Zdá sa, že sa nachádzate v .

Pre viac informácií prejdite na stránky spoločnosti Scania.

Inovácie

Vývoj nízkouhlíkových riešení – tu a teraz

Dopravný priemysel sa rýchlo mení. Aby sme sa posunuli smerom k čistejším, bezpečnejším a inteligentnejším riešeniam, musíme byť schopní rýchlo inovovať. Kombináciou našich hlavných predností – napríklad modulárnej platformy Scania – s novými spôsobmi práce rýchlo rozvíjame nápady a technológie, ktoré budú formovať dopravný systém zajtrajška.

 

Inovácia v spoločnosti Scania sa vo veľkej miere zameriava na pokrok v oblasti nízkouhlíkových riešení v doprave. To si vyžaduje značné investície do udržateľných dopravných riešení, ktoré sú dnes životaschopné, napríklad do efektívnych pohonných jednotiek poháňaných obnoviteľnými palivami. Zároveň prijímame dlhodobé rozhodnutia o vývoji autonómnych, prepojených a elektrifikovaných dopravných technológií zajtrajška.

Technológia

Scania má najširšiu škálu vozidiel v dopravnom priemysle, ktoré môžu využívať obnoviteľné palivá, a sme technologickým lídrom v oblasti autonómnych a elektrifikovaných dopravných riešení.

 

Doprava zažíva jeden z najväčších posunov vo svojej histórii. Naše obchodné prostredie je rušnejšie než kedykoľvek predtým a neustále sa objavujú nové technológie a obchodné modely. V spoločnosti Scania reagujeme na tieto zmeny vyvíjaním jasného plánu budúcnosti, ktorý nájde správnu rovnováhu medzi dnešnými a zajtrajšími obchodnými potrebami. To zahŕňa významné investície do technológií pre udržateľné dopravné riešenia, ktoré sú dnes životaschopné, a zároveň do vývoja autonómnych, elektrifikovaných a prepojených dopravných technológií zajtrajška.

 

Použitím nášho modulárneho prístupu a spoluprácou so širokou škálou technologických partnerov rýchlo inovujeme a prinášame automatizované, elektrifikované a prepojené dopravné riešenia zajtrajška do dnešnej prepravy. Naše pilotné projekty – ako sú napríklad skúšky elektronických diaľnic v Nemecku, Švédsku a Taliansku a naše autonómne koncepčné vozidlá – sú kľúčovými stavebnými kameňmi, ktoré nám umožňujú skúmať možnosti, rozvíjať naše schopnosti a demonštrovať potenciál nových technológií pre našich zákazníkov a partnerov.

Výskum

Organizácia spoločnosti Scania pre výskum a vývoj vyvíja produkty, služby a riešenia, ktoré môžu našim zákazníkom poskytovať najvyššiu kvalitu, efektivitu a ziskovosť. Inovácie oddelenia výskumu a vývoja sa vo veľkej miere zameriavajú na pokrok v oblasti nízkouhlíkových riešení v doprave.

 

Na oddelení výskumu a vývoja spoločnosti Scania žijeme zároveň v súčasnosti aj v budúcnosti. V každom projekte berieme do úvahy a hodnotíme potreby zákazníkov, zmeny v našom okolí, právne požiadavky a to, kde stoja naši konkurenti. Každá zmena ovplyvňuje celkový obraz. Spotreba paliva je vyvážená výkonom motora a hmotnosť je vyvážená bezpečnosťou a nosnosťou, ale našou prvoradou prioritou je vždy kvalita poskytovaná našim zákazníkom.

 

Autonómne, elektrifikované a prepojené dopravné riešenia sú na poprednom mieste programu, a rovnako aj riešenia využívajúce biopalivá. Scania poskytuje najväčšie portfólio motorov na trhu, ktoré môžu využívať alternatívy k fosílnym palivám, od nákladných automobilov a autobusov s pohonom na etanol po vozidlá využívajúce skvapalnený alebo stlačený bioplyn. Všetky naše motory Euro 5 a Euro 6 dokážu pracovať na bionaftu-HVO, a takmer všetky naše vozidlá dokážu pracovať na bionaftu-FAME. Tieto udržateľné dopravné riešenia – dostupné tu a teraz – sú výsledkom desaťročí intenzívneho výskumu a vývoja motorov.

Digitalizácia

Digitálna transformácia ovplyvňuje všetky časti spoločnosti a mení podniky a organizácie. V spoločnosti Scania vidíme príležitosti a zrýchľujeme našu prácu, aby sme využili výhody digitálneho prostredia a všetkého, čo nám ponúka.

 

Spolu s urbanizáciou a udržateľnosťou je digitalizácia jedným z hlavných globálnych trendov, ktoré majú vplyv na spoločnosť a dopravný priemysel. Digitalizácia má veľký vplyv na ekosystém udržateľnej dopravy a mení obchodné modely v dopravnom sektore, pretože výrobky, výrobné procesy a dodávateľské reťazce sú vzájomne prepojenejšie, zatiaľ čo nové technológie poháňajú inovácie a vytvárajú nové riziká a príležitosti.

 

V spoločnosti Scania používame digitálne technológie na zlepšenie našich hlavných procesov a vytváranie nových obchodných príležitostí. To vytvára obchodnú hodnotu pre všetky firemné ciele spoločnosti Scania, od ľudí a planéty cez zákazníkov a partnerov až po výsledky z hľadiska ziskovosti a budúceho rastu.

Podnikanie

Dopravný priemysel zažíva vlnu nových technológií, od elektrifikácie a automatizácie až po digitalizáciu. To zase transformuje obchodný model spoločnosti Scania a mení našu spoločnosť z výrobcu ťažkých vozidiel na poskytovateľa udržateľných dopravných riešení. S vývojom nášho podnikania musíme zabezpečiť, aby sme boli schopní reagovať na túto zmenu.

 

Odpoveď spoločnosti Scania spočíva v rozvoji ľudí, ktorých už máme, v spojení s náborovým procesom zameraným na zručnosti, ktoré budeme potrebovať v nasledujúcich rokoch. Aby sme to podporili, musíme tiež v spoločnosti Scania vytvoriť správnu kultúru, povzbudiť flexibilitu a zvedavosť a podporovať agilné podnikateľské myslenie. 

 

Musíme tiež zabezpečiť, aby naši ľudia boli zosúladení s našou stratégiou a aby udržateľnosť bola v centre všetkého, čo robíme. Pretože inovácie závisia od nových perspektív, musíme tiež pestovať rôznorodú pracovnú silu a inkluzívnu pracovnú kultúru, v ktorej sa uznáva a oceňuje individualita.

 

Použitím nášho modulárneho prístupu a spoluprácou so širokou škálou technologických partnerov rýchlo inovujeme a prinášame automatizované, elektrifikované a prepojené dopravné riešenia zajtrajška do dnešnej prepravy. Naše pilotné projekty – ako sú napríklad skúšky elektronických diaľnic v Nemecku, Švédsku a Taliansku a naše autonómne koncepčné vozidlá – sú kľúčovými stavebnými kameňmi, ktoré nám umožňujú skúmať možnosti, rozvíjať naše schopnosti a demonštrovať potenciál nových technológií pre našich zákazníkov a partnerov.

Autonómne dopravné riešenia Scania

Spoločnosť Scania vždy stála v čele inovatívnych riešení nákladnej dopravy a autonómna doprava nie je výnimkou. Systém autonómnych transportných riešení Scania bol vyvinutý v spolupráci s poprednými dodávateľmi technológií a akademickými inštitúciami.

 

Automatizácia bude mať revolučný vplyv na dopravu, zvýši energetickú účinnosť a bezpečnosť a zmierni problémy s dopravnými zápchami. Autonómne nákladné vozidlá v budúcnosti zásadne zmenia prepravu ťažkého tovaru, transformujú logistické toky a umožnia prepravu tovaru na väčšie vzdialenosti bez zastavenia. Autonómna verejná doprava podporí väčšie zdieľanie jázd, pričom menšie vozidlá, vyššia frekvencia a priamejšie linky ponúknu viac pohodlia a komfortu.

 

V skutočnosti už prechod na autonómnu dopravu prebieha. V súčasnosti prebiehajú skúšky autonómnych taxíkov a autobusov a mnoho logistických centier po celom svete sa už stáva čiastočne alebo úplne autonómnymi.

 

Samoriadiace nákladné vozidlá sú iba jedným prvkom portfólia autonómnej dopravy Scania. Autonomous Transport Solutions je kompletný systém od spoločnosti Scania, ktorý zahŕňa logistickú manipuláciu, prideľovanie úloh vozidlám a zdieľanie informácií medzi vozidlami a infraštruktúrou. Každé prepravné riešenie je individuálne prispôsobené potrebám zákazníka.

 

Vďaka vstavanej inteligencii autonómne nákladné vozidlá dokážu interpretovať svoje okolie, prispôsobiť sa mu a vykonávať vopred stanovené úlohy.

 

Aj keď prvou etapou vývoja je testovanie systémov v priemyselných priestoroch, ako sú bane a prístavy, v blízkej budúcnosti budú k dispozícii na všeobecné použitie na cestách. Začínanie v relatívne kontrolovanom priemyselnom prostredí prináša spoločnosti Scania jedinečnú príležitosť na dôkladný vývoj systémov skôr, ako sa začnú používať v zložitejších prostrediach.