Na zaistenie lepšieho zážitku prepnite telefón do režimu zobrazenia na šírku. Ak to nejde, skontrolujte konfiguráciu otáčania displeja svojho mobilného telefónu.

Kontaktný formulár

Spracovanie osobných údajov (Odoslaním žiadosti vyjadrujem súhlas so spracovaním osobných údajov spoločnosťou Scania Slovakia s.r.o. a potvrdzujem, že som sa oboznámil/a s Vyhlásením o ochrane osobných údajov).

Vypočítať úsporu

Kalkulačka TCO

Vypočítajte a porovnajte svoje úspory paliva, emisie CO2 a celkové náklady na vlastníctvo. Zadajte relevantné údaje do nasledujúcich polí a získajte výsledok.

Super

Porovnať s

Vypočítať

Tona CO2

Tisíc

Nafta – litre
AdBlue – litre

EUR

Financovanie
Palivo a kvapalina AdBlue
Zostatková hodnota

Dosiahnite cieľ, doručte tovar a ušetrite palivo s novým motorom Scania Super.

Dosiahnite cieľ s čo najväčším množstvom paliva. Zostávajúce palivo sa premení na body.

Vyhnite sa prekážkam, aby ste sa uistili, že váš náklad zostane vo vašom vozidle a vy nespomalíte.

Získajte 8% úsporu paliva zbieraním super kociek.

Zostaňte na trati a doručte náklad.

Scania Super
Scania

Island - 1

Island - 2

Island - 3

Island - 4

Island - 5

Island - 6

Island - 7

Island - 8

Island - 9

Island - 10

Trinásťlitrový motor Scania Super

Nový 13-litrový radový 6-valcový motor Scania Super predstavuje srdce hnacej sústavy, ktorá stanovuje nový priemyselný štandard v oblasti úspory paliva, a je tým najpokrokovejším spaľovacím motorom, aký sme kedy zostrojili.

Prevodovka Scania Opticruise G25 a G33

Ako neoddeliteľná súčasť vynikajúcej účinnosti novej hnacej sústavy prichádza nový rad prevodoviek Scania Opticruise G25 a G33 – jeden z najhladších, najinteligentnejších a najefektívnejších systémov prevodoviek v histórii prepravy.

Zadná náprava R756

Zadná náprava s jednoduchou redukciou R756 s rýchlejším radením a širším rozsahom prevodových pomerov umožňuje novej hnacej súprave nielen dosiahnuť vynikajúcu nízku spotrebu paliva, ale zároveň je dostatočne robustná na to, aby zvládla celý rad využití v oblasti prepravy.

Modulárna architektúra podvozka

Nový podvozok s modulárnou architektúrou od spoločnosti Scania je náš doteraz najuniverzálnejší a najrobustnejší podvozok a ponúka vám nielen predvídateľnejšie usporiadanie podvozka, ale zároveň je aj vyrobený s cieľom zlepšiť rozloženie zaťaženia, užitočného zaťaženia a prevádzkového rozsahu vášho nákladného vozidla.

Nakonfigurujte si svoje nákladné vozidlo

Nakonfigurujte si svoje nákladné vozidlo

Preskúmajte konfigurátor nákladných vozidiel a vytvorte si vlastné nákladné vozidlo Scania na mieru. 

Prevziať

Právne požiadavky

Portál Scania Media Provider predstavuje neustále sa rozširujúcu digitálnu zbierku obsahu súvisiaceho s oblasťami podnikania v celej ich rozmanitosti. Obsahuje materiály, obrázky a filmy pre všetky oblasti produktov, obrázky zamestnancov, budov a udalostí, materiály súvisiace s výskumom a vývojom, výrobou, komponentmi a historickými témami. Jeho zameranie je globálne. Hlavný dôraz sa kladie na naše výrobky od roku 1995.

Všetok obsah portálu Scania Media Provider je chránený autorskými právami spoločnosti © Scania CV AB (publ), SE-151 87 Södertälje, Švédsko alebo jej dcérskych spoločností. Všetky práva vyhradené.

Obsah portálu Scania Media Provider – napr. materiály, obrázky, filmy, zvuky a videoklipy – nemožno používať, sťahovať, upravovať, prenášať alebo distribuovať bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Scania CV AB (publ) s výnimkou výlučne súkromných účelov.

Obsah portálu Scania Media Provider (ako je popísaný vyššie) možno použiť na komerčné účely spoločnosťou Scania CV AB (publ) a jej dcérskymi spoločnosťami, ak je Scania zdrojom materiálov s informáciami týkajúcimi sa značky Scania.

Pokiaľ sa to vyššie výslovne neuvádza inak, treba pri použití obsahu portálu Scania Media Provider kontaktovať službu Scania Image Desk, imagedesk@scania.com a požiadať o písomný súhlas.

Stiahnutím akéhokoľvek obsahu z portálu Scania Media Provider používateľ súhlasí s vyššie uvedenými podmienkami a zaväzuje sa ich vždy dodržiavať.