Čini se da ste u .

Za više informacija idite na Scania market...

Koji zvuk te uzbuđuje?

SAZNAJ VIŠE

Podaci koje obrađujemo

KOJE LIČNE PODATKE OBRAĐUJEMO OD VAS KAO KUPCA?

Kada predstavljate svoju kompaniju, potrebno je da obrađujemo vaše lične podatke u dole navedene svrhe.

Ako ste samostalni trgovac, svi podaci koje obrađujemo o vašoj kompaniji postaju lični podaci.

Zašto obrađujemo vaše podatke?

Koje kategorije ličnih podataka obrađujemo?

Pravni osnov


Za stvaranje baze podataka potencijalnih kupaca, npr. korišćenjem podataka trećih lica

 • Organizacioni podaci (kao što su naziv kompanije, država, adresa kompanije i broj telefona)
  Kontaktni podaci (poput imena, e -pošte, broja telefona, adrese)

Legitimni interes

Da bismo vam dali ponudu

 • Organizacioni podaci (kao što su naziv kompanije, država, adresa kompanije i broj telefona)
 • Kontaktni podaci (poput imena, e -pošte, broja telefona, adrese)
  Ako ste trgovac pojedinac, obrađujemo finansijske podatke, poput kreditnih rejtinga
 • Preferencije za kontakt
 • Kupovina i transakcije
 • Ponašanje u vožnji, kao što su obrasci vožnje, geolokacija, radno vreme i postavke preferencija
 • Identifikacioni podaci, na primer identifikacioni brojevi vozila, ID vozača, IP broj, MAC adresa, IT sistem i ID korisnika
 • Podaci o performansama vozila, na primer informacije o komponentama vozila, potrošnji goriva, upotrebi kočnica, menjaču brzina, upotrebi baterije, podacima o motoru i kodovima grešaka

Legitimni interes

Za isporuku po ugovoru

 • Organizacioni podaci (kao što su naziv kompanije, država, adresa kompanije i broj telefona)
  Kontaktni podaci (poput imena, e -pošte, broja telefona, adrese)
  Ako ste trgovac pojedinac, takođe obrađujemo finansijske podatke, poput kreditnih rejtinga, bankovnih računa i plaćanja, kao i podatke povezane sa ugovorom, kao što su broj ugovora, broj naloga, fakture
  Ponašanje u vožnji, kao što su obrasci vožnje, geolokacija, radno vreme i postavke preferencija
  Identifikacioni podaci, na primer identifikacioni brojevi vozila, ID vozača, IP broj, MAC adresa, IT sistem i ID korisnika
  Podaci o performansama vozila, na primer informacije o komponentama vozila, potrošnji goriva, upotrebi kočnica, menjaču brzina, upotrebi baterije, podacima o motoru i kodovima grešaka

Ugovorna obaveza

Pružanje usluga i podrške i praćenje ugovornih obaveza

 • Kontaktni podaci (poput imena, e -pošte, broja telefona, adrese)
  Organizacioni podaci (kao što su naziv kompanije, država, adresa kompanije i broj telefona)
  Preferencije za kontakt
  Kupovina i transakcije
  Ponašanje u vožnji, kao što su obrasci vožnje, geolokacija, radno vreme i postavke preferencija
  Identifikacioni podaci, na primer identifikacioni brojevi vozila, ID vozača, IP broj, MAC adresa, IT sistem i ID korisnika
  Podaci o performansama vozila, na primer informacije o komponentama vozila, potrošnji goriva, upotrebi kočnica, menjaču brzina, upotrebi baterije, podacima o motoru i kodovima grešaka

Ugovorna obaveza

Da bismo vas obavestili o ažuriranjima, proizvodima i uslugama za koje verujemo da bi mogli biti od interesa

 • Kontaktni podaci (poput imena, e -pošte, broja telefona, adrese)
  Preferencije za kontakt
  Kupovina i transakcije
  Ponašanje u vožnji, kao što su obrasci vožnje, geolokacija, radno vreme i postavke preferencija
  Identifikacioni podaci, na primer identifikacioni brojevi vozila, ID vozača, IP broj, MAC adresa, IT sistem i ID korisnika
  Podaci o performansama vozila, na primer informacije o komponentama vozila, potrošnji goriva, upotrebi kočnica, menjaču brzina, upotrebi baterije, podacima o motoru i kodovima grešaka

Legitimni interes

Da biste pratili naše performanse i koliko ste zadovoljni sa našim proizvodima i uslugama, uključujući i vaše učešće u anketama

 • Kontaktni podaci (poput imena, e -pošte, broja telefona, adrese)
  Preferencije za kontakt
  Kupovina i transakcije
  Ponašanje u vožnji, kao što su obrasci vožnje, geolokacija i radno vreme
  Identifikacioni podaci, na primer identifikacioni brojevi vozila, ID vozača, IP broj, MAC adresa, IT sistem i ID korisnika
  Podaci o performansama vozila, na primer informacije o komponentama vozila, potrošnji goriva, upotrebi kočnica, menjaču brzina, upotrebi baterije, podacima o motoru i kodovima grešaka
  IP adresa, operativni sistem, tip uređaja, naziv i verzija aplikacije, naziv i verzija pregledača i vaši odgovori na anketna pitanja

Legitimni interes

Da preduzmemo korektivne mere

 • Kontaktni podaci (poput imena, e -pošte, broja telefona, adrese)
  Adresa za isporuku
  Kupovina i transakcije
  Ponašanje u vožnji, kao što su obrasci vožnje, geolokacija, radno vreme i postavke preferencija
  Identifikacioni podaci, na primer identifikacioni brojevi vozila, ID vozača, IP broj, MAC adresa, IT sistem i ID korisnika
  Podaci o performansama vozila, na primer informacije o komponentama vozila, potrošnji goriva, upotrebi kočnica, menjaču brzina, upotrebi baterije, podacima o motoru i kodovima grešaka
  Sistemski dnevnici iz naših IT sistema

Zakoniti interes / Ugovorna obaveza

Analizirati, poboljšati kvalitet i razviti proizvode, usluge i našu organizaciju. 

 • Kontaktni podaci (poput imena, e -pošte, broja telefona, adrese)
 • Registracioni broj dodeljen od Scania
 • Adresa za isporuku
 • Kupovina i transakcije
 • Finansijski podaci kao što su kreditni rejtinzi, bankovni računi i plaćanja, kao i ugovorni podaci kao što su broj ugovora, broj naloga, fakture
 • Ponašanje u vožnji, kao što su obrasci vožnje, geolokacija, radno vreme i postavke preferencija
 • Identifikacioni podaci, na primer identifikacioni brojevi vozila, ID vozača, IP broj, MAC adresa, IT sistem i ID korisnika
 • Podaci o performansama vozila, na primer informacije o komponentama vozila, potrošnji goriva, upotrebi kočnica, menjaču brzina, upotrebi baterije, podacima o motoru i kodovima grešaka
 • Sistemski dnevnici iz naših IT sistema
 • Odgovori na anketna pitanja

Legitimni interes

Da se ​​pridržavaju zakonskih obaveza i legitimnih zahteva organa za sprovođenje zakona i drugih organa

 • Kontaktni podaci (poput imena, e -pošte, broja telefona, adrese)
 • Adresa za isporuku
 • Kupovina i transakcije
 • Finansijski podaci kao što su kreditni rejtinzi, bankovni računi i plaćanja, kao i povezani ugovorni podaci kao što su broj ugovora, broj naloga, fakture
 • Ponašanje u vožnji, kao što su obrasci vožnje, geolokacija, radno vreme i postavke preferencija
 • Identifikacioni podaci, na primer identifikacioni brojevi vozila, ID vozača, IP broj, MAC adresa, IT sistem i ID korisnika
 • Podaci o performansama vozila, na primer informacije o komponentama vozila, potrošnji goriva, upotrebi kočnica, menjaču brzina, upotrebi baterije, podacima o motoru i kodovima grešaka
 • Sistemski dnevnici iz naših IT sistema

Zakoniti interes / Ugovorna obaveza

Da bismo vam dostavili tražene informacije i relevantna ažuriranja

 • Kontaktni podaci (poput imena, e -pošte, broja telefona, adrese)
 • Identifikacioni podaci, na primer identifikacioni brojevi vozila, ID vozača, IP broj, MAC adresa, IT sistem i ID korisnika
  Geo-lokacija
 • Podaci o performansama vozila, na primer informacije o komponentama vozila, potrošnji goriva, upotrebi kočnica, menjaču brzina, upotrebi baterije, podacima o motoru i kodovima grešaka
 • Sistemski dnevnici iz naših IT sistema

Legitimni interes

KOJE LIČNE PODATKE OBRAĐUJEMO OD VAS KAO VOZAČA?

 

Postoje tri glavna načina na koje komunicirate sa Scanijom kao vozač.

 

Vozite Scania vozilo

 

Prikupljamo različite vrste operativnih podataka iz vozila kao što su potrošnja goriva, obrasci vožnje, geopozicija vozila, kodovi grešaka itd. Sve ovo postaje lični podaci kada možemo da identifikujemo ko vozi vozilo.

Ove podatke obrađujemo kako bismo npr.

 

 • isporučili usluge koje zahteva kupac
 • na zahtev isporučili usluge zabave u vozilu
 • sprovodili daljinsku dijagnostiku, kao i planiranje popravke i održavanja
 • obezbedili podršku
 • ispunjavali ugovorne obaveze
 • istraživali analizirali, poboljšavali kvalitet i razvijali postojeće i nove proizvode, kao i usluge i našu organizaciju
 • poštivali zakonske obaveze i legitimne zahteve organa za sprovođenje zakona i drugih legitimnih organa
 • obaveštavali vas o relevantnim ažuriranjima

Podatke koje prikupljamo obezbeđuje vaš poslodavac, prikupljaju se iz vozila ili su kreirani u našim IT sistemima koje koristite.

 

UČESTVATE NA TAKMIČENJE VOZAČA KOJE ORGANIZUJE SCANIA

Ako odlučite da učestvujete u takmičenju vozača koje organizuje Scania, potrebno je da prikupimo neke od vaših ličnih podataka - na primer vaše ime i kontakt informacije - da bismo obradili vašu registraciju i vaše učešće u takmičenju. Ove podatke dobivamo direktno od vas.

 

IMATE HITAN SLUČAJ NA PUTU I POZOVETE SCANIA POMOĆ

Ako imate hitan slučaj na putu i ​​odlučite da nas kontaktirate za pomoć na putu, potrebno je da obradimo vaše lične podatke da bismo vas identifikovali, razumeli vaš hitan slučaj, pružili pomoć i kontaktirali vas kako bismo kontinuirano komunicirali informacije u vezi sa vašim slučajem pomoći.

ZAŠTO OBRAĐUJEMO VAŠE PODATKE?

Koje kategorije ličnih podataka obrađujemo?

PRAVNI OSNOV

     

Da bismo ispunili svoje ugovorne obaveze kao što su:

 • isporučiti usluge koje zahteva kupac/vaš poslodavac
 • na zahtev isporučiti usluge zabave u vozilu
 • sprovođenje daljinske dijagnostike kao i planiranje popravke i održavanja
 • obezbediti podršku
 
 • Ponašanje u vožnji, kao što su obrasci vožnje, geo-lokacija, radni sati i željena podešavanja
 • Identifikacioni podaci, na primer identifikacioni brojevi vozila, ID vozača, IP broj, MAC adresa, IT sistem i ID korisnika
 • Podaci o performansama vozila, na primer informacije o komponentama vozila, potrošnji goriva, upotrebi kočnica, menjanju stepena prenosa, potrošnji baterije, podacima motora i kodovima grešaka
 • Sistemske evidencije sa naših IT sistema

Ugovorna obveza.

Da pratimo ugovorne obaveze kupca

 
 • Kontakt informacije (kao što su ime, e-pošta, broj telefona, adresa)
 • Podešavanja kontakata
 • Kupovine i transakcije
 • Ponašanje u vožnji, kao što su obrasci vožnje, geo-lokacija, radni sati i željena podešavanja
 • Identifikacioni podaci, na primer identifikacioni brojevi vozila, ID vozača, IP broj, MAC adresa, IT sistem i ID korisnika
 • Podaci o performansama vozila, na primer informacije o komponentama vozila, potrošnji goriva, upotrebi kočnica, menjanju stepena prenosa, potrošnji baterije, podacima motora i kodovima grešaka
 • Sistemske evidencije sa naših IT sistema

Legitimni interes

Za obradu vašeg učešća na našim takmičenjima u vožnji

 
 • Kontakt informacije (kao što su ime, e-pošta, broj telefona, adresa)
 • Godine starosti
 • Vaše jezičke preferencije
 • Naziv kompanije za vašeg poslodavca

Pristanak

Za pružanje hitne pomoći na putu

 
 • Kontakt informacije (kao što su ime, e-pošta, broj telefona, adresa)
 • Organizacioni podaci (kao što su naziv kompanije, zemlja, adresa kompanije i broj telefona)
 • Identifikacioni podaci, na primer identifikacioni brojevi vozila, ID vozača, IP broj, MAC adresa, IT sistem i ID korisnika
 • Registarski broj (registarska tablica)
 • Opis hitne situacije uključujući opis bilo kakvih fizičkih povreda i potrebe za medicinskom pomoći
 • Geografski položaj
 • Podaci o vozilu za daljinsku dijagnostiku
 • Zapisi audio ili video poziva

Legitimni interes

Da izvršimo korektivne radnje

 
 • Kontakt informacije (kao što su ime, e-pošta, broj telefona, adresa)
 • Adresa za isporuku i transakcije
 • Kupovine i transakcije
 • Ponašanje u vožnji, kao što su obrasci vožnje, geo-lokacija, radni sati i željena podešavanja
 • Identifikacioni podaci, na primer identifikacioni brojevi vozila, IP broj, MAC adresa, ID vozača
 • Podaci o performansama vozila, na primer informacije o komponentama vozila, potrošnji goriva, upotrebi kočnica, menjanju stepena prenosa, potrošnji baterije, podacima motora i kodovima grešaka
 • Sistemske evidencije sa naših IT sistema

Legitimni interes / Ugovorna obveza

Da analiziramo, unapređujemo i razvijamo postojeće i nove proizvode i usluge, kao i našu organizaciju
Kontakt informacije (kao što su ime, e-pošta, broj telefona, adresa)
Organizacioni podaci (kao što su naziv kompanije, zemlja, adresa kompanije i broj telefona)
Ponašanje u vožnji, kao što su obrasci vožnje, geo-lokacija, radni sati i željena podešavanja
Identifikacioni podaci, na primer identifikacioni brojevi vozila, ID vozača, IP broj, MAC adresa, IT sistem i ID korisnika
Podaci o performansama vozila, na primer informacije o komponentama vozila, potrošnji goriva, upotrebi kočnica, menjanju stepena prenosa, potrošnji baterije, podacima motora i kodovima grešaka
Slučajevi hitne pomoći
Odgovori na anketna pitanja
Lokacija
Sistemske evidencije sa naših IT sistema
 

Legitimni interes

Da poštuje zakonske obaveze i legitimne zahteve organa za sprovođenje zakona i drugih organa.

 
 • Kontakt informacije (kao što su ime, e-pošta, broj telefona, adresa)
 • Adresa isporuke
 • Ponašanje u vožnji, kao što su obrasci vožnje, geo-lokacija, radni sati i željena podešavanja
 • Identifikacioni podaci, na primer identifikacioni brojevi vozila, ID vozača, IP broj, MAC adresa, IT sistem i ID korisnika
 • Podaci o performansama vozila, na primer informacije o komponentama vozila, potrošnji goriva, upotrebi kočnica, menjanju stepena prenosa, potrošnji baterije, podacima motora i kodovima grešaka
 • Sistemske evidencije sa naših IT sistema

Pravna obveza

Da vam pružimo tražene informacije i relevantna ažuriranja.

 
 • Kontakt informacije (kao što su ime, e-pošta, broj telefona, adresa
 • Identifikacioni podaci, na primer identifikacioni brojevi vozila, ID vozača, IP broj, MAC adresa, IT sistem i ID korisnika
 • Geo-lokacija
 • Podaci o performansama vozila, na primer informacije o komponentama vozila, potrošnji goriva, upotrebi kočnica, menjanju stepena prenosa, potrošnji baterije, podacima motora i kodovima grešaka

Legitimni interes

Da biste pratili naš učinak i koliko ste zadovoljni našim proizvodima i uslugama, uključujući vaše učešće u anketama.

 
 • Kontakt informacije (kao što su ime, e-pošta, broj telefona, adresa)
 • Organizacioni podaci (kao što su naziv kompanije, zemlja, adresa kompanije i broj telefona)
 • Podešavanja kontakata
 • Kupovine i transakcije
 • Ponašanje u vožnji, kao što su obrasci vožnje, geo-lokacija, radni sati i željena podešavanja
 • Identifikacioni podaci, na primer identifikacioni brojevi vozila, ID vozača, IP broj, MAC adresa, IT sistem i ID korisnika
 • Podaci o performansama vozila, na primer informacije o komponentama vozila, potrošnji goriva, upotrebi kočnica, menjanju stepena prenosa, potrošnji baterije, podacima motora i kodovima grešaka
 • IP adresa, operativni sistem, tip uređaja, naziv i verzija aplikacije, naziv i verzija preglednika i vaši odgovori na pitanja ankete

Legitimni interes

Da možemo da damo ponudu kupcu / vašem poslodavcu.

 
 • Ponašanje u vožnji, kao što su obrasci vožnje, geo-lokacija, radni sati i željena podešavanja
 • Identifikacioni podaci, na primer identifikacioni brojevi vozila, ID vozača, IP broj, MAC adresa, IT sistem i ID korisnika
 • Podaci o performansama vozila, na primer informacije o komponentama vozila, potrošnji goriva, upotrebi kočnica, menjanju stepena prenosa, potrošnji baterije, podacima motora i kodovima grešaka

Legitimni interes

Praćenje bezbednosti vozila kako bi se identifikovali napadi i narušavanje sigurnosti, kao i da bi se mogle preduzeti odgovarajuće mere.

 Identifikatori vozila i identifikatori elektronske kontrolne jedinice

Zakonska obaveza

KOJE LIČNE PODATKE OBRAĐUJEMO U SVOJSTVU ZAPOSLENOG?

 

Kao poslodavac, Scania će obrađivati lične podatke lica koje želimo privući, kandidata, zaposlenih, konsultanata i bivših zaposlenih.

 

Kada se prijavite za posao, tražimo od vas da dostavite neke lične podatke kako bismo obradili vašu prijavu i ako ste zaposleni, pripremili svoj ugovor o radu, na primer kontakt informacije i referentne informacije kao što su prethodni radni staž, obrazovanje, certifikati, diplome i sl.

 

Tokom vašeg zaposlenja u Scania obrađujemo vaše lične podatke kako bismo:

• administrirali vaš radni odnos,

• ispunjavali naše zakonske obaveze kao poslodavca

• ispunili naš legitimni interes da npr.:

- upravljamo, planiramo i evaluiramo rad

- zaštitimo zaposlene i imovinu kompanije

- kontaktiramo i informišemo zaposlene

- budemo transparentni za vlasnike i širu javnost

 

Nakon što napustite kompaniju obrađujemo ograničene količine podataka potrebnih za ispunjavanje naših zakonskih obaveza, na primer podatke koji pokazuju dužinu vašeg radnog staža.

 

ZAŠTO OBRAĐUJEMO VAŠE LIČNE PODATKE I KOLIKO DUGO?

KOJE KATEGORIJE LIČNIH PODATAKA OBRAĐUJEMO?

PRAVNI OSNOV

     

Brendiranje poslodavca (npr. kontaktiranje ljudi sa veštinama i kompetencijama privlačnim za Scania slanjem informacija o događajima i mogućnostima za karijeru, organizovanjem takmičenja i programa stažiranja i kreiranjem profila ciljnih grupa.)

 

Svi lični podaci se čuvaju do kraja događaja. Lični podaci potrebni radi kontaktiranja za naredne pozive ili ankete čuvaće se najviše 4 godine. 

 • Kontakt informacije (kao što su ime, adresa e-pošte, broj telefona)
 • Prethodni odnos sa Scania (kao što je letnji posao, praksa, prethodna zaposlenja)
 • Podaci o obrazovanju (kao što je obrazovanje, naziv škole/univerziteta)
 • Podaci o zaposlenju za stažiranje (kao što su datum početka/završetka, veličina obuće i odeće, vrsta ugovora, plata, broj zaposlenja, odeljenje, menadžer)
 • Alergije
 • Podaci iz ankete (kao što su stepen obrazovanja, pozicija na poslu, godine, pol, interesovanja, ime, adresa e-pošte)

Saglasnost ili Legitimni interes 

Zapošljavanje

 

Lični podatci u vezi zapošljavanja čuvaju se onoliko dugo koliko je potrebno da bi se ispunio zahtev Zakona o radu. Lični podaci potrebni za zaključenje ugovora o radu čuvaju se do prestanka radnog odnosa.

 • Kontakt informacije (kao što su ime, adresa e-pošte, broj telefona, kućna adresa)
 • Podaci o obrazovanju (kao što su obrazovanje, naziv škole ili univerziteta, ocene)
 • Kompetencije, iskustva i veštine (kao što su profesija i profesionalna istorija, reference i preporuke, test učinka)
 • Provera prošlosti (prikupljaju se podaci o konačnom kandidatu za određenu poziciju)

Legitimni interes ili Saglasnost ili Ugovorna obaveza

Administracija osoblja i zarada

 

Lični podaci se čuvaju onoliko dugo koliko je potrebno radi ispunjenja zahteva nacionalnog zakonodavstva.

 • Kontakt informacije (kao što su ime, e-pošta, broj telefona, adresa)
 • Podaci o zaposlenju (kao što su broj zaposlenja, korisnički ID, fotografije)
 • Finansijske informacije (kao što su plate, porezi, troškovi, vremenski izveštaji itd.)
 • Odsustva i radno vreme (kao što su odmor, prekovremeni rad, radno vreme, smena, bolovanje, ponuda za odmor unapred, prava na odmor)

Ugovorna obaveza ili Zakonska obaveza

Administracija službenih putovanja

 

Lični podaci se čuvaju sve dok se ne nadoknade troškovi putovanja  i onoliko dugo koliko je potrebno radi ispunjenja zahteva nacionalnog zakonodavstva.

 • Kontakt informacije (kao što su ime, adresa e-pošte, broj telefona)
 • Podaci o zaposlenju (kao što je broj zaposlenja)
 • Jedinstveni matični broj
 • Informacije o organizaciji (kao što su odeljenje, centar troškova itd.)
 • Jedinstveni matični broj
 • Jezik
 • Nacionalnost
 • Alergije
 • Informacije o putovanju (kao što su početak i odredište)

Legitimni interes

Ispunjavanje zakonskih obaveza (npr. prijavljivanje uzbunjivača vlastima), poštovanje kolektivnog ugovora (npr. plaćanje ugovorenog osiguranja i penzija) i odgovaranje na zahteve institucija kao što su banke i osiguravajuća društva.

 

Lični podaci se čuvaju onoliko dugo koliko je potrebno radi ispunjenja zahteva nacionalnog zakonodavstva.

 • Kontakt informacije (kao što su ime, e-pošta, broj telefona, adresa)
 • Podaci o zaposlenju (kao što su datum početka i završetka, kompanija), )
 • Državljanstvo
 • Datum rođenja
 • Registracija licence
 • Finansijske informacije (kao što su plate, porezi, troškovi, vremenski izveštaji, broj bankovnog računa itd.)
 • Radno vreme i odsustva
 • Članstvo u sindikatu (za ispunjenje kolektivnog ugovora podaci se prikupljaju po potrebi)
 • Dnevnici pristupa sa IT-sistema i sistema za unos,
 • IT-logovi aplikacija i mrežnih usluga,
 • Nadzor kamere i slike

Zakonska obaveza ili Legitimni interes

Radno okruženje (npr. sprovođenje zakonskih medicinskih pregleda, dokumentovanje incidenata i događaja, dokumentovanje radnog okruženja) i rehabilitacija.

 

Lični podaci se čuvaju onoliko dugo koliko je potrebno radi ispunjenja zahteva nacionalnog zakonodavstva.

 • Podaci o kontaktu i zaposlenju (kao što su ime, kontakt informacije, broj zaposlenja)
 • Organizacioni podaci (kao što su odeljenje, ime i kontakt informacije menadžera)
 • Zdravstveni podaci (kao što su podaci o izloženosti opasnim supstancama, zdravstveno stanje i prognoza zdravstvenog stanja)
 • Podaci o incidentima i događajima (kao što su gde, kada, opis i posledica događaja)
 • Podaci o rehabilitaciji (kao što su mere za povratak na posao i evaluacije učinka) 

Zakonska obaveza

Planiranje i praćenje (npr. planiranje radne snage, inventar kompetencija, planiranje sukcesije, praćenje konsultanata) i kreiranje statistike i analiza za poboljšanje i razvoj organizacije, procesa i IT sistema.

 

Lični podaci se čuvaju do prestanka radnog odnosa, a najviše do 10 godina. Lični podaci koje je potrebno potrebni čuvati zbog zahteva nacionalnog zakonodavstva čuvaju se onoliko dugo koliko je potrebno.

 • Kontakt informacije (kao što su ime, e-pošta, broj telefona)
 • Podaci o zaposlenju (kao što su broj zaposlenja, period zaposlenja, datum početka i završetka)
 • Organizacione informacije (mesto rada, mesto troškova, direktni menadžer itd.)
 • Evaluacije učinka
 • Informacije o obrazovanju i kompetencijama (kao što su obrazovanja, obuke, profesionalna iskustva, veštine)
 • Podaci o učinku i ponašanju
 • Odsustva i radno vreme (kao što su odmor, roditeljsko odsustvo, smene, prekovremeni rad)
 • Lični podaci u sistemima koji se ažuriraju, poboljšavaju ili razmenjuju

Legitimni interes ili Zakonska obaveza

Učenje i razvoj (npr. razvoj kompetencija, razvoj i usavršavanje, unakrsni talenti, obrazovanje i treninzi).

 

Lični podaci o obrazovanju i obukama čuvaju se do kraja zaposlenja. Lični podaci o razvoju veština, performansama, talentima, razvoju i treninzima čuvaju se najviše 3 godine.

 • Podaci o zaposlenju (kao što je broj zaposlenja, istorijat u Scania)
 • Kontakt informacije (kao što su ime, adresa e-pošte, broj telefona)
 • Informacije o obrazovanju i kompetencijama (kao što su edukacije, obuke, skupovi veština)
 • Profesionalnih iskustava
 • Podaci performansi
 • Razvojni planovi

Legitimni interes ili Zakonska obaveza

Iseljenje

 

Lični podaci se čuvaju do 10 godina nakon završetka radnog zadatka.

 • Kontakt informacije (kao što su ime, adresa e-pošte, broj telefona, adresa)
 • Državljanstvo
 • Datum rođenja
 • Podaci o zaposlenju (kao što su datum početka i završetka radnog mesta)
 • Organizacione informacije (kao što su matična i domaća organizacija, naziv menadžera, centar troškova)
 • Finansijske informacije (kao što su plate, porezi, troškovi, vremenski izveštaji, broj bankovnog računa itd.)
 • Kompetencije i profesionalno iskustvo
 • Podaci o porodici (kao što su članovi porodice i njihovo državljanstvo, podaci o rođenju)

Zakonska obaveza

Da obezbedimo pristup našim IT sistemima i da ažuriramo, poboljšamo i/ili razmenimo naše sisteme

 • Kontakt informacije (kao što su ime, adresa e-pošte, broj telefona, adresa)
 • Podaci o zaposlenju (kao što je broj zaposlenja, ID korisnika)
 • Podešavanja korisničkih preferencija u sistemima
 • Evidencije vaše upotrebe naših sistema

Legitimni interes

 

 

 

Sigurnost u slučaju nužde

 

Lični podaci se čuvaju do prestanka radnog odnosa.

 

 

 

 • Kontakt informacije (kao što su ime, adresa e-pošte, broj telefona, adresa)
 • Podaci o zaposlenju (kao što je broj zaposlenja, )
 • Organizacioni podaci (kao što je ime menadžera, odeljenje, mesto rada)
 • Ime i kontakt informacije kontakta za hitne slučajeve
 • Državljanstvo
 • Datum rođenja
Legitimni interes ili Zaštita važnog živnostnog interesa

Da zaštitimo naše zaposlene i imovinu naše kompanije

 

Lični podaci se čuvaju najviše 2 godine. Lični podaci sa nadzornih kamera čuvaju se najviše 30 dana.

• Kontakt informacije (kao što su ime, e-pošta, broj telefona, adresa)

• Podaci o zaposlenju (kao što su broj zaposlenja, korisnički ID, fotografije)

• Dnevnici pristupa sa IT-sistema i sistema za unos,

• IT-logovi aplikacija i mrežnih usluga,

• Nadzor kamerom

• Izveštaji o bezbednosnim incidentima

• Izveštaji o incidentima o nedoličnom ponašanju

Legitimni interes

Prenos ličnih podataka eksterno kako bismo vas identifikovali kao  zaposlenog Scania te omogućili vam da obavljate svoje radne obaveze.

 

Lični podaci se čuvaju do prestanka radnog odnosa.

• Kontakt informacije (kao što su ime, adresa e-pošte, broj telefona, adresa)

• Podaci o zaposlenju (kao što je broj zaposlenja, ID korisnika)

• Registracija licence

• Lični podaci o ugovorima

• Slike, film i audio

Legitimni interes
Analizirati, poboljšati i razviti postojeće i nove proizvode i usluge

• Kontakt informacije (kao što su ime, adresa e-pošte, broj telefona, adresa)

• Podaci o zaposlenju (kao što je broj zaposlenja, ID korisnika)

• Državljanstvo

•             Datum rođenja

• Registracija licence

• Organizacione informacije (mesto rada, mesto troškova, direktni menadžer itd.)

• Dnevnici pristupa sa IT-sistema i sistema za unos,

• IT-logovi iz aplikacija i mrežnih usluga

Legitimni interes
Da zaposlenima pružimo tražene informacije i relevantna obaveštenja • Kontakt informacije (kao što su ime, adresa e-pošte, broj telefona, adresa) Legitimni interes
Da budemo u skladu sa licencama programa otvorenog koda • Kontakt informacije saradnika (kao što su ime, imejl, broj telefona, adresa) Ugovorna obaveza  

Prestanak radnog odnosa

 

Lični podaci se čuvaju do kraja radnog odnosa i onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjavanje nacionalnog zakona o radu. 

• Trajanje zaposlenja

• Starost zaposlenog

• Kompetencije

• Obaveštenje o prestanku radnog odnosa

• Osnova za raskid (kao što su izveštaji o nedoličnom ponašanju, podaci o rehabilitaciji, evaluacije učinka, mere radnog prava, akcioni planovi, kompetencije i veštine)

• Ponuda za preseljenje

• Sporazum o raskidu radnog odnosa

• Radna ocena

Zakonska obaveza

Da zaštitimo naše zaposlene i imovinu naše kompanije

 • Kontakt informacije (kao što su ime, e-pošta, broj telefona, adresa)
 • Podaci o zaposlenju (kao što su broj zaposlenja, korisnički ID, fotografije)
 • Dnevnici pristupa sa IT-sistema i sistema za unos,
 • IT-logovi aplikacija i mrežnih usluga,
 • Nadzor kamerom
 • Izveštaji o bezbednosnim incidentima
 • Izveštaji o incidentima o nedoličnom ponašanju

Legitimni interes

Prenos ličnih podataka eksterno kako bismo vas identifikovali kao  zaposlenog Scania te omogućili vam da obavljate svoje radne obaveze

 • Kontakt informacije (kao što su ime, adresa e-pošte, broj telefona, adresa)
 • Podaci o zaposlenju (kao što je broj zaposlenja, ID korisnika)
 • Registracija licence
 • Lični podaci o ugovorima
 • Slike, film i audio

Legitimni interes

Analizirati, poboljšati i razviti postojeće i nove proizvode i usluge

 • Kontakt informacije (kao što su ime, adresa e-pošte, broj telefona, adresa)
 • Podaci o zaposlenju (kao što je broj zaposlenja, ID korisnika)
 • Državljanstvo
 • Datum rođenja
 • Registracija licence
 • Organizacione informacije (mesto rada, mesto troškova, direktni menadžer itd.)
 • Dnevnici pristupa sa IT-sistema i sistema za unos,
 • IT-logovi iz aplikacija i mrežnih usluga

Legitimni interes

Da zaposlenima pružimo tražene informacije i relevantna obaveštenja

 • Kontakt informacije (kao što su ime, adresa e-pošte, broj telefona, adresa)

Legitimni interes

Da budemo u skladu sa licencama programa otvorenog koda


• Kontakt informacije saradnika (kao što su ime, imejl, broj telefona, adresa)

Ugovorna obaveza  

Prestanak radnog odnosa

 • Trajanje zaposlenja
 • Starost zaposlenog
 • Kompetencije
 • Obaveštenje o prestanku radnog odnosa
 • Osnova za raskid (kao što su izveštaji o nedoličnom ponašanju, podaci o rehabilitaciji, evaluacije učinka, mere radnog prava, akcioni planovi, kompetencije i veštine)
 • Ponuda za preseljenje
 • Sporazum o raskidu radnog odnosa
 • Radna ocena

Zakonska obaveza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KOJE LIČNE PODATKE OBRAĐUJEMO OD VAS KAO POSLOVNI PARTNER/DOBAVLJAČ?

 

Ako radite kao predstavnik dobavljača koji pruža proizvode i usluge za Scania, mi obrađujemo ograničene količine vaših ličnih podataka, npr. vaše kontakt informacije i identifikaciju. Ovo se koristi za procenu vaše ponude, upravljanje ugovorom i pružanje pristupa relevantnim IT sistemima.

zašto obrađujemo vaše podatke?

Koje kategorije ličnih podataka obrađujemo?

pravni osnov

Za procenu predloga od vas ili vašeg poslodavca, uključujući proveru prošlosti

 • Kontakt informacije (kao što su ime, e-pošta, broj telefona, adresa)
 • Organizacioni podaci (kao što su naziv kompanije, zemlja, adresa kompanije i broj telefona)
 • Ako ste samostalni trgovac, obrađujemo i finansijske podatke kao što su kreditni rejting i cene
 • Osnovne informacije (kao što su lični ili profesionalni uslovi i karakteristike, finansijski podaci, veze sa državnim službenicima i - ako je zakonom dozvoljeno - moguća krivična dela

Legitimni interes

Da izvrši ugovore sa vama ili vašim poslodavcem

 • Kontakt informacije (kao što su ime, imejl, broj telefona, adresa)
 • Organizacioni podaci (kao što su naziv kompanije, država, adresa kompanije i broj telefona, broj poslovne organizacije)
 • Ako ste samostalni trgovac, obrađujemo i finansijske podatke kao što su kreditni rejting, bankovni računi i plaćanja

Ugovorna obaveza ili legitimni interes

Da obezbedimo pristup našim IT-sistemima

 • Kontakt informacije (kao što su ime, e-pošta, broj telefona, adresa)
 • ID korisnik
 • Podešavanja jezika u sistemima
 • Dnevnici vaše upotrebe naših sistema

Legitimni interes

Prenos ličnih podataka eksterno kako bismo vas identifikovali kao Scania poslovnog partnera/dobavljača

 • Kontakt informacije (kao što su ime, e-mail, broj telefona, adresa)
 • Podaci o zaposlenju (kao što su broj zaposlenja, korisnički ID, fotografije)

Legitimni interes

Da komunicirate sa sobom ili sa svojim poslodavcem

 • Kontakt informacije (kao što su ime, e-pošta, broj telefona, adresa)
 • Organizacioni podaci (kao što su naziv kompanije, zemlja, adresa kompanije, broj telefona i broj poslovne organizacije)

Legitimni interes

Da analiziramo, unapređujemo i razvijamo postojeće i nove proizvode i usluge, kao i našu organizaciju

 • Kontakt informacije (kao što su ime, imejl, broj telefona, adresa)
 • Organizacioni podaci, (kao što su naziv kompanije, zemlja, adresa kompanije, broj telefona i broj poslovne organizacije)
 • Ako ste samostalni trgovac, obrađujemo i finansijske podatke kao što su kreditni rejting, bankovni računi i plaćanja
 • Dnevnici vaše upotrebe naših sistema

Legitimni interes

Da poštuje zakonske obaveze i legitimne zahteve organa za sprovođenje zakona i drugih organa

 • Kontakt informacije (kao što su ime, e-mail, broj telefona, adresa)
 • Organizacioni podaci (kao što su naziv kompanije, zemlja, adresa kompanije, broj telefona i broj poslovne organizacije)
 • Finansijski podaci kao što su kreditni rejting, bankovni računi i plaćanja, kao i podaci u vezi sa ugovorom kao što su broj ugovora, broj naloga, fakture
 • Državljanstvo
 • Datum rođenja
 • Registracija licence
 • Dnevnici pristupa sa IT-sistema i ulaznih sistema
 • IT-logovi iz aplikacija i mrežnih usluga

Pravne obaveze ili legitimni interes

Da vam pružimo tražene informacije i relevantna ažuriranja

 • Kontakt informacije (kao što su ime, e-pošta, broj telefona, adresa)

Legitimni interes

Da bismo bili u skladu sa licencom programa otvorenog koda, potrebno je da pomenemo saradnike

 • Kontakt informacije (kao što su ime, e-pošta, broj telefona, adresa)

Ugovorne obaveze

KOJE LIČNE PODATKE OBRAĐUJEMO OD VAS KAO POSETIOCA?

 

Kada posećujete naše prostorije i naše događaje, obrađujemo podatke o vama kako bismo mogli da ispunimo svrhu vaše posete i učinimo vašu posetu uspešnom i bezbednom. Ovo može uključivati kontakt informacije i broj vozačke dozvole, kao i preferencije u hrani i informacije o suputnicima.

 

Zašto obrađujemo vaše lične podatke i koliko dugo ih čuvamo?

koje kategorije ličnih podataka obrađujemo?

Pravni osnov

Da biste ispunili svrhu vaše posete kompaniji Scania.

 

Lični podaci se čuvaju 5 godine nakon prestanka posete. 

 • Kontakt informacije (kao što su ime, e-pošta, broj telefona, adresa) 
 • Informacije o saputniku (kao što su ime, e-pošta, broj telefona, adresa, godine)
 • Organizacioni podaci (kao što su naziv kompanije, zemlja, adresa kompanije, broj telefona i broj poslovne organizacije)
 • Jezik
 • Preference u hrani
 • Detalji putovanja i smeštaja
 • Vozačka dozvola
 • Detalji o domaćinu

Legitimni interes

Da zaštitimo naše posetioce i imovinu naše kompanije

 • Kontakt informacije (kao što su ime, imejl, broj telefona, adresa)
 • Dnevnici pristupa sa IT-sistema i ulaznih sistema,
 • IT-logovi iz aplikacija i mrežnih usluga,
 • Nadzor kamere
 • Izveštaji o bezbednosnim incidentima
 • Zdravstveni podaci

Legitimni interes

Da analiziramo, unapređujemo i razvijamo postojeće i nove proizvode i usluge, kao i našu organizaciju

 • Kontakt informacije (kao što su ime, e-pošta, broj telefona, adresa)
 • Informacije o saputniku (kao što su ime, e-pošta, broj telefona, adresa, godine)
 • Organizacioni podaci (kao što su naziv kompanije, zemlja, adresa kompanije, broj telefona i broj poslovne organizacije)
 • Jezik
 • Detalji putovanja i smeštaja
 • Vozačka dozvola
 • Detalji o domaćinu

Legitimni interes

Da poštuje zakonske obaveze i legitimne zahteve organa za sprovođenje zakona i drugih organa

 • Kontakt informacije (kao što su ime, e-pošta, broj telefona, adresa)
 • Informacije o saputniku (kao što su ime, e-pošta, broj telefona, adresa, godine)
 • Organizacioni podaci (kao što su naziv kompanije, zemlja, adresa kompanije, broj telefona i broj poslovne organizacije)
 • Jezik
 • Detalji putovanja i smeštaja
 • Vozačka dozvola
 • Detalji o domaćinu

Pravna obaveza ili Zakoniti interes

Da vam pružimo tražene informacije, usluge i ažuriranja, uključujući vebcaste, godišnje izveštaje

 • Kontakt informacije (kao što su ime, e-pošta, broj telefona, adresa)
 • Organizacioni podaci (kao što su naziv kompanije, zemlja, adresa kompanije, broj telefona i broj poslovne organizacije)
 • Jezik

Legitimni interes

Kada posećujete naše veb stranice, vaš veb pretraživač nam pruža neke informacije koje nam pomažu da razumemo kako koristite naše veb stranice, na primer da li koristite mobilni uređaj ili računar, iz kog regiona u svetu pretražujete i koji pretraživač koristite. Ovi podaci nam pomažu da prilagodimo našu veb stranicu i poboljšamo vaše iskustvo pretraživanja. Koristimo ograničen broj kolačića da bismo nam pomogli da razumemo kako koristite naše veb stranice, za više informacija o našoj upotrebi kolačića pogledajte našu Politiku kolačića.

Zašto obrađujemo vaše podatke?

Koje kategorije ličnih podataka obrađujemo?

Pravni osnov

Procena upotrebe web stranice i poboljšanja web stranice

 • IP adresa
 • Podešavanja pretraživača
 • Tip uređaja koji se koristi za pristup sajtu
 • Oblasti interesovanja

Legitimni interes

Radi poboljšanja korisničkog iskustva

 • IP adresa
 • Geo-lokacija
 • Tip i verzija pretraživača
 • Operativni sistem
 • Datum i vreme vaše posete
 • URL sajta koji upućuje
 • Pretraživanje zemlje

Legitimni interes

Da vam pružimo usmerene informacije i kampanje

• IP adresa

• Geo-lokacija

• Tip i verzija pretraživača

• Operativni sistem

• Datum i vreme vaše posete

• URL sajta koji upućuje

• Pretraživanje zemlje

Legitimni interes ili Saglasnost
     
     

Da vam pružimo usmerene informacije i kampanje

 • IP adresa
 • Geo-lokacija
 • Tip i verzija pretraživača
 • Operativni sistem
 • Datum i vreme vaše posete
 • URL sajta koji upućuje
 • Pretraživanje zemlje

Legitimni interes ili Saglasnost

 

 

 

KOJE LIČNE PODATKE OBRAĐUJEMO OD VAS KAO ČLANA JAVNOSTI?

 

Scania razvija sisteme za pomoć vozačima, kao i da vozila voze autonomno, bez vozača. Kao deo razvojnog rada, naša vozila su opremljena senzorima kao što su kamere, koje mogu da snime na primer vašu sliku ili registarsku tablicu kada prolazite u blizini. Podaci prikupljeni od strane takvih senzora neće se koristiti za praćenje ili identifikaciju vas kao pojedinca, već se obrađuju samo u dole navedene svrhe.

zašto obrađujemo vaše podatke?

KOJE KATEGORIJE LIČNIH PODATAKA OBRAĐUJEMO?

PRAVNI OSNOV

Da se upozori vozača, izbegnu nezgode i poboljšate bezbednost saobraćaja

 • Video snimci okoline duž puteva kojima se kreću naša vozila. Ovo uključuje druga vozila, pešake i bilo koga ili bilo šta što je dovoljno blizu vozila
 • Geo lokacija
 • Registarske tablice

Legitimni interes

Da se razvije i verifikuje softver za autonomnu vožnju

 • Video snimci okoline duž puteva kojima se kreću naša vozila. Ovo uključuje druga vozila, pešake i bilo koga ili bilo šta što je dovoljno blizu vozilu
 • Geo lokacija
 • Registarske tablice

Legitimni interes