจัดขึ้น เราจะประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านเพื่อให้ท่านสามารถเข้ามายังสถานที่ของเราได้ด้วยความปลอดภัย โดยการประมวลผลนี้ อาจรวมการประมวลผลข้อมูลการติดต่อ และใบอนุญาตขับขี่ รวมทั้งอาหารที่ท่านเลือก และข้อมูลของผู้ติดตามที่เข้ามายังสถานที่พร้อมกับท่าน

 

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผล

ฐานทางกฎหมาย

เพื่อประเมินการใช้งานเว็บไซต์ และทำให้เว็บไซต์ของเราดียิ่งขึ้น

 • หมายเลขที่ใช้ระบุเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP address)
 • การตั้งค่าบราวเซอร์
 • ประเภทอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์

ประโยชน์อันชอบธรรม

เพื่อให้การติดต่อสแกนเนียของท่านบรรลุผล

 • ข้อมูลการติดต่อ (เช่น ชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่)
 • ข้อมูลของผู้ติดตาม (เช่น ชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ อายุ)
 • ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร (เช่น ชื่อบริษัท ประเทศ ที่อยู่บริษัท และเบอร์โทรศัพท์)
 • ภาษา
 • อาหารที่ท่านเลือก
 •  ข้อมูลการเดินทาง และที่พักรับรอง
 • ใบอนุญาตขับขี่
 • รายละเอียดของบุคลากรในสแกนเนีย

ประโยชน์อันชอบธรรม

เพื่อคุ้มครองผู้มาติดต่อ และทรัพย์สินของบริษัท

 • บันทึกการเข้าถึงจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบการกรอกข้อมูล
 • บันทึกเทคโนโลยีสารสนเทศจากใบสมัคร และบริการเกี่ยวกับระบบ
 • กล้องวงจรปิด
 • รายงานการรักษาความปลอดภัย

ประโยชน์อันชอบธรรม

เพื่อวิเคราะห์ ปรับปรุงคุณภาพ และพัฒนาสินค้า บริการ และองค์กรของเรา

 • ข้อมูลการติดต่อ (เช่น ชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่)
 • ข้อมูลของผู้ติดตาม (เช่น ชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ อายุ)
 • ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร (เช่น ชื่อบริษัท ประเทศ ที่อยู่บริษัท เบอร์โทรศัพท์ และหมายเลขทะเบียนนิติบุคคล)
 •  ภาษา
 • ข้อมูลการเดินทาง และที่พักรับรอง
 • ใบอนุญาตขับขี่
 • รายละเอียดของบุคลากรในสแกนเนีย

ประโยชน์อันชอบธรรม

เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย และคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายของหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานอื่นใด

 • ข้อมูลการติดต่อ (เช่น ชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่)
 • ข้อมูลของผู้ติดตาม (เช่น ชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ อายุ)
 • ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร (เช่น ชื่อบริษัท ประเทศ ที่อยู่บริษัท เบอร์โทรศัพท์ และหมายเลขทะเบียนนิติบุคคล)
 • ภาษา
 • ข้อมูลการเดินทาง และที่พักรับรอง
 • ใบอนุญาตขับขี่
 • รายละเอียดของบุคลากรในสแกนเนีย

หน้าที่ตามกฎหมาย หรือประโยชน์อันชอบธรรม

 

เพื่อจัดหาข้อมูลตามที่ร้องขอ และที่เป็นปัจจุบันให้กับท่าน
 • ข้อมูลการติดต่อ (เช่น ชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่)
 • ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร (เช่น ชื่อบริษัท ประเทศ ที่อยู่บริษัท เบอร์โทรศัพท์ และหมายเลขทะเบียนนิติบุคคล)
 • ภาษา
ประโยชน์อันชอบธรรม

เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา บราวเซอร์ของท่านจะนำส่งข้อมูลบางประการให้กับเรา เพื่อช่วยให้เราเข้าใจการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เช่น หากท่านใช้โทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์ บราวเซอร์ของท่านจะส่งข้อมูลว่าท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์จากภูมิภาคใดของโลก และท่านใช้บราวเซอร์อะไรในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้เราจัดการเว็บไซต์ของเรา และทำให้การใช้งานของท่านดียิ่งขึ้น เราใช้คุกกี้ส์บางประเภทในการช่วยให้เราเข้าใจการใช้งานเว็บไซต์ของท่านมากยิ่งขึ้น โดยที่ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ส์ของเราได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้ส์

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผลฐานทางกฎหมาย

 

เพื่อทำให้การใช้งานเว็บไซต์ของท่านมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 • หมายเลขที่ใช้ระบุเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP address)
 • ประเภท และเวอร์ชั่นของบราวเซอร์
 • ระบบปฏิบัติการ
 • วันที่ และเวลาที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์
 • URL ของเว็บไซต์
 • ประเทศที่ท่านอยู่ขณะที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

ประโยชน์อันชอบธรรม

ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่เราประมวลผลในฐานะที่ท่านเป็นส่วนหนึ่งของสังคม

 

   สแกนเนียกำลังพัฒนาระบบเพื่อช่วยเหลือผู้ขับขี่ โดยให้ยานพาหนะขับเคลื่อนได้โดยอัตโนมัติ และไม่จำเป็นต้องมีผู้ขับขี่ ดังนั้น เราจึงติดตั้งเซ็นเซอร์ เช่น กล้อง ที่ยานพาหนะของเรา เพื่อให้สามารถจับภาพ เช่น ภาพของท่าน หรือทะเบียนรถได้ เมื่อท่านผ่านเข้ามาใกล้ ข้อมูลที่เซ็นเซอร์นั้นเก็บรวบรวมจะไม่ถูกนำไปใช้เพื่อติดตาม หรือระบุตัวตนของท่านเป็นการส่วนตัว แต่จะถูกนำมาประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

 

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผลฐานทางกฎหมาย

ฐานทางกฎหมาย

เพื่อแจ้งเตือนผู้ขับขี่ถึงอุบัติเหตุ และปรับปรุงความปลอดภัยเกี่ยวกับการจราจร

 • บันทึกภาพเคลื่อนไหวของสิ่งแวดล้อมตามถนนที่ยานพาหนะของเราผ่านไป รวมถึงยานพาหนะอื่น ๆ ทางเท้า และบุคคลใด ๆ หรือสิ่งใด ๆ ที่อยู่ใกล้ยานพาหนะ
 • ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
 • ทะเบียนรถ

ประโยชน์อันชอบธรรม

เพื่อพัฒนา และทดสอบซอฟท์แวร์สำหรับการขับขี่อัตโนมัติ
 • บันทึกภาพเคลื่อนไหวของสิ่งแวดล้อมตามถนนที่ยานพาหนะของเราผ่านไป รวมถึงยานพาหนะอื่น ๆ ทางเท้า และบุคคลใด ๆ หรือสิ่งใด ๆ ที่อยู่ใกล้ยานพาหนะ
 • ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
 • ทะเบียนรถ
ประโยชน์อันชอบธรรม