Čini se da ste u .

Za više informacija idite na Scania market...

Koji zvuk te uzbuđuje?

SAZNAJ VIŠE

Izjava o privatnosti - FAQ

Za pružanje najboljih proizvoda i usluga koristimo našu globalnu organizaciju i globalnu mrežu pouzdanih partnera. To znači da možemo - s vremena na vreme - deliti vaše podatke (sve ili odabrane delove) unutar Scania Grupe, kao i sa pouzdanim poslovnim partnerima koji nam pomažu.

Tipični primeri uključuju:

kada nešto kupite u Scania Vebshop -u, delimo neke podatke sa partnerima koji upravljaju vašim plaćanjem ili vam isporučuju pakete.
možemo obrađivati vaše podatke u IT sistemima koje razvijaju, isporučuju ili hostuju naši spoljni IT partneri.
možemo koristiti treće strane da nam pomognu u organizaciji događaja na kojima učestvujete, da vam obezbedimo hotel, prevoz itd.
kada pozovete našu Hitnu pomoć, možemo deliti vaše podatke sa trećim stranama, kao što su na primer vučne kompanije.
kada naš kupac (ili vi ili vaš poslodavac) odluči da dobije uslugu od određene treće strane u kojoj se koriste podaci o vozaču i vozilu.
kada naš kupac (ili vi ili vaš poslodavac) odobri pristup deljenju podataka sa nadgradnjom, komponentom ili drugim dobavljačem proizvoda.
kada radimo istraživanje i razvoj, možemo deliti podatke sa univerzitetima, istraživačkim ustanovama ili drugim pouzdanim partnerima.
U slučajevima kada moramo da podelimo vaše podatke sa našim poslovnim partnerima, osiguravamo da se prema njima odnose sa istim poštovanjem i integritetom kao i mi. Takođe možemo deliti vaše podatke sa državnim organima ako to zahteva zakon ili je zakonit pravni zahtev primljen od organa za sprovođenje zakona ili nekog drugog organa.

 

Gde Scania obrađuje moje podatke?

 

Scania je globalna kompanija koja posluje u preko 100 zemalja. To znači da ponekad možemo odlučiti da vaše podatke (sve ili odabrane dijelove) obradimo unutar ili izvan Evropske unije. Pri tome se uvijek pridržavamo postojećih propisa i osiguravamo da se vašim podacima rukuje na siguran način. Ako se vaši podaci prenose iz Evropske unije, to se čini primenom odgovarajućih mera zaštite.

U ovom kontekstu „obrada“ znači bilo koju operaciju ili skup operacija na ličnim podacima kao što su; prikupljanje, snimanje, organizovanje, strukturiranje, skladištenje, prilagođavanje ili izmena, pronalaženje, konsultacije, upotreba, otkrivanje prenosom, širenje ili na drugi način stavljanje na raspolaganje, poravnavanje ili kombinacija, ograničenje, brisanje ili uništavanje.

 

Kako štitite moje podatke?

 

Posvećeni smo zaštiti vaših podataka. Preduzimamo sve odgovarajuće i razumne pravne, tehničke i organizacione mere bezbednosti kako bismo na odgovarajući način zaštitili lične podatke koje obrađujemo. Naše bezbednosne mere se stalno poboljšavaju u skladu sa razvojem dostupnih bezbednosnih proizvoda i usluga.

 

Koliko dugo čuvate moje podatke?

 

Određene aktivnosti obrade imaju svoje individualne periode čuvanja koji se na njih odnose prema pravnoj osnovi i/ili svrsi obrade. Stoga minimiziramo ili brišemo vaše podatke čim više nije potrebno da:

- ispuniti naše ugovorne obaveze prema vama
- ispune svrhu za koju su podaci prikupljeni
- ispunimo svoje zakonske obaveze


Takođe pogledajte izjave o privatnosti za tržište i usluge dostupne putem www.scania.com.

 

Koja su moja prava?

 

Pravo pristupa

 

Možete zatražiti izvod iz registra koji pokazuje koje lične podatke obrađujemo u vezi vas. Kada potvrdimo vaš identitet, izvod ćemo vam predati na siguran način.

 

Pravo na ispravljanje

 

Imate pravo da ažurirate svoje podatke kako biste bili sigurni da uvek imamo tačne podatke.

 

Pravo na brisanje

 

Ako podaci više nisu potrebni u svrhe za koje su prikupljeni.
Ako ste se protivili njegovoj upotrebi i nema drugih legitimnih osnova da je koristimo.
Ako se obrada zasniva samo na vašem pristanku i opozivate svoj pristanak.
Ako je brisanje potrebno radi ispunjenja zakonske obaveze.

 

Pravo na prigovor

 

Uvek imate pravo da uložite prigovor na obradu vaših ličnih podataka radi direktnog marketinga. Ovo je apsolutno pravo, što znači da ćemo, ako se usprotivite ili odjavite, prekinuti svaku dalju upotrebu vaših podataka za direktni marketing.

Takođe imate pravo da uložite prigovor na bilo koju obradu koju zasnivamo na legitimnom interesu. Zatim morate detaljno navesti čemu prigovarate i zašto. Obrada će tada prestati ako ne pokažemo uverljive legitimne razloge za obradu, koji nadjačavaju interese, prava i slobode pojedinca; ili pokazati da je naša obrada namenjena uspostavljanju, izvršavanju ili odbrani pravnih zahteva

 

Pravo na ograničenje

 

Imate pravo da zatražite privremeno ograničenje u obradi vaših podataka. Obrada može biti ograničena u sledećim situacijama:

Ako smatrate da su vaši podaci netačni, pa ste od nas zatražili ispravku. Tada možete zatražiti da se obrada vaših podataka ograniči dok proveravamo ako su vaši podaci netačni.
Kada je obrada podataka nezakonita, ali se protivite brisanju vaših podataka i umesto toga tražite da se upotreba ovih podataka ograniči.
Kada su vam potrebni vaši podaci za utvrđivanje, sprovođenje ili odbranu pravnih zahteva, čak i ako nam vaši podaci više nisu potrebni u svrhu naše obrade.

 

Pravo na prenosivost podataka

 

Imate pravo da dobijete podatke koje ste dali da bismo ih obradili na drugom mestu. Ovo pravo se primenjuje samo u slučajevima kada se naša obrada vaših podataka zasniva na pravnoj osnovi da ste dali saglasnost za obradu podataka ili ako ste sa nama sklopili ugovor.

 


Obaveštenje o kršenju (žalba)

 

Ako smatrate da se vaši podaci obrađuju u suprotnosti sa važećim propisima, prijavite nam to što je pre moguće. Takođe imate pravo da podnesete žalbu Upravi za zaštitu podataka.

 

Kako da vas kontaktiram ako imam pitanja?

 

Ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica, uvek ste dobrodošli da se obratite lokalnom Scania kontaktu.