Čini se da ste u .

Za više informacija idite na Scania market...

Koji zvuk te uzbuđuje?

SAZNAJ VIŠE

Izjava o privatnosti

Osnovna vrednost za nas u kompaniji Scania jeste Poštovanje pojedinca. Ovo je osnov kada smo povezani sa vama u ulozi našeg cenjenog kupca, vozača naših vozila, kolege u našoj globalnoj organizaciji, pouzdanog poslovnog partnera/dobavljača ili prilikom posete našim veb-sajtovima, prostorijama ili događajima.

Vaše podatke o ličnosti obrađujemo kada je potrebno:

·     isporučiti naše proizvode i usluge,

·     podržati i pomoći vam kada koristite naše proizvode i usluge,

·     ispuniti i pratiti ugovorne obaveze, kako naše, tako i vaše

·     ispuniti zakonske obaveze

·     obezbediti informacije o našim proizvodima i uslugama, kao i o predstojećim događajima,

·     poboljšati kvalitet i dalje razvijati naše proizvode i usluge, kao i našu organizaciju.

Trudimo se da vašim podacima o ličnosti rukujemo i zaštitimo ih sa istim poštovanjem i integritetom koji bismo primenili na sebe same. Ponekad angažujemo pouzdane poslovne partnere koji nam pomažu da isporučimo naše proizvode i usluge. U slučajevima kada treba da podelimo vaše podatke sa poslovnim partnerima, vodimo računa o tome da se oni prema vašim podacima odnose sa istim poštovanjem i integritetom kao i mi.

U ovoj izjavi o poverljivosti želeli bismo da vas obavestimo koje podatke o ličnosti obrađujemo, zašto to radimo i kako osiguravamo poštovanje vaših prava i privatnosti. Ukoliko imate pitanja ili razloge za zabrinutost, možete nam se slobodno obratiti elektronskim putem office@scania.rs za Scania Srbija ili dpc.rs@scania.rs ako želite da kontaktirate Scania Leasing RS ili možete da porazgovarate sa osobom za kontakt u kompaniji Scania.