Čini se da ste u .

Za više informacija idite na Scania market...

Koji zvuk te uzbuđuje?

SAZNAJ VIŠE

Pravno obaveštenje

 Kontaktirajte nas ako imate pitanja u vezi sa našim pravnim sadržajem.

Uslovi: Scania CV AB (objavljeno), u daljem tekstu „Scania“, vlasnik je ove veb stranice i, osim ako nije drugačije naznačeno, svih ovde sadržanih sadržaja.

Pristupom i korišćenjem ove veb lokacije slažete se sa odredbama i uslovima objašnjenim u nastavku. Imajte na umu da Scania može u bilo kom trenutku i po sopstvenom nahođenju promeniti uslove i odredbe. Scania vam stoga preporučuje da ih redovno pregledavate.

Ovi uslovi su poslednji put pregledani 2009-07-01.

Ako se utvrdi da je bilo koji od ovih uslova nezakonit, nevažeći ili ništavan, time se ni na koji način neće uticati niti umanjiti valjanost i izvršnost preostalih uslova.

Upotreba

 

Sadržaj ove veb lokacije može se koristiti pod licencom Creative Commons 3.0. To znači da možete pregledati, kopirati, odštampati i distribuirati bilo koji dokument koji je ovde objavila kompanija Scania, pod uslovom da to nije u svrhe komercijalizacije sadržaja kao takvog, da se upućuje na Scaniju u vezi sa distribucijom dokumenata i da se sva autorska prava i druga obaveštenja o vlasništvu sadržana u sadržaju se zadržavaju.

Nijedan sadržaj na ovoj veb lokaciji ne sme se menjati, prenositi, licencirati, prenositi ili prodavati bez prethodnog pisanog pristanka kompanije Scania.

 

Zaštitni žigovi i autorska prava

 

Svi zaštitni znakovi, robne marke, logotipi, tekstovi, slike i softver koji se pojavljuju na ovoj veb stranici, osim ako nije drugačije naznačeno, vlasništvo su Scanije ili njenih podružnica i zaštićeni su zakonima o pravima intelektualne svojine.

Zabranjena je svaka upotreba robnih marki, logotipa, tekstova, slika i softvera, osim ako je već dozvoljeno u skladu sa gorenavedenim.

Neovlašćena upotreba ili distribucija bilo kog materijala sa ovog sajta može biti podložna građanskim i krivičnim sankcijama prema važećim zakonima. Scania će u najvećoj meri sprovoditi svoja prava intelektualne svojine.

 

Politika informisanja

 

Podaci na ovom serveru se pružaju „takvi kakvi jesu“ bez ikakve garancije bilo koje vrste, bilo izričite ili implicitne, uključujući, ali se ne ograničavajući na podrazumevane garancije o prodaji, podobnosti za određenu namenu ili kršenje prava.

Scania ne garantuje tačnost i potpunost informacija na ovoj veb lokaciji.

Scania se ne obavezuje da ažurira informacije ili materijale na ovoj veb lokaciji. Informacije se mogu promeniti u bilo koje vreme bez obaveštenja i biće uključene u nova izdanja ove veb lokacije.

Scania ni u kom slučaju neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu, direktnu ili indirektnu, kaznenu, slučajnu, posebnu, posledičnu ili drugu štetu proizašlu iz ili na bilo koji način u vezi sa korišćenjem ili nemogućnošću korišćenja ove stranice ili njenog sadržaja, bilo na osnovu ugovora , delikta, stroge odgovornosti ili na drugi način, čak i ako se upozori na mogućnost takve štete.

 

Drugi sajtovi

 

Ovaj veb sajt  može sadržati veze ka veb sajtovi u vlasništvu trećih strana. Međutim, takvo povezivanje je radi pogodnosti posetilaca i Scania ne preuzima odgovornost za sadržaj, tačnost informacija ili usklađenost privatnosti dotičnih veb sajtova

 

Kontakt

 

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa uslovima ili posebno politikom privatnosti, slobodno nas kontaktirajte na e-poštu:

- za Scania Srbija d.o.o. na dpo-ear@scania.com

- za Scania Leasing RS d.o.o. na dpc.rs@scania.com