ดูเหมือนว่าคุณจะอยู่ในพื้นที่นี้ .

ไปที่ไซต์ตลาด Scania ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม.

นวัตกรรม

การพัฒนาโซลูชั่นในการลดแก๊สคาร์บอน เกิดขึ้นที่นี่และตอนนี้

อุตสาหกรรมการขนส่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงไปสู่โซลูชั่นที่สะอาด ปลอดภัย และชาญฉลาดขึ้น เราจำเป็นต้องสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการผสมผสานจุดแข็งหลักของเรา เช่น แพลตฟอร์มแบบโมดูลาร์ของ Scania เข้ากับวิธีการทำงานแบบใหม่ เรากำลังพัฒนาแนวคิดและเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงระบบขนส่งในวันพรุ่งนี้ได้อย่างรวดเร็ว

 

นวัตกรรมที่ Scania ส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาโซลูชั่นการขนส่งคาร์บอนต่ำ โดยจะต้องมีการลงทุนครั้งสำคัญในโซลูชั่นการขนส่งที่ยั่งยืนซึ่งมีอยู่ในปัจจุบัน เช่นระบบส่งกำลังที่มีประสิทธิภาพซึ่งขับเคลื่อนด้วยเชื้อเพลิงหมุนเวียน ในขณะเดียวกัน เรากำลังตัดสินใจระยะยาวเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการขนส่งแห่งอนาคตที่ใช้ระบบไฟฟ้า สามารถเชื่อมต่อกัน และขับเคลื่อนด้วยตัวเองได้

เทคโนโลยี

Scania มียานพาหนะที่หลากหลายที่สุดในอุตสาหกรรมการขนส่งที่สามารถใช้เชื้อเพลิงหมุนเวียน และเราเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีด้านโซลูชั่นการขนส่งแบบขับเคลื่อนด้วยตัวเองและแบบใช้พลังงานไฟฟ้า

 

การขนส่งกำลังประสบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ โลกธุรกิจของเรามีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นกว่าเดิม ด้วยเทคโนโลยีและรูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ที่ Scania เราตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ด้วยการพัฒนาแผนการระยะยาวที่ชัดเจนสำหรับอนาคตที่สร้างสมดุลที่เหมาะสมระหว่างความต้องการทางธุรกิจของวันนี้และวันพรุ่งนี้ ซึ่งรวมไปถึงการลงทุนเป็นจำนวนมากในเทคโนโลยีสำหรับโซลูชั่นการขนส่งที่ยั่งยืนซึ่งใช้งานได้ในปัจจุบัน ในขณะเดียวกันก็พัฒนาเทคโนโลยีการขนส่งแห่งอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเองได้ ใช้ระบบไฟฟ้า สามารถเชื่อมต่อกัน

 

ด้วยการใช้แนวทางแบบแยกเป็นส่วนของเราและทำงานร่วมกับพันธมิตรด้านเทคโนโลยีที่หลากหลาย เราจึงสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็ว โดยการนำเอาโซลูชั่นการขนส่งแห่งอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง ใช้พลังงานไฟฟ้า และสามารถเชื่อมต่อกันได้มาสู่การขนส่งในปัจจุบัน การนำร่องของเรา เช่น การทดลองใช้ e-Highway ของเราในเยอรมนี สวีเดน และอิตาลีและยานยนต์แนวคิดไร้คนขับของเรา เป็นส่วนประกอบสำคัญที่ช่วยให้เราทดลองความเป็นไปได้ พัฒนาขีดความสามารถ และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้กับลูกค้าและคู่ค้าของเรา

การวิจัย

องค์กรวิจัยและพัฒนาของ Scania พัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และโซลูชั่นที่สามารถมอบคุณภาพ ประสิทธิภาพ และผลกำไรสูงสุดให้กับลูกค้าของเราได้ นวัตกรรมของฝ่ายวิจัยและพัฒนาส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาโซลูชั่นการขนส่งคาร์บอนต่ำ

 

ในการวิจัยและพัฒนาของ Scania เราเหมือนอยู่ในทั้งปัจจุบันและอนาคตในเวลาเดียวกัน ในทุกโครงการ เราจะพิจารณาและประเมินความต้องการของลูกค้า การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม ข้อกำหนดทางกฎหมาย และจุดยืนของคู่แข่งของเรา การเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งมีผลต่อภาพรวม ประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงสมดุลกับกำลังเครื่องยนต์ และน้ำหนักก็สมดุลกับความปลอดภัยและความสามารถในการบรรทุก แต่คุณภาพสำหรับลูกค้าของเราเป็นสิ่งสำคัญที่เหนือกว่าทุกสิ่งเสมอ

 

โซลูชั่นการขนส่งขับเคลื่อนอัตโนมัติ ใช้ระบบไฟฟ้า และสามารถเชื่อมต่อกันได้ถือเป็นวาระการประชุมอันดับต้น ๆ แต่ก็เป็นโซลูชั่นที่ใช้งานเชื้อเพลิงชีวภาพ Scania มีตัวเลือกเครื่องยนต์ที่หลากหลายที่สุดในตลาดที่สามารถใช้เชื้อเพลิงชนิดอื่นที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลได้ เช่น รถบรรทุกและรถโดยสารที่ใช้เอทานอลไปจนถึงยานพาหนะที่ใช้แก๊สธรรมชาติแบบอัดหรือแบบเหลว เครื่องยนต์ Euro 5 และ Euro 6 ของเราทั้งหมดสามารถใช้ไบโอดีเซล HVO ในขณะที่รถของเราเกือบทั้งหมดสามารถใช้ไบโอดีเซล FAME ได้ โซลูชั่นการขนส่งที่ยั่งยืนเหล่านี้ พร้อมให้บริการได้ที่นี่แล้ววันนี้ อันเป็นผลมาจากการวิจัยและพัฒนาเครื่องยนต์อย่างขะมักเขม้นนานหลายทศวรรษ

ระบบดิจิทัล

เทคโนโลยีดิจิทัลส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนของสังคมและการเปลี่ยนแปลงในบริษัทและองค์กร ที่ Scania เรามองเห็นโอกาสและเรากำลังเร่งงานเพื่อใช้ประโยชน์จากภูมิทัศน์ดิจิทัลและทุกส่วนอื่นที่สามารถช่วยเราได้

 

ระบบดิจิทัล พร้อมกับนคราภิวัฒน์ และความยั่งยืนแล้ว ยังเป็นหนึ่งในแนวโน้มหลักของโลกที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและอุตสาหกรรมการขนส่ง ระบบดิจิทัลกำลังส่งผลกระทบเป็นอย่างมากต่อระบบนิเวศของการขนส่งที่ยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจภายในภาคการขนส่งเนื่องจากผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และซัพพลายเชนเชื่อมโยงกันมากขึ้น ในขณะที่เทคโนโลยีเกิดใหม่ขับเคลื่อนนวัตกรรมทำให้เกิดความเสี่ยงและโอกาสใหม่ ๆ

 

ที่ Scania เราใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อปรับปรุงกระบวนการหลักของเราและสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ซึ่งสร้างมูลค่าทางธุรกิจสำหรับเป้าหมายองค์กรทั้งหมดของ Scania ตั้งแต่ผู้คนและโลก ผ่านลูกค้าและคู่ค้าไปจนถึงผลกำไรและการเติบโตในอนาคต

การเป็นผู้ประกอบการ

อุตสาหกรรมการขนส่งกำลังประสบกับคลื่นของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ตั้งแต่ระบบไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติไปจนถึงระบบดิจิทัล ซึ่งพลิกโฉมรูปแบบธุรกิจของ Scania โดยเปลี่ยนบริษัทของเราจากการเป็นผู้ผลิตยานพาหนะขนาดใหญ่มาเป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นการขนส่งที่ยั่งยืน เมื่อธุรกิจของเราพัฒนาไปเรื่อย ๆ เราจำเป็นต้องมั่นใจว่าเรามีทักษะในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนี้

 

คำตอบของ Scania อยู่ที่การพัฒนาบุคลากรที่เรามีอยู่แล้ว ซึ่งเชื่อมโยงกับกระบวนการสรรหาบุคลากรที่มีทักษะที่เราต้องการในอีกหลายปีข้างหน้า เพื่อสนับสนุนการดำเนินการนี้ เราต้องพัฒนาวัฒนธรรมที่เหมาะสมที่ Scania เพื่อส่งเสริมความยืดหยุ่นและความอยากรู้อยากเห็น และส่งเสริมความคิดที่รวดเร็วและเป็นเหมือนผู้ประกอบการ 

 

นอกจากนี้เรายังต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคลากรของเราสอดคล้องกับกลยุทธ์ของเราโดยมีความยั่งยืนเป็นหัวใจสำคัญของทุกสิ่งที่เราทำ เนื่องจากนวัตกรรมขึ้นอยู่กับมุมมองใหม่ ๆ เราจึงต้องจัดจ้างพนักงานที่หลากหลายและวัฒนธรรมการทำงานที่ครอบคลุม ซึ่งยอมรับและให้คุณค่ากับความเป็นตัวของตัวเอง

 

ด้วยการใช้แนวทางแบบแยกเป็นส่วนของเราและทำงานร่วมกับพันธมิตรด้านเทคโนโลยีที่หลากหลาย เราจึงสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็ว โดยการนำเอาโซลูชั่นการขนส่งแห่งอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง ใช้พลังงานไฟฟ้า และสามารถเชื่อมต่อกันได้มาสู่การขนส่งในปัจจุบัน การนำร่องของเรา เช่น การทดลองใช้ e-Highway ของเราในเยอรมนี สวีเดน และอิตาลีและยานยนต์แนวคิดไร้คนขับของเรา เป็นส่วนประกอบสำคัญที่ช่วยให้เราทดลองความเป็นไปได้ พัฒนาขีดความสามารถ และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้กับลูกค้าและคู่ค้าของเรา

โซลูชั่นการขนส่งขับเคลื่อนอัตโนมัติของ Scania

Scania เป็นแนวหน้าด้านโซลูชั่นการขนส่งด้วยรถบรรทุกที่เป็นนวัตกรรมและการขนส่งแบบไร้คนขับก็ไม่ถือเป็นข้อยกเว้น โซลูชั่นระบบการขนส่งขับเคลื่อนอัตโนมัติของ Scania ได้รับการพัฒนาโดยความร่วมมือกับซัพพลายเออร์เทคโนโลยีชั้นนำและสถาบันการศึกษา

 

ระบบอัตโนมัติจะมีผลต่อการขนส่งเป็นอย่างมาก ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และความปลอดภัยและบรรเทาปัญหารถติด รถบรรทุกขับเคลื่อนอัตโนมัติจะเปลี่ยนแปลงการขนส่งสินค้าหนักในอนาคตอย่างมาก โดยเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งและทำให้สินค้าสามารถเดินทางได้ในระยะทางไกลขึ้นโดยไม่หยุดนิ่ง ระบบขนส่งสาธารณะแบบไร้คนขับจะส่งเสริมให้มีการเดินทางร่วมกันมากขึ้น ด้วยยานพาหนะขนาดเล็กลง ด้วยความถี่ที่มากขึ้น และเส้นทางตรงมากขึ้นทำให้สะดวกและสบายยิ่งขึ้น

 

อันที่จริง การเปลี่ยนไปใช้ระบบไร้คนขับกำลังเกิดขึ้นแล้ว ขณะนี้มีการทดลองใช้รถแท็กซี่และรถโดยสารแบบไร้คนขับ และศูนย์โลจิสติกหลายแห่งทั่วโลกได้ใช้ระบบไร้คนขับส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดแล้ว

 

รถบรรทุกขับเคลื่อนด้วยตนเองเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์การขนส่งแบบไร้คนขับของ Scania โซลูชั่นการขนส่งขับเคลื่อนอัตโนมัติเป็นระบบที่สมบูรณ์จาก Scania ที่ครอบคลุมการจัดการด้านโลจิสติกส์ การมอบหมายงานให้กับยานพาหนะ และการแบ่งปันข้อมูลระหว่างยานพาหนะและโครงสร้างพื้นฐาน โซลูชั่นการขนส่งแต่ละแบบได้รับการปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้า

 

รถบรรทุกไร้คนขับสามารถตีความและปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและดำเนินงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้าได้ ด้วยระบบอันชาญฉลาดในตัวรถ

 

แม้ว่าขั้นตอนแรกของการพัฒนาคือการทดสอบระบบในพื้นที่อุตสาหกรรมเช่นเหมืองและท่าเรือ แต่ในอนาคตอันใกล้ รถไร้คนขับจะพร้อมสำหรับการใช้งานบนท้องถนนทั่วไปได้ การเริ่มต้นในพื้นที่ที่มีการควบคุมเชิงอุตสาหกรรมทำให้ Scania มีโอกาสที่ไม่เหมือนใครในการพัฒนาระบบอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนที่จะใช้ในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนมากขึ้น