ดูเหมือนว่าคุณจะอยู่ในพื้นที่นี้ .

ไปที่ไซต์ตลาด Scania ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม.

ข้อมูลที่เราประมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่เราประมวลผลในฐานะที่ท่านเป็นลูกค้า

 หากท่านดำเนินการแทนบริษัท เราจำเป็นที่จะต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง หากเป็นกิจการที่ท่านเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว ให้ถือว่าข้อมูลทุกอย่างที่เราประมวลผลเกี่ยวกับบริษัทของท่านเป็นข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผล

   

ฐานทางกฎหมาย


เพื่อจัดทำฐานข้อมูลของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เช่น ใช้ข้อมูลจากบุคคลภายนอก

 • ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร (เช่น ชื่อบริษัท ประเทศ ที่อยู่บริษัท และเบอร์โทรศัพท์)
 • ข้อมูลการติดต่อ (เช่น ชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่)
   

ประโยชน์อันชอบธรรม

เพื่อยื่นใบเสนอราคา

 • ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร (เช่น ชื่อบริษัท ประเทศ ที่อยู่บริษัท และเบอร์โทรศัพท์)
 • ข้อมูลการติดต่อ (เช่น ชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่)
 • หากเป็นกิจการที่ท่านเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว เราจะประมวลผลข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลการจัดอันดับเครดิต
   

ประโยชน์อันชอบธรรม

เพื่อนำส่งตามสัญญา

 • ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร (เช่น ชื่อบริษัท ประเทศ ที่อยู่บริษัท และเบอร์โทรศัพท์)
 • ข้อมูลการติดต่อ (เช่น ชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่)
 • หากเป็นกิจการที่ท่านเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว เราจะประมวลผลข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลการจัดอันดับเครดิต บัญชีธนาคาร และการชำระเงิน รวมถึง ข้อมูลที่เกี่ยวกับสัญญา เช่น เบอร์โทรศัพท์ หมายเลขคำสั่ง ใบแจ้งหนี้
 •  พฤติกรรมการขับขี่ เช่น แบบแผนในการขับขี่ ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ เวลาทำการ และการตั้งค่า
 • ข้อมูลระบุตัวตน เช่น เลขตัวถัง ใบอนุญาตขับขี่ หมายเลขที่ใช้ระบุเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP number) MAC address ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และหมายเลขผู้ใช้
 • ข้อมูลแสดงประสิทธิภาพของยานพาหนะ เช่น ข้อมูลจากส่วนประกอบของยานพาหนะ อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง การใช้เบรก การเปลี่ยนเกียร์ การใช้แบตเตอรี่ ข้อมูลเครื่องยนต์ และรหัสที่บ่งบอกข้อผิดพลาด
   

หน้าที่ตามสัญญา

เพื่อจัดหาบริการ และความช่วยเหลือ และปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญา

 • ข้อมูลการติดต่อ (เช่น ชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่)
 • ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร (เช่น ชื่อบริษัท ประเทศ ที่อยู่บริษัท และเบอร์โทรศัพท์)
 • ข้อมูลการติดต่อตามความพึงพอใจ
 • ข้อมูลการซื้อ และธุรกรรมต่าง ๆ
 • พฤติกรรมการขับขี่ เช่น แบบแผนในการขับขี่ ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ เวลาทำการ และการตั้งค่า
 • ข้อมูลระบุตัวตน เช่น เลขตัวถัง ใบอนุญาตขับขี่ หมายเลขที่ใช้ระบุเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP number) MAC address ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และหมายเลขผู้ใช้
 • ข้อมูลแสดงประสิทธิภาพของยานพาหนะ เช่น ข้อมูลจากส่วนประกอบของยานพาหนะ อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง การใช้เบรก การเปลี่ยนเกียร์ การใช้แบตเตอรี่ ข้อมูลเครื่องยนต์ และรหัสที่บ่งบอกข้อผิดพลาด
   

หน้าที่ตามสัญญา

เพื่อแจ้งข่าวสาร ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า และบริการที่เราเชื่อว่าตรงกับความสนใจของท่านให้ท่านทราบ

 • ข้อมูลการติดต่อ (เช่น ชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่)
 • ข้อมูลการติดต่อตามความพึงพอใจ
   

ประโยชน์อันชอบธรรม

เพื่อติดตามการทำงานของเรา และความพึงพอใจของท่านที่มีกับสินค้า และบริการของเรา รวมถึงการทำแบบสอบถาม

 • ข้อมูลการติดต่อ (เช่น ชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่)
 • ข้อมูลการติดต่อตามความพึงพอใจ
 • ข้อมูลการซื้อ และธุรกรรมต่าง ๆ
 • พฤติกรรมการขับขี่ เช่น แบบแผนในการขับขี่ ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ เวลาทำการ และการตั้งค่า
 • ข้อมูลระบุตัวตน เช่น เลขตัวถัง ใบอนุญาตขับขี่ หมายเลขที่ใช้ระบุเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP number) MAC address ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และหมายเลขผู้ใช้
 • ข้อมูลแสดงประสิทธิภาพของยานพาหนะ เช่น ข้อมูลจากส่วนประกอบของยานพาหนะ อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง การใช้เบรก การเปลี่ยนเกียร์ การใช้แบตเตอรี่ ข้อมูลเครื่องยนต์ และรหัสที่บ่งบอกข้อผิดพลาด
 • หมายเลขที่ใช้ระบุเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP address) ระบบปฏิบัติการ ชนิดของเครื่องมือ ชื่อ และเวอร์ชั่นของแอพพลิเคชั่น ชื่อ และเวอร์ชั่นของบราวเซอร์ และคำตอบของท่านในแบบสอบถาม
   

ประโยชน์อันชอบธรรม

เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง

 • ข้อมูลการติดต่อ (เช่น ชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่)
 • ที่อยู่จัดส่ง
 • ข้อมูลการซื้อ และธุรกรรมต่าง ๆ
 • พฤติกรรมการขับขี่ เช่น แบบแผนในการขับขี่ ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ เวลาทำการ และการตั้งค่าตามความพอใจ
 • ข้อมูลระบุตัวตน เช่น เลขตัวถัง ใบอนุญาตขับขี่ หมายเลขที่ใช้ระบุเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP number) MAC address ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และหมายเลขผู้ใช้
 • ข้อมูลแสดงประสิทธิภาพของยานพาหนะ เช่น ข้อมูลจากส่วนประกอบของยานพาหนะ อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง การใช้เบรก การเปลี่ยนเกียร์ การใช้แบตเตอรี่ ข้อมูลเครื่องยนต์ และรหัสที่บ่งบอกข้อผิดพลาด
   

ประโยชน์อันชอบธรรม หรือหน้าที่ตามสัญญา

เพื่อวิเคราะห์ ปรับปรุงคุณภาพ และพัฒนาสินค้า บริการ และองค์กรของเรา

 • ข้อมูลการติดต่อ (เช่น ชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่)
 • ที่อยู่จัดส่ง
 • ข้อมูลการซื้อ และธุรกรรมต่าง ๆ
 • ข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลการจัดอันดับเครดิต บัญชีธนาคาร และการชำระเงิน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับสัญญา เช่น เลขที่สัญญา หมายเลขคำสั่ง ใบแจ้งหนี้
 • พฤติกรรมการขับขี่ เช่น แบบแผนในการขับขี่ ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ เวลาทำการ และการตั้งค่า
 • ข้อมูลระบุตัวตน เช่น เลขตัวถัง ใบอนุญาตขับขี่ หมายเลขที่ใช้ระบุเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP number) MAC address ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และหมายเลขผู้ใช้
 • ข้อมูลแสดงประสิทธิภาพของยานพาหนะ เช่น ข้อมูลจากส่วนประกอบของยานพาหนะ อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง การใช้เบรก การเปลี่ยนเกียร์ การใช้แบตเตอรี่ ข้อมูลเครื่องยนต์ และรหัสที่บ่งบอกข้อผิดพลาด
 • บันทึกจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (System log)
 • คำตอบในแบบสอบถาม
   

ประโยชน์อันชอบธรรม

เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย และคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายของหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานอื่นใด

 • ข้อมูลการติดต่อ (เช่น ชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่)
 • ที่อยู่จัดส่ง
 • ข้อมูลการซื้อ และธุรกรรมต่าง ๆ
 • ข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลการจัดอันดับเครดิต บัญชีธนาคาร และการชำระเงิน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับสัญญา เช่น เลขที่สัญญา หมายเลขคำสั่ง ใบแจ้งหนี้
 • พฤติกรรมการขับขี่ เช่น แบบแผนในการขับขี่ ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ เวลาทำการ และการตั้งค่า
 • ข้อมูลระบุตัวตน เช่น เลขตัวถัง ใบอนุญาตขับขี่ หมายเลขที่ใช้ระบุเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP number) MAC address ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และหมายเลขผู้ใช้
 • ข้อมูลแสดงประสิทธิภาพของยานพาหนะ เช่น ข้อมูลจากส่วนประกอบของยานพาหนะ อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง การใช้เบรก การเปลี่ยนเกียร์ การใช้แบตเตอรี่ ข้อมูลเครื่องยนต์ และรหัสที่บ่งบอกข้อผิดพลาด
 • บันทึกจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (System log)
   

หน้าที่ตามกฎหมาย หรือ ประโยชน์อันชอบธรรม

เพื่อจัดหาข้อมูลตามที่ร้องขอ และที่เป็นปัจจุบันให้กับท่าน  

 • ข้อมูลการติดต่อ (เช่น ชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่)
 • ·ข้อมูลระบุตัวตน เช่น เลขตัวถัง ใบอนุญาตขับขี่ หมายเลขที่ใช้ระบุเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP number) MAC address ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และหมายเลขผู้ใช้
 • ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
 • ข้อมูลแสดงประสิทธิภาพของยานพาหนะ เช่น ข้อมูลจากส่วนประกอบของยานพาหนะ อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง การใช้เบรก การเปลี่ยนเกียร์ การใช้แบตเตอรี่ ข้อมูลเครื่องยนต์ และรหัสที่บ่งบอกข้อผิดพลาด
   

ประโยชน์อันชอบธรรม

 

 

 

 

เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของยานพาหนะเพื่อให้สามารถระบุการโจมตีและการละเมิดความปลอดภัยและสามารถดำเนินการได้
 • ตัวระบุยานพาหนะและตัวระบุชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกส์
    ประโยชน์อันชอบธรรม

ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่เราประมวลผลในฐานะที่ท่านเป็นผู้ขับขี่

 

การติดต่อระหว่างสแกนเนีย และท่านในฐานะที่ท่านเป็นผู้ขับขี่ประกอบด้วย 3 กรณีหลัก

 

กรณีที่ท่านขับขี่ยานพาหนะของสแกนเนีย

 

           เราเก็บรวบรวมข้อมูลในการปฏิบัติงานหลายประเภทจากยานพาหนะ เช่น อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง แบบแผนในการขับขี่ ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของพาหนะ หรือรหัสที่บ่งบอกข้อผิดพลาด เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้จะกลายเป็นข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อเราสามารถระบุตัวตนของผู้ขับขี่ยานพาหนะนั้นได้

            เราประมวลผลข้อมูลเหล่านี้เพื่อ (ตัวอย่างเช่น)

 • นำส่งบริการที่ลูกค้าร้องขอ
 • นำส่งบริการด้านความบันเทิงภายในยานพาหนะตามที่ร้องขอ
 • ดำเนินการตรวจสอบจากระยะไกล ตลอดจนวางแผนการซ่อม และการบำรุงรักษา
 • ให้ความช่วยเหลือ
 • ดำเนินการตามข้อกำหนดในสัญญา
 • ค้นคว้า วิเคราะห์ ปรับปรุงคุณภาพ และพัฒนาสินค้า และบริการที่มีอยู่ และที่จะมีในอนาคต รวมถึงองค์กรของเรา
 • ปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย และคำร้องขอที่ชอบด้วยกฎหมายจากหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานอื่นใด
 • แจ้งข้อมูลที่เป็นปัจจุบันให้ท่านทราบ

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมนั้นได้รับมาจากนายจ้างของท่าน ยานพาหนะ หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เราใช้

 

กรณีที่ท่านเข้าร่วมการแข่งขันขับขี่ยานพาหนะที่จัดโดยสแกนเนีย

 

            หากท่านเลือกที่จะเข้าร่วมการแข่งขันขับขี่ยานพาหนะที่จัดโดยสแกนเนีย เราจำเป็นจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางประการ เช่น ชื่อ และข้อมูลการติดต่อของท่าน เพื่อดำเนินการลงทะเบียนสำหรับการแข่งขัน ข้อมูลเหล่านี้ได้รับโดยตรงมาจากตัวท่านเอง

 

กรณีที่ท่านมีเหตุฉุกเฉินบนท้องถนน และท่านต้องการความช่วยเหลือจากบริการช่วยเหลือของสแกนเนีย (Scania assistance)

 

            หากท่านมีเหตุฉุกเฉินบนท้องถนน และท่านเลือกที่จะติดต่อเราเพื่อขอรับความช่วยเหลือ เราจำเป็นจะต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อระบุตัวตนของท่าน ทำความเข้าใจเหตุฉุกเฉินของท่าน ให้ความช่วยเหลือ และติดต่อท่านเพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือ

 

 

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผล

ฐานทางกฎหมาย

เพื่อวิเคราะห์ ปรับปรุงคุณภาพ และพัฒนาสินค้า บริการ และองค์กรของเรา

 • ข้อมูลการติดต่อ (เช่น ชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่)
 • ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร (เช่น ชื่อบริษัท ประเทศ ที่อยู่บริษัท และเบอร์โทรศัพท์)
 • พฤติกรรมการขับขี่ เช่น แบบแผนในการขับขี่ ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ เวลาทำการ และการตั้งค่า
 • ข้อมูลระบุตัวตน เช่น เลขตัวถัง ใบอนุญาตขับขี่ หมายเลขที่ใช้ระบุเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP number) MAC address ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และหมายเลขผู้ใช้
 • ข้อมูลแสดงประสิทธิภาพของยานพาหนะ เช่น ข้อมูลจากส่วนประกอบของยานพาหนะ อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง การใช้เบรก การเปลี่ยนเกียร์ การใช้แบตเตอรี่ ข้อมูลเครื่องยนต์ และรหัสที่บ่งบอกข้อผิดพลาด
 • กรณีการให้ความช่วยเหลือสำหรับเหตุฉุกเฉิน
 • คำตอบในแบบสอบถาม
 • สถานที่
 • บันทึกจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (System log)

ประโยชน์อันชอบธรรม

เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย และคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายของหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานอื่นใด

 • ข้อมูลการติดต่อ (เช่น ชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่)
 • ที่อยู่จัดส่ง
 • พฤติกรรมการขับขี่ เช่น แบบแผนในการขับขี่ ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ เวลาทำการ และการตั้งค่า
 • ข้อมูลระบุตัวตน เช่น เลขตัวถัง ใบอนุญาตขับขี่ หมายเลขที่ใช้ระบุเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP number) MAC address ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และหมายเลขผู้ใช้
 • ข้อมูลแสดงประสิทธิภาพของยานพาหนะ เช่น ข้อมูลจากส่วนประกอบของยานพาหนะ อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง การใช้เบรก การเปลี่ยนเกียร์ การใช้แบตเตอรี่ ข้อมูลเครื่องยนต์ และรหัสที่บ่งบอกข้อผิดพลาด
 • บันทึกจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (System log)

หน้าที่ตามกฎหมาย

เพื่อจัดหาข้อมูลตามที่ร้องขอ และที่เป็นปัจจุบันให้กับท่าน

 • ข้อมูลการติดต่อ (เช่น ชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่)
 • ข้อมูลระบุตัวตน เช่น เลขตัวถัง ใบอนุญาตขับขี่ หมายเลขที่ใช้ระบุเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP number) MAC address ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และหมายเลขผู้ใช้
 • ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
 • ข้อมูลแสดงประสิทธิภาพของยานพาหนะ เช่น ข้อมูลจากส่วนประกอบของยานพาหนะ อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง การใช้เบรก การเปลี่ยนเกียร์ การใช้แบตเตอรี่ ข้อมูลเครื่องยนต์ และรหัสที่บ่งบอกข้อผิดพลาด

ประโยชน์อันชอบธรรม

เพื่อติดตามการทำงานของเรา และความพึงพอใจของท่านต่อสินค้า และบริการของเรา รวมถึงการทำแบบสอบถาม

 • ข้อมูลการติดต่อ (เช่น ชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่)
 • ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร (เช่น ชื่อบริษัท ประเทศ ที่อยู่บริษัท และเบอร์โทรศัพท์)
 • ข้อมูลการติดต่อตามความพึงพอใจ
 • ข้อมูลการซื้อ และธุรกรรมต่าง ๆ
 • พฤติกรรมการขับขี่ เช่น แบบแผนในการขับขี่ ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ เวลาทำการ และการตั้งค่า
 • ข้อมูลระบุตัวตน เช่น เลขตัวถัง ใบอนุญาตขับขี่ หมายเลขที่ใช้ระบุเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP number) MAC address ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และหมายเลขผู้ใช้
 • ข้อมูลแสดงประสิทธิภาพของยานพาหนะ เช่น ข้อมูลจากส่วนประกอบของยานพาหนะ อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง การใช้เบรก การเปลี่ยนเกียร์ การใช้แบตเตอรี่ ข้อมูลเครื่องยนต์ และรหัสที่บ่งบอกข้อผิดพลาด
 • หมายเลขที่ใช้ระบุเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP address) ระบบปฏิบัติการ ชนิดของเครื่องมือ ชื่อ และเวอร์ชั่นของแอพพลิเคชั่น ชื่อ และเวอร์ชั่นของบราวเซอร์ และคำตอบของท่านในแบบสอบถาม

ประโยชน์อันชอบธรรม

 

   

ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่เราประมวลผลในฐานะที่ท่านเป็นลูกจ้าง

 

เมื่อท่านสมัครงานกับสแกนเนีย เราจะขอให้ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางประการเพื่อให้ท่านสามารถกรอกใบสมัครได เช่น ข้อมูลการติดต่อ และข้อมูลอ้างอิง เช่น ประวัติการทำงาน ประวัติการศึกษา ประกาศนียบัตร

            ในระหว่างการทำงานของท่านที่สแกนเนีย เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อว้ตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • บริหารจัดการกับการจ้างงานของท่าน
 • ดำเนินการตามหน้าที่ตามกฎหมายในฐานะที่เราเป็นนายจ้าง
 • ดำเนินการเพื่อประโยชน์อันชอบธรรมของเรา เช่น    

            o   กำหนดทิศทาง วางแผน และประเมินงาน

            o   คุ้มครองลูกจ้าง และทรัพย์สินของบริษัท

            o   ติดต่อ และแจ้งแก่ลูกจ้าง

            o   ดำเนินการให้โปร่งใสต่อเจ้าของ และสาธารณะ

            หลังจากที่ท่านออกจากบริษัทไปแล้ว เราจะประมวลผลข้อมูลเท่าที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เช่น ข้อมูลที่แสดงระยะเวลาการทำงานของท่าน

เหตุใดเราจึงประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและนานเท่าใด

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผล

ฐานทางกฎหมาย

ข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้เมื่อสิ้นสุดกิจกรรม ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นสำหรับการติดต่อสำหรับการเชิญหรือการสำรวจเพิ่มเติมจะถูกบันทึกไว้เป็นเวลาสูงสุด 4 ปี

 • ข้อมูลการติดต่อ (เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์)
 • ความสัมพันธ์ก่อนหน้ากับ Scania (เช่น งานภาคฤดูร้อน การฝึกงาน การจ้างงานก่อนหน้านี้)
 • ข้อมูลการศึกษา (เช่น การศึกษา ชื่อโรงเรียน/มหาวิทยาลัย)
 • ข้อมูลการจ้างงานสำหรับการฝึกงาน (เช่น วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด ขนาดรองเท้าและเสื้อผ้า ประเภทสัญญา ปกสีน้ำเงิน/ขาว เงินเดือน หมายเลขการจ้างงาน แผนก ผู้จัดการ)
 • โรคภูมิแพ้
 • ข้อมูลแบบสำรวจ (เช่น ระดับการศึกษา ตำแหน่งงาน อายุ เพศ ความสนใจ ชื่อ ที่อยู่อีเมล)

ยินยอมหรือ

ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย/ควบคุมโดยกฎหมายการตลาดในแต่ละประเทศ

สรรหาคน

ข้อมูลส่วนบุคคลในการสรรหาจะถูกบันทึกไว้ตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงานแห่งชาติ ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นสำหรับการสร้างสัญญาการจ้างงานจะถูกบันทึกไว้จนกว่าจะสิ้นสุดการจ้างงาน

 • ข้อมูลการติดต่อ (เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่บ้าน)
 • ข้อมูลการศึกษา (เช่น การศึกษา ชื่อโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย ผลการเรียน)
 • ความสามารถ ประสบการณ์ และทักษะ (เช่น อาชีพและประวัติวิชาชีพ การอ้างอิงและคำแนะนำ การทดสอบประสิทธิภาพ)
 • ตรวจสอบประวัติ (รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครขั้นสุดท้ายสำหรับตำแหน่งเฉพาะ)

ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายหรือ

ยินยอมหรือ

ภาระผูกพันตามกฎหมาย

การบริหารพนักงานและเงินเดือน

เพื่อวางแผน และติดตามทวงถาม ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกบันทึกไว้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศ

 • ข้อมูลติดต่อ (เช่น ชื่อ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่)
 • ข้อมูลการจ้างงาน (เช่น หมายเลขการจ้างงาน รหัสผู้ใช้ รูปถ่าย)
 • ข้อมูลทางการเงิน (เช่น เงินเดือน ภาษี ค่าใช้จ่าย รายงานเวลาทำงาน ฯลฯ)
 • การลาและเวลาทำงาน (เช่น วันหยุด ค่าล่วงเวลา ชั่วโมงกะ ลาป่วย ข้อเสนอวันหยุดล่วงหน้า สิทธิในวันหยุด)

ภาระผูกพันตามสัญญาหรือ

ภาระผูกพันตามกฎหมาย

การจัดการการเดินทาง

ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกบันทึกจนกว่าจะมีการชำระคืนค่าใช้จ่ายและนานเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศ

 • ข้อมูลการติดต่อ (เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์)
 • ข้อมูลการจ้างงาน (เช่น จำนวนการจ้างงาน)
 • หมายเลขรหัสประจำตัว
 • ข้อมูลองค์กร (เช่น แผนก ศูนย์ต้นทุน ฯลฯ)
 • หมายเลขรหัสประจำตัว
 • ภาษา
 • สัญชาติ
 • โรคภูมิแพ้
 • ข้อมูลการเดินทาง (เช่น เริ่มต้นและปลายทาง)

ผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกบันทึกไว้ตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศ

 • ข้อมูลติดต่อ (เช่น ชื่อ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่)
 • ข้อมูลการจ้างงาน (เช่น วันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด บริษัท) )
 • สัญชาติ
 • วันเกิด
 • การลงทะเบียนใบอนุญาต
 • ข้อมูลทางการเงิน (เช่น เงินเดือน ภาษี ค่าใช้จ่าย รายงานเวลาทำงาน หมายเลขบัญชีธนาคาร ฯลฯ)
 • เวลาทำงานและใบลา
 • การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน (เพื่อให้บรรลุข้อตกลงร่วมกัน ข้อมูลจะถูกรวบรวมตามความจำเป็น)
 • บันทึกการเข้าถึงจากระบบไอทีและระบบรายการ
 • บันทึกไอทีจากแอปพลิเคชันและบริการเครือข่าย
 • การเฝ้าระวังกล้องและภาพ

ข้อผูกพันทางกฎหมายหรือ

ผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกบันทึกไว้ตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศ

 • ข้อมูลการติดต่อและการจ้างงาน (เช่น ชื่อ ข้อมูลติดต่อ หมายเลขการจ้างงาน)
 • ข้อมูลองค์กร (เช่น แผนก ชื่อ และข้อมูลติดต่อของผู้จัดการ)
 • ข้อมูลสุขภาพ (เช่น ข้อมูลการสัมผัสสารอันตราย สถานะสุขภาพ และการพยากรณ์สถานะสุขภาพ)
 • เหตุการณ์และข้อมูลการเกิดขึ้น (เช่น ที่ไหน เมื่อไหร่ รายละเอียดและผลที่ตามมาของการเกิดขึ้น
 • ข้อมูลการฟื้นฟู (เช่น มาตรการสำหรับการกลับเข้าทำงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน)

ภาระผูกพันตามกฎหมาย

ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกบันทึกไว้จนกว่าจะสิ้นสุดการจ้างงานและอีกสูงสุด 10 ปี ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต้องได้รับการบันทึกเนื่องจากกฎหมายของประเทศจะถูกบันทึกไว้ตราบเท่าที่จำเป็นตามกฎหมาย

 • ข้อมูลการติดต่อ (เช่น ชื่อ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์)
 • ข้อมูลการจ้างงาน (เช่น จำนวนการจ้างงาน ระยะเวลาการจ้างงาน วันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)
 • ข้อมูลองค์กร (สถานที่ทำงาน ศูนย์ต้นทุน ผู้จัดการโดยตรง ฯลฯ)
 • การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • ข้อมูลด้านการศึกษาและความสามารถ (เช่น การศึกษา การฝึกอบรม ประสบการณ์วิชาชีพ ชุดทักษะ)
 • ข้อมูลประสิทธิภาพและพฤติกรรม
 • การลาและเวลาทำงาน (เช่น วันหยุด การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร กะ ทำงานล่วงเวลา)
 • ข้อมูลส่วนบุคคลในระบบที่จะปรับปรุง ปรับปรุง หรือแลกเปลี่ยน

ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายหรือ

ข้อผูกพันทางกฎหมาย

ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการศึกษาและการฝึกอบรมจะถูกบันทึกไว้จนกว่าจะสิ้นสุดการจ้างงาน ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับประสิทธิภาพและการพัฒนาจะถูกบันทึกไว้สูงสุด 3 ปี

 • ข้อมูลการจ้างงาน (เช่น หมายเลขการจ้างงาน ประวัติที่ Scania)
 • ข้อมูลการติดต่อ (เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์)
 • ข้อมูลด้านการศึกษาและความสามารถ (เช่น การศึกษา การฝึกอบรม ชุดทักษะ)
 • ประสบการณ์ระดับมืออาชีพ
 • ข้อมูลประสิทธิภาพ
 • แผนการพัฒนา

ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายหรือ

ข้อผูกพันทางกฎหมาย

การย้ายถิ่นฐาน

ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกบันทึกจนถึง 10 ปีหลังจากสิ้นสุดการมอบหมาย

 • ข้อมูลการติดต่อ (เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่)
 • สัญชาติ
 • วันเกิด
 • ข้อมูลการจ้างงาน (เช่น วันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดของตำแหน่ง)
 • ข้อมูลองค์กร (เช่น บ้านและองค์กรเจ้าบ้าน ชื่อผู้จัดการ ศูนย์ต้นทุน)
 • ข้อมูลทางการเงิน (เช่น เงินเดือน ภาษี ค่าใช้จ่าย รายงานเวลาทำงาน หมายเลขบัญชีธนาคาร ฯลฯ)
 • ความสามารถและประสบการณ์วิชาชีพ
 • ข้อมูลครอบครัว (เช่น สมาชิกในครอบครัวและสัญชาติ ข้อมูลการเกิด)

ภาระผูกพันตามสัญญา

เพื่อให้การเข้าถึงระบบ IT ของเรา และเพื่ออัปเดต ปรับปรุง และ/หรือแลกเปลี่ยนระบบของเรา

 • ข้อมูลการติดต่อ (เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่)
 • ข้อมูลการจ้างงาน (เช่น หมายเลขการจ้างงาน รหัสผู้ใช้)
 • การตั้งค่าผู้ใช้ในระบบ
 • บันทึกการใช้งานระบบของคุณ
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

ความปลอดภัยในกรณีฉุกเฉิน

 

ข้อมูลส่วนตัวจะถูกบันทึกไว้จนกว่าจะสิ้นสุดการจ้างงาน

 • ข้อมูลการติดต่อ (เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่)
 • ข้อมูลการจ้างงาน (เช่น จำนวนการจ้างงาน )
 • ข้อมูลองค์กร (เช่น ชื่อผู้จัดการ แผนก สถานที่ทำงาน)
 • ชื่อและข้อมูลติดต่อของผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน
 • สัญชาติ
 • วันเกิด
ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายหรือการคุ้มครองผลประโยชน์ที่สำคัญของคุณ

เพื่อปกป้องพนักงานและทรัพย์สินของบริษัท

 

ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกบันทึกไว้สูงสุด 2 ปี ข้อมูลส่วนบุคคลจากกล้องวงจรปิดจะถูกบันทึกไว้สูงสุด 30 วัน

 • ข้อมูลติดต่อ (เช่น ชื่อ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่)
 • ข้อมูลการจ้างงาน (เช่น หมายเลขการจ้างงาน รหัสผู้ใช้ รูปถ่าย)
 • บันทึกการเข้าถึงจากระบบไอทีและระบบรายการ
 • บันทึกไอทีจากแอปพลิเคชันและบริการเครือข่าย
 • กล้องวงจรปิด
 • รายงานเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย
 • รายงานเหตุการณ์การประพฤติมิชอบ
ผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลภายนอกเพื่อระบุตัวตนของคุณในฐานะพนักงานของ Scania และเพื่อให้คุณสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

 

บันทึกข้อมูลส่วนตัวแล้ว

 • ข้อมูลการติดต่อ (เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่)
 • ข้อมูลการจ้างงาน (เช่น หมายเลขการจ้างงาน รหัสผู้ใช้)
 • การลงทะเบียนใบอนุญาต
 • ข้อมูลส่วนบุคคลในสัญญา
 • รูปภาพ ภาพยนตร์ และเสียง
ผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
เพื่อวิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่และใหม่
 • ข้อมูลการติดต่อ (เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่)
 • ข้อมูลการจ้างงาน (เช่น หมายเลขการจ้างงาน รหัสผู้ใช้)
 • สัญชาติ
 • วันเกิด
 • การลงทะเบียนใบอนุญาต
 • ข้อมูลองค์กร (สถานที่ทำงาน ศูนย์ต้นทุน ผู้จัดการโดยตรง ฯลฯ)
 • บันทึกการเข้าถึงจากระบบไอทีและระบบรายการ
 • บันทึกไอทีจากแอปพลิเคชันและบริการเครือข่าย
ผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
เพื่อให้ข้อมูลที่ร้องขอและข้อมูลอัปเดตที่เกี่ยวข้องแก่คุณ
 • ข้อมูลการติดต่อ (เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่)
ผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
เพื่อให้สอดคล้องกับใบอนุญาตของโปรแกรมโอเพ่นซอร์ส
 • ข้อมูลติดต่อของผู้ร่วมให้ข้อมูล (เช่น ชื่อ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่
ภาระผูกพันตามสัญญา

การเลิกจ้าง

 

ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกบันทึกจนกว่าจะสิ้นสุดการจ้างงานและนานเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงานแห่งชาติ

 • เวลาจ้างงาน
 • อายุ
 • ความสามารถ
 • หมายเหตุเลิกจ้าง
 • หลักเกณฑ์ในการเลิกจ้าง (เช่น รายงานการประพฤติมิชอบ ข้อมูลการฟื้นฟู การประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรการทางกฎหมายแรงงาน แผนปฏิบัติการ ความสามารถและทักษะ)
 • ข้อเสนอการย้ายที่อยู่
 • ข้อตกลงเกี่ยวกับการเลิกจ้าง
 • เกรดงาน
ภาระผูกพันตามกฎหมาย

ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่เราประมวลผลในฐานะที่ท่านเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ/คู่ค้า

 

หากท่านทำหน้าที่เป็นตัวแทนของคู่ค้าที่จัดหาสินค้า และบริการให้แก่สแกนเนีย เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางประการเท่าที่จำเป็น เช่น ข้อมูลการติดต่อ และข้อมูลที่ระบุตัวตนของท่าน เพื่อใช้ในการประเมินคำเสนอของท่าน จัดการสัญญา และจัดให้ท่านสามารถเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องได้

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผล

ฐานทางกฎหมาย

เพื่อประเมินใบเสนอราคาของท่าน หรือนายจ้างของท่าน รวมถึงเพื่อตรวจสอบประวัติของท่าน

 • ข้อมูลการติดต่อ (เช่น ชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่)
 • ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร (เช่น ชื่อบริษัท ประเทศ ที่อยู่บริษัท และเบอร์โทรศัพท์)
 • หากเป็นกิจการที่ท่านเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว เราจะประมวลผลข้อมูลทางการเงินด้วย เช่น ข้อมูลการจัดอันดับเครดิต และราคา
 • ประวัติ (เช่น เงื่อนไข และลักษณะส่วนบุคคล หรือในทางวิชาชีพ ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน ความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่รัฐ และหากกฎหมายอนุญาต ความผิดทางอาญา)

ประโยชน์อันชอบธรรม

เพื่อดำเนินการตามสัญญาที่มีกับท่าน หรือนายจ้างของท่าน

 • ข้อมูลการติดต่อ (เช่น ชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่)
 • ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร (เช่น ชื่อบริษัท ประเทศ ที่อยู่บริษัท และเบอร์โทรศัพท์)
 • หากเป็นกิจการที่ท่านเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว เราจะประมวลผลข้อมูลทางการเงินด้วย เช่น ข้อมูลการจัดอันดับเครดิต บัญชีธนาคาร และการชำระเงิน

หน้าที่ตามสัญญา หรือประโยชน์อันชอบธรรม

เพื่อจัดให้มีการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเรา

 • ข้อมูลการติดต่อ (เช่น ชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่)
 • ข้อมูลระบุตัวตนผู้ใช้
 • การตั้งค่าภาษาในระบบ
 • บันทึกการใช้งานระบบของเรา

ประโยชน์อันชอบธรรม 

เพื่อติดต่อกับท่าน หรือนายจ้างของท่าน

 • ข้อมูลการติดต่อ (เช่น ชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่)
 • ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร (เช่น ชื่อบริษัท ประเทศ ที่อยู่บริษัท เบอร์โทรศัพท์ และหมายเลขทะเบียนนิติบุคคล)

ประโยชน์อันชอบธรรม 

เพื่อวิเคราะห์ ปรับปรุงคุณภาพ และพัฒนาสินค้า บริการ และองค์กรของเรา

 • ข้อมูลการติดต่อ (เช่น ชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่)
 • ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร (เช่น ชื่อบริษัท ประเทศ ที่อยู่บริษัท เบอร์โทรศัพท์ และหมายเลขทะเบียนนิติบุคคล)
 • หากเป็นกิจการที่ท่านเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว เราจะประมวลผลข้อมูลทางการเงินด้วย เช่น ข้อมูลการจัดอันดับเครดิต บัญชีธนาคาร และการชำระเงิน
 • บันทึกการใช้งานระบบของเรา

ประโยชน์อันชอบธรรม 

เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย และคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายของหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานอื่นใด

 • ข้อมูลการติดต่อ (เช่น ชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่)
 • ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร (เช่น ชื่อบริษัท ประเทศ ที่อยู่บริษัท เบอร์โทรศัพท์ และหมายเลขทะเบียนนิติบุคคล)
 • ข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลการจัดอันดับเครดิต บัญชีธนาคาร และการชำระเงิน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับสัญญา เช่น เลขที่สัญญา หมายเลขคำสั่ง ใบแจ้งหนี้
 • สัญชาติ
 • วันเดือนปีเกิด
 • ใบอนุญาต
 • บันทึกการเข้าถึงจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบการกรอกข้อมูล
 • บันทึกเทคโนโลยีสารสนเทศจากใบสมัคร และบริการเกี่ยวกับระบบ

หน้าที่ตามกฎหมาย หรือประโยชน์อันชอบธรรม 

เพื่อจัดหาข้อมูลตามที่ร้องขอ และที่เป็นปัจจุบันให้กับท่าน

 • ข้อมูลการติดต่อ (เช่น ชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่)

ประโยชน์อันชอบธรรม

 

   

ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่เราประมวลผลในฐานะที่ท่านเป็นผู้มาติดต่อ

 

เมื่อท่านมาติดต่อที่สถานที่ของเรา และกิจกรรมที่เราจัดขึ้น เราจะประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านเพื่อให้ท่านสามารถเข้ามายังสถานที่ของเราได้ด้วยความปลอดภัย โดยการประมวลผลนี้ อาจรวมการประมวลผลข้อมูลการติดต่อ และใบอนุญาตขับขี่ รวมทั้งอาหารที่ท่านเลือก และข้อมูลของผู้ติดตามที่เข้ามายังสถานที่พร้อมกับท่าน

 

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล และเป็นเวลานานเท่าไหร่?

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผล

ฐานทางกฎหมาย

เพื่อประเมินการใช้งานเว็บไซต์ และทำให้เว็บไซต์ของเราดียิ่งขึ้น

 

ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บไว้ 5 ปีหลังจากสิ้นสุดการเยี่ยมชม

 • ข้อมูลติดต่อ (เช่น ชื่อ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่)
 • ข้อมูลผู้ร่วมเดินทาง (เช่น ชื่อ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ อายุ)
 • ข้อมูลองค์กร (เช่น ชื่อบริษัท ประเทศ ที่อยู่บริษัท หมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลของค์กรธุรกิจ)
 • ภาษา
 • ความชอบด้านอาหาร
 • รายละเอียดการเดินทางและที่พัก
 • ใบอนุญาตขับรถ
 • รายละเอียดโฮสต์

ประโยชน์อันชอบธรรม

เพื่อให้การติดต่อสแกนเนียของท่านบรรลุผล

 • ข้อมูลการติดต่อ (เช่น ชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่)
 • ข้อมูลของผู้ติดตาม (เช่น ชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ อายุ)
 • ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร (เช่น ชื่อบริษัท ประเทศ ที่อยู่บริษัท และเบอร์โทรศัพท์)
 • ภาษา
 • อาหารที่ท่านเลือก
 •  ข้อมูลการเดินทาง และที่พักรับรอง
 • ใบอนุญาตขับขี่
 • รายละเอียดของบุคลากรในสแกนเนีย

ประโยชน์อันชอบธรรม

เพื่อคุ้มครองผู้มาติดต่อ และทรัพย์สินของบริษัท

 • ข้อมูลติดต่อ (เช่น ชื่อ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่)
 • บันทึกการเข้าถึงจากระบบไอทีและระบบรายการ
 • บันทึกไอทีจากแอปพลิเคชันและบริการเครือข่าย
 • กล้องวงจรปิด
 • รายงานเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย
 • ข้อมูลด้านสุขภาพ

ประโยชน์อันชอบธรรม

เพื่อวิเคราะห์ ปรับปรุงคุณภาพ และพัฒนาสินค้า บริการ และองค์กรของเรา

 • ข้อมูลติดต่อ (เช่น ชื่อ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่)
 • ข้อมูลผู้ร่วมเดินทาง (เช่น ชื่อ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ อายุ)
 • ข้อมูลองค์กร (เช่น ชื่อบริษัท ประเทศ ที่อยู่บริษัท หมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลของค์กรธุรกิจ)
 • ภาษา
 • รายละเอียดการเดินทางและที่พัก
 • ใบอนุญาตขับรถ
 • รายละเอียดโฮสต์

ประโยชน์อันชอบธรรม

เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย และคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายของหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานอื่นใด

 • ข้อมูลการติดต่อ (เช่น ชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่)
 • ข้อมูลของผู้ติดตาม (เช่น ชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ อายุ)
 • ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร (เช่น ชื่อบริษัท ประเทศ ที่อยู่บริษัท เบอร์โทรศัพท์ และหมายเลขทะเบียนนิติบุคคล)
 • ภาษา
 • ข้อมูลการเดินทาง และที่พักรับรอง
 • ใบอนุญาตขับขี่
 • รายละเอียดโฮสต์

หน้าที่ตามกฎหมาย หรือประโยชน์อันชอบธรรม

 

เพื่อจัดหาข้อมูลตามที่ร้องขอ และที่เป็นปัจจุบันให้กับท่าน
 • ข้อมูลการติดต่อ (เช่น ชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่)
 • ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร (เช่น ชื่อบริษัท ประเทศ ที่อยู่บริษัท เบอร์โทรศัพท์ และหมายเลขทะเบียนนิติบุคคล)
 • ภาษา
ประโยชน์อันชอบธรรม

เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา บราวเซอร์ของท่านจะนำส่งข้อมูลบางประการให้กับเรา เพื่อช่วยให้เราเข้าใจการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เช่น หากท่านใช้โทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์ บราวเซอร์ของท่านจะส่งข้อมูลว่าท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์จากภูมิภาคใดของโลก และท่านใช้บราวเซอร์อะไรในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้เราจัดการเว็บไซต์ของเรา และทำให้การใช้งานของท่านดียิ่งขึ้น เราใช้คุกกี้ส์บางประเภทในการช่วยให้เราเข้าใจการใช้งานเว็บไซต์ของท่านมากยิ่งขึ้น โดยที่ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ส์ของเราได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้ส์

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผลฐานทางกฎหมาย

รากฐานทางกฎหมาย

เพื่อทำให้การใช้งานเว็บไซต์ของท่านมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 • หมายเลขที่ใช้ระบุเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP address)
 • ประเภท และเวอร์ชั่นของบราวเซอร์
 • ระบบปฏิบัติการ
 • วันที่ และเวลาที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์
 • URL ของเว็บไซต์
 • ประเทศที่ท่านอยู่ขณะที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

ประโยชน์อันชอบธรรม

เพื่อเพิ่มประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ
 • ที่อยู่ IP
 • ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
 • ประเภทและเวอร์ชันของเบราว์เซอร์
 • ระบบปฏิบัติการ
 • วันที่และเวลาที่คุณเยี่ยมชม
 • URL ของไซต์ที่อ้างอิง
 • เรียกดูประเทศ
ประโยชน์อันชอบธรรม
เพื่อให้ข้อมูลและแคมเปญโดยตรงแก่คุณ
 • ที่อยู่ IP
 • ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
 • ประเภทและเวอร์ชันของเบราว์เซอร์
 • ระบบปฏิบัติการ
 • วันที่และเวลาที่คุณเยี่ยมชม
 • URL ของไซต์ที่อ้างอิง
 • เรียกดูประเทศ
ผลประโยชน์หรือความยินยอมโดยชอบด้วยกฎหมาย/ควบคุมโดยกฎหมายการตลาดในแต่ละประเทศ

ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่เราประมวลผลในฐานะที่ท่านเป็นส่วนหนึ่งของสังคม

 

   สแกนเนียกำลังพัฒนาระบบเพื่อช่วยเหลือผู้ขับขี่ โดยให้ยานพาหนะขับเคลื่อนได้โดยอัตโนมัติ และไม่จำเป็นต้องมีผู้ขับขี่ ดังนั้น เราจึงติดตั้งเซ็นเซอร์ เช่น กล้อง ที่ยานพาหนะของเรา เพื่อให้สามารถจับภาพ เช่น ภาพของท่าน หรือทะเบียนรถได้ เมื่อท่านผ่านเข้ามาใกล้ ข้อมูลที่เซ็นเซอร์นั้นเก็บรวบรวมจะไม่ถูกนำไปใช้เพื่อติดตาม หรือระบุตัวตนของท่านเป็นการส่วนตัว แต่จะถูกนำมาประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

 

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผลฐานทางกฎหมาย

ฐานทางกฎหมาย

เพื่อแจ้งเตือนผู้ขับขี่ถึงอุบัติเหตุ และปรับปรุงความปลอดภัยเกี่ยวกับการจราจร

 • บันทึกภาพเคลื่อนไหวของสิ่งแวดล้อมตามถนนที่ยานพาหนะของเราผ่านไป รวมถึงยานพาหนะอื่น ๆ ทางเท้า และบุคคลใด ๆ หรือสิ่งใด ๆ ที่อยู่ใกล้ยานพาหนะ
 • ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
 • ทะเบียนรถ

ประโยชน์อันชอบธรรม

เพื่อพัฒนา และทดสอบซอฟท์แวร์สำหรับการขับขี่อัตโนมัติ
 • บันทึกภาพเคลื่อนไหวของสิ่งแวดล้อมตามถนนที่ยานพาหนะของเราผ่านไป รวมถึงยานพาหนะอื่น ๆ ทางเท้า และบุคคลใด ๆ หรือสิ่งใด ๆ ที่อยู่ใกล้ยานพาหนะ
 • ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
 • ทะเบียนรถ
ประโยชน์อันชอบธรรม