Zdá sa, že sa nachádzate v .

Pre viac informácií prejdite na stránky spoločnosti Scania.

Výsledky spoločnosti Scania za rok 2022 a komentár CEO Christiana Levina

10. Marca 2023

Rok 2022 významným spôsobom poznamenali zásadné celosvetové výzvy, ktoré sa odrazili aj na hospodárskych výsledkoch spoločnosti Scania. Vojna na Ukrajine, pandémia ochorenia covid-19, energetická kríza, inflácia a nedostatok súčiastok výrazným spôsobom narušili dodávateľské reťazce.

Zhrnutie štvrtého štvrťroka 2022:

  • Čisté tržby sa zdvihli o 37 percent na 52 822 miliónov SEK (38 552 miliónov SEK za rovnaké obdobie 2021).
  • Očistený prevádzkový príjem dosiahol 5 749 miliónov SEK (3 717 miliónov SEK za rovnaké obdobie 2021).
  • Prevádzkový príjem dosiahol 8 641 miliónov SEK (oproti strate 1 512 milióna SEK za rovnaké obdobie 2021). Pozitívne ho ovplyvnili pohyby výmenných kurzov v súvislosti s odpisom podnikateľských aktivít v Rusku v hodnote 2 892 miliónov SEK.
  • Cash flow dosiahol v oblasti Vehicle and Services (Vozidlá a služby) 7 114 miliónov SEK (3 762 miliónov za rovnaké obdobie roku 2021).

 

Zhrnutie celého roku 2022:

  • Čisté tržby sa zdvihli o 16 percent na 170 004 miliónov SEK (146 146 miliónov SEK v roku 2021)
  • Očistený prevádzkový príjem dosiahol 15 971 miliónov SEK (16 523 miliónov SEK v roku 2021).
  • Prevádzkový príjem dosiahol 12 375 miliónov SEK (11 294 miliónov SEK v roku 2021) a bol negatívne ovplyvnený sumou 3 596 miliónov SEK, ktorá je v zásade spojená s odpisom podnikateľských aktivít v Rusku.
  • Cash flow dosiahol −4 516 miliónov SEK v oblasti Vehicles and Services (Vozidlá a služby). Pokiaľ by bol očistený o platbu pokuty Európskej komisii, dosiahol by cash flow hodnotu 5 141 miliónov SEK.

 

Komentár Christiana Levina, prezidenta a CEO Scania

„Rok 2022 významným spôsobom poznamenali zásadné celosvetové výzvy, ktoré sa odrazili aj na hospodárskych výsledkoch spoločnosti Scania. Vojna na Ukrajine, pandémia ochorenia covid-19, energetická kríza, inflácia a nedostatok súčiastok výrazným spôsobom narušili dodávateľské reťazce. Navzdory neistote spojenej s geopolitickým a makroekonomickým výhľadom však zostala aktivita našich zákazníkov vysoká.

 

Dopyt po našich prepravných riešeniach je robustný a väčšina oblastí, v ktorých sme podnikateľsky aktívni, počas roku vykazovala dobré výsledky. V oblasti servisných služieb sme zaznamenali 21-percentný nárast, čo potvrdzuje vysokú aktivitu prepravcov. Takisto pre nás zásadné finančné služby zostali silné a ich portfólio sa vyvíja pozitívnym smerom. Trh s autobusmi a autokarmi sa naďalej zotavuje, a to aj v oblasti zájazdových autobusov, ktorá bola zásadne postihnutá počas pandémie choroby covid-19. Segment Pohonných riešení, ktorý zahŕňa napríklad priemyselné motory, dosiahol rekordné dodávky a rástol na nových trhoch. Dopyt po našich nákladných automobiloch takisto zostáva silný, ale minuloročné problémy v dodávateľských reťazcoch a vo výrobe v Európe viedli k poklesu objemu dodávok. Tržby spoločnosti Scania za celý rok 2022 vzrástli o 16 percent a prevádzkové marže, očistené o dôsledky odpisu našich podnikateľských aktivít v Rusku, dosiahli 9,4 percenta (v roku 2021 dosiahli 11,3 percenta). Ku koncu roku bolo možné dokončiť odpis našich predajných a servisných aktivít v Rusku a po jeho konci, v januári 2023, sme mohli na tom istom mieste uzavrieť aj odpis aktivít v oblasti poskytovania financovania služieb.

 

Prevádzkový príjem bol počas celého roka 2022 negatívne ovplyvnený problémami v dodávateľských reťazcoch, ktoré boli destabilizované tak vonkajšími, ako aj vnútornými vplyvmi. Naše európske závody prechádzali na výrobu nového a oceňovaného pohonného ústrojenstva Scania Super. Táto zmena bola jednou z najväčších v histórii spoločnosti Scania a viedla k väčšej nestabilite už aj tak napätých reťazcov. Destabilizovaný dodávateľský reťazec v spojení s nedotknutým personálnym obsadením vo výrobe mal za následok to, že sme nemohli dosiahnuť plné vyťaženie našej výrobnej kapacity, čo sa odrazilo aj na našej finančnej výkonnosti. Aby sme si zachovali možnosť pružne reagovať na zmeny a navýšiť dodávky, rozhodli sme sa ponechať personál vo výrobe po celý rok.

 

Počas roka sme zaviedli niekoľko opatrení, aby sme si dokázali poradiť s narušenými dodávateľskými reťazcami. Vo štvrtom štvrťroku bola zriadená pracovná skupina, ktorá bola plne zameraná na stabilizáciu tokov od ich začiatku až do konca a zaistenie dostatočnej kapacity dodávok. Napriek tomu, že situácia v celosvetovom dodávateľskom reťazci je naďalej nepredvídateľná, všetky naše aktivity boli v tomto smere úspešné. Dodávky našich nákladných vozidiel vo štvrtom štvrťroku vzrástli o 14 percent, čím sa výrazne podieľali na zvýšení tržieb o 37 percent. Očistená prevádzková marža v štvrtom štvrťroku dosiahla 10,9 percenta (oproti 9,6 percenta za rovnaké obdobie roku 2021).

 

Naša evidencia objednávok už v tejto chvíli pokrýva aj pomerne vzdialenú budúcnosť, musíme preto obmedzovať ich ďalší príjem, aby sme mohli garantovať presný dátum dodania a zvládli náklady zvýšené infláciou. V Európe sa náš trhový podiel počas štvrtého štvrťroka do určitej miery zdvihol v spojitosti so zvýšenou výrobou nákladných vozidiel a za celý rok 2022 dosiahol 13,4 percenta. Počas minulého roka bolo jasne zrejmé, že sa začal zhmotňovať presun k udržateľnej preprave. Dopyt po našich plne elektrických, plug-in hybridných aj hybridných vozidlách vzrástol z nízkych čísel o 400 percent. Okrem objednávok na naše existujúce elektrifikované riešenia sme zaznamenali aj veľký záujem o plne elektrické nákladné vozidlo pre regionálnu prepravu, ktoré sme minulého roku uviedli. Na konci roku sme mali už takmer 700 predobjednávok. Predznamenávajú záujem o tieto vozidlá, s ktorých výrobou začneme počas druhej polovice roka 2023.“

Podrobnejšie informácie poskytne:

Martin Přibyl, PR & Communication Coordinator CZ/SK

Telefón: + 420 739 543 056,

E-mail: martin.pribyl@scania.com