Zdá sa, že sa nachádzate v .

Pre viac informácií prejdite na stránky spoločnosti Scania.

Prehľad hospodárenia spoločnosti Scania za obdobie január - jún 2021

2. Augusta 2021

Zhrnutie prvých šiestich mesiacov

•    Čisté tržby sa zvýšili o 28 percent na 74,776 mil. SEK (58,469)

•    Prevádzkový príjem sa zvýšil o 246 percent na 9,773 mil. SEK (2,813)

•    Peňažný tok bol 3,661 mil. SEK (1,867) v segmente Vozidlá a služby

•    V druhom štvrťroku sa čisté tržby zvýšili o 54 % na 39,068 mil. SEK (25,418) a prevádzkový príjem sa zvýšil o 5,076 mil. SEK (-192)

Komentár Christiana Levina, prezidenta a generálneho riaditeľa

„Oživenie pokračovalo aj počas druhého štvrťroka roku 2021 a v porovnaní s predchádzajúcim rokom prudko vzrástol tak príjem objednávok, ako aj dodávky. Scania dosiahla silné príjmy s prevádzkovou maržou 13,0 percent, a to tak v druhom štvrťroku, ako aj v prvej polovici roku 2021.

Scania sa aj počas druhého štvrťroka dokázala vyhnúť neplánovaným prerušeniam výroby, a to napriek veľmi napätej situácii s nedostatkom komponentov v dodávateľskom reťazci. Spolupráca medzi dodávateľmi, zamestnancami a odbormi – to všetko so zameraním na základnú kľúčovú hodnotu spoločnosti Scania „zákazník na prvom mieste“ – bola úspešná a vďaka dobrému dialógu s našimi zákazníkmi sme našli riešenia, ktoré minimalizujú negatívne vplyvy na naše dodávky. Bohužiaľ neočakávame, že nedostatok polovodičov v krátkodobom horizonte skončí, ale je to niečo, s čím sa musíme aj naďalej vyrovnávať.

Vidíme, že dopravná aktivita našich zákazníkov je vysoká, a to z merania prevádzkových údajov z pripojených vozidiel, ako aj z knihy objednávok na nákladné vozidlá. Na globálnom trhu autobusov a autokarov pokračuje nízka úroveň aktivity kvôli pandémii a tá sa odráža aj v dopyte po turistických autobusoch a autokaroch. V segmente Power Solutions je dopyt stále vysoký. Oblasť servisu naďalej rastie a spoločnosti Scania sa podarilo udržať väčšinu servisov otvorených pre svojich zákazníkov počas druhej aj tretej vlny pandémie. Vo finančných službách je trend v počte nových financovaných vozidiel pozitívny a pozitívna je tiež platobná schopnosť našich zákazníkov.

V druhom štvrťroku sme dosiahli míľnik s viac ako 500 000 pripojenými vozidlami. Väčšina vozového parku Scania, ktorý sa pohybuje na zhruba 100 trhoch, je teraz pripojená.

Dáta zhromaždené z takej veľkej skupiny vozidiel poskytujú cenný pohľad na správanie zákazníkov a umožňujú analýzu našich výrobkov priamo v prevádzke. Tieto informácie sú zásadné pre schopnosť spoločnosti Scania dodávať udržateľné dopravné riešenia v neposlednom rade preto, že môžeme našu ponuku služieb zákazníkom stále zdokonaľovať a pomáhať im znížiť emisie uhlíka. Môžeme tiež monitorovať vozidlá na základe kategórií motorov alebo palív. Týmto spôsobom sledujeme vedecky podložené ciele spoločnosti Scania – a naši zákazníci môžu tiež plniť svoje vlastné ciele v oblasti ochrany klímy.

Krok za krokom robíme ďalšie pokroky v oblasti udržateľnej dopravy. Oznámili sme našim zákazníkom, že v blízkej budúcnosti príde celkom nová, ešte úspornejšia platforma pre spaľovacie motory. Zameranie na energetickú účinnosť

v konvenčných pohonných jednotkách a zvýšenie podielu biopalív, pri súčasnom zintenzívnení predaja elektrických vozidiel je cestou k dosiahnutiu našich cieľov v oblasti ochrany klímy. Zavádzanie plne elektrických nákladných vozidiel Scania pokračuje a my sme teraz integrovali našu výrobu elektrických vozidiel do rovnakých montážnych liniek ako vozidlá so spaľovacím motorom.

Náš majiteľ TRATON GROUP nedávno podpísal memorandum o porozumení so spoločnosťami Daimler Truck a Volvo Group, ktorého cieľom je vybudovať a prevádzkovať vysoko výkonnú verejnú nabíjaciu sieť pre batériové elektrické ťažké nákladné vozidlá a diaľkové autobusy v celej Európe. Prostredníctvom takýchto partnerstiev môžeme urýchliť prechod k udržateľnej doprave. Časť skladačky, ktorá stále vyžaduje viac práce a podpory na politickej strane, je dodávka energie z obnoviteľných zdrojov a rozširovanie elektrickej siete.“

 

Podrobnejšie informácie poskytne:
Viktor Tamayo, PR and Communication Coordinator CZ & SK
Telefon: +420 602 344 874
E-mail: viktor.tamayo@scania.cz