Čini se da ste u .

Za više informacija idite na Scania market...

Koji zvuk te uzbuđuje?

SAZNAJ VIŠE

Usluge na bazi podataka

Poslujte pametnije

Svaki Scania kamion ima puno pametnih tehnoloških rešenja, napredne senzore i funkciju bežičnog povezivanja. To znači da se danas širom sveta koristi na stotine hiljada stalno povezanih vozila i motora koji obezbeđuju podatke koji nam, osim što unapređuju naša inženjerska rešenja, pomažu da kreiramo usluge koje mogu direktno da utiču na vaše poslovanje.

 

To se odnosi na sve – od smanjenja potrošnje goriva do smanjenja habanja i održavanja, pa sve do automatizacije zamornog administrativnog rada. Bez obzira na to da li imate mešoviti vozni park ili samo Scania kamione. Jednostavno rečeno, fokusiramo se na podatke da biste mogli da se fokusirate na poslovanje.

Naše usluge na bazi podataka

Mi ćemo se fokusirati na podatke da biste vi mogli da se fokusirate na put. Usluge na bazi podataka delimo u tri kategorije da biste lakše otkrili koje usluge najviše mogu da koriste vašoj organizaciji i poslovanju. 

Najbitniji podaci

Što više znate, više razumete. Osnovni preduslov za pametno odlučivanje je dostupnost najbitnijih informacija i podataka. Cilj ovih usluga je da obezbede baš to. Osnovnu metriku koja vam daje preglede na visokom nivou iz perspektive voznog parka i na bazi vozila, kao i jednostavne funkcije za proveru, kao što je, na primer, neophodno automatsko integrisanje dnevnih tahografskih podataka sa svakodnevnim radnim procesom. Za one koji koriste sistem za upravljanje voznim parkom trećih lica, možemo da obezbedimo kompletno API povezivanje sa podacima o voznom parku kako bi taj sistem lakše prepoznao Scania vozila.

 

Primer usluga: pristup podacima, nadzorni izveštaj i usluge tahografa.

Uvid

Da bi se na osnovu informacija napravio uvid, potrebna je određena analiza. Deo toga je nešto što sami možete da stavite u kontekst svog poslovanja, ali pametni algoritmi, koje su napravili stručni inženjeri i logistički stručnjaci kompanije Scania, zaista mogu da vam pokažu kako da proširite ili unapredite poslovanje na osnovu podataka o vozilu i vožnji. Bavimo se transportnom delatnošću više od sto godina, što nam pomaže da otkrijemo šta je najbitnije sa svakodnevnog i dugoročnog stanovišta. Svi podaci se predstavljaju na jednostavan način, što ne ometa, već poboljšava vaše poslovanje. 

 

Primer usluga: Scania usluge upravljanja voznim parkom i aplikacija za vozni park.

Preduzimanje mera

Kada imate pouzdane podatke, mnogo toga možete sami da uradite da biste efikasnije poslovali. Postoje, međutim, ključni aspekti kod kojih možemo da vam pomognemo da te podatke iskoristite za mnogo uspešnije poslovanje. Naše znanje i iskustvo se ne zasnivaju samo na stogodišnjem poslovanju u oblasti logistike i transporta, već i na podacima o vozilima u realnim uslovima tokom više stotina miliona časova vožnje. To nam daje jedinstveno stručnu perspektivu da bismo vam pomogli da poslujete što efikasnije.  Na primer, čak i ako je reč o vašim najboljim vozačima, možemo da optimizujemo način na koji koriste vaša Scania vozila u cilju maksimalne uštede goriva, manjeg habanja i ređeg održavanja, kao i maksimalnog iskorišćenja poslovnog potencijala svakog Scania vozila. I kratkoročno i dugoročno. 

 

Primer usluga: obuka vozača.

 

OVDE MOŽETE DA PRONAĐETE OPŠTE USLOVE ZA PRETPLATU NA SCANIJINE USLUGE VOĐENE PODACIMA

 

Opšti uslovi za usluge vođene podacima (izdanje 2021, Scania Srbija d.o.o.)

 

Oпшти услови за претплата нa Scania услугите за управување со податоци (издание 2021, Scania Makedonija d.o.o.e.l.)

 

Obratite se prodavcu

Slobodno nam se obratite ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa našim proizvodima, uslugama ili drugim aktivnostima organizacije Scania.

Pozovite nas
Pošaljite nam e-poruku
E-mail servisna radionica
Prikaži veb-sajt prodavca
RADNO VREME
PRIHVAĆENE KREDITNE KARTICE