Zdá sa, že sa nachádzate v .

Pre viac informácií prejdite na stránky spoločnosti Scania.

Starostlivosť o vozidlový park

Zvýšenie prevádzkyschopnosti

Zostať konkurencieschopný

Starostlivosť o vozidlový park Scania sa stará o celý vozový park bez ohľadu na značku alebo vek a zaručí, že výkon každého vozidla je v špičkovom stave. Umožňuje vášmu vozidlovému parku udržať maximálnu prevádzkyschopnosť, aby ste sa mohli sústrediť na svoju kľúčovú prácu.

Kľúčové vlastnosti

  • Úplná údržba vozového parku a optimalizácia prevádzkyschopnosti
  • Špecializovaný správca vozového parku pre centrálnu koordináciu a plánovanie servisu
  • Analýza výkonu využíva údajov vášho podniku i servisných dielní, pomocou ktorých je možné rozpoznať prevádzkové poruchy, ktoré môžu viesť k neplánovaným odstávkam.
  • Plné krytie opráv vrátane opotrebenia
  • Úplný servisný plán a koordinácia zákonných testov

Doplnkové služby

  • Tvorba správ s kľúčovými výkonnostnými ukazovateľmi
  • Riešenie nákladov v prípade nehôd
  • Scania Assistance - riešenie porúch
  • Práca nadčas/práca v noci a cez víkend

Lepšie plánovanie

Zorganizujeme všetky vaše zastávky na údržbu a vtesnáme ich do vášho harmonogramu. Opravy a údržba vášho vozidlo môžu byť naplánované pre maximálnu prevádzkyschopnosť vďaka vylepšenej komunikácii medzi plánovaním dopravy vašou organizáciou a servismi Scania.

Proaktívne servisné riešenie

Váš osobný správca vozidlového parku použije najnovšie nástroje, technológie a osvedčené rámce, aby sa uistil, že údržba a opravy sa vykonajú v správnom čase s minimálnym výpadkom.

Analýza vozového parku

Naši odborní analytici sledujú údaje z vášho podnikania a servisu, aby identifikovali dôvody neplánovaných zastávok, takže môžete tieto príčiny vyriešiť a zlepiť tak dostupnosť vášho vozidlového parku.

Udržte si náskok vďaka analýze vozového parku

Ak máte pokoj na duši, že vozidlový park si udržiava 100 % dostupnosť, môžete sa sústrediť na svoje podnikanie. Analytik vozidlového parku Scania vám pomôže zlepšiť dostupnosť vášho vozidlového parku, takže môžete znížiť prevádzkové náklady a maximalizovať ziskovosť.

Obráťte sa na svojho predajcu

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich produktov, služieb alebo iných aktivít v rámci organizácie Scania, kontaktujte nás.

Zavolajte nám
Pošlite nám e-mail
E-mail Servis
Pozrite si stránku dealerstva
PRACOVNÝ ČAS
AKCEPTUJEME PLATBU KREDITNOU KARTOU