Čini se da ste u .

Za više informacija idite na Scania market...

Koji zvuk te uzbuđuje?

SAZNAJ VIŠE

Scania Leasing RS 

Informacije o kompaniji

 

SCANIA LEASING RS d.o.o.

Druga Industrijska 6

22314 Krnješevci, Srbija

 

Telefon: +381 11 414 4178

Mail: leasing.rs@scania.com 

PIB: 110917710

Akcija

Leasing za autobuse sa stanja

Finansijski lizing Scania autobusa za primaoce lizinga pravna lica i preduzetnike, na period od 48 do 60 meseci, kod davaoca finansijskog lizinga Scania Leasing RS d.o.o.  

 

Mesečna rata od 2.246,11 EUR, uz efektivnu kamatnu stopu od 5,38 % godišnje, maksimalnu godišnju kilometražu od 90.000 km pređenih za godinu dana autobusom predmetom lizinga, obavezu zaključenja kasko osiguranja za autobus predmet lizinga i jemstvo osnivača za obaveze primaoca lizinga.

 

Reprezentativni primer

 

Predmet lizinga

Autobus marke Scania

Valuta

EUR (u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbija na dan plaćanja)

Nominalna kamatna stopa

4,25 % godišnje fiksno

Efektivna kamatna stopa

5,38 % godišnje

Period na koji se ugovara lizing

48 meseci

Kriterijum za indeksiranje lizinga

EUR – u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbija na dan plaćanja

Bruto nabavna vrednost predmeta lizinga

222.000,00 EUR

Visina učešća

25% od bruto nabavne vrednosti - 55.500,00 EUR

Ukupan iznos finansiranja

166.500,00 EUR

Broj i iznos lizing rata i period u kome rate dospevaju za naknadu

48 mesečnih rata od po 2.246,11 EUR

Troškovi primaoca lizinga

- PDV na kamatu 4.262,66 EUR

-   naknada za obradu zahteva za finansiranje (0,15%) sa PDV-om,  342,10 EUR

-   troškovi upisa u registar finansijskog lizinga sa PDV-om, 51,08 EUR

-   ostali troškovi prema Cenovniku naknada za pravna lica (dostupno na https://ipaper.ipapercms.dk/Scania/adriatic/rs/scania-leasing/cenovnik-naknada-za-pravna-lica-u-primeni-od-10052022/) i prema Cenovniku naknade za fizička lica, preduzetnike i poljoprivrednike (dostupno na https://ipaper.ipapercms.dk/Scania/adriatic/hr/2021/scania-leasing-rs-tarifa-naknada-za-fizicka-lica-2021/)

Otkup predmeta lizinga

Primalac lizinga ima pravo da, posle isteka Ugovora o  finansijskom lizingu, predmet lizinga otkupi po iznosu preostale vrednosti tog predmeta od 80.000,00 EUR

 

Za sve dodatne informacije molimo Vas da nas kontaktirate na email adresu: leasing.rs@scania.com

OBAVEŠTENJE

Datum isticanja obaveštenja 12.10.2022.

 

Obaveštenje za klijente u skladu sa odlukom NBS o privremenim merama za davaoce lizinga u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u portfoliju plasmana po osnovu lizinga poljoprivrednih mašina i opreme u uslovima otežane poljoprivredne proizvodnje. 

 

Ovde preuzmite Obaveštenje o mogućnosti podnošenja zahteva za reprogram 

FLEKSIBILNA REŠENJA, VEĆA ZARADA

Na osnovu naših stručnih uvida na polju rizika i preostalih vrednosti u transportnoj industriji, razumemo kako cifre utiču na vaše poslovanje.

Zato vam preporučujemo odgovarajuće finansijske proizvode – optimizovane za poreske i zakonodavne uslove u vašoj zemlji.

Zastupanje u osiguranju / osiguranje

Scania Leasing RS d.o.o. se u okviru svoje osnovne delatnosti finansijskog lizinga bavi i dopunskom delatnošću zastupanja u osiguranju po rešenju Narodne Banke Srbije broj 5721 od 05.05.2022. godine.

 

Scania Leasing RS d.o.o. je zastupnik u osiguranju sledećih društava za Osiguranje:

  • Dunav osiguranje a.d.o. Beograd
  • Wiener Stadtische osiguranje a.d.o. Beograd
  • Generali osiguranje a.d.o. Beograd

 

U cilju bržeg i jednostavnijeg postupka finansiranja, Scania Leasing RS d.o.o. kao zastupnik u osiguranju želi da svojim klijentima omogući da na jednom mestu dobiju kompletnu uslugu od finansiranja do osiguranja predmeta lizinga.

 

Scania Leasing RS d.o.o. kao zastupnik u osiguranju će dostaviti klijentima najbolje ponude za osiguranja od društava za osiguranja koje zastupa, pružiti sva potrebna objašnjenja i dostaviti sve potrebne informacije.

 

U skladu sa zakonskim odredbama, ovde možete preuzeti i informaciju koju pre zaključenja ugovora o osiguranju Scania Leasing RS d.o.o. daje ugovaraču osiguranja.

 

INFORMACIJE ZA UGOVORAČA OSIGURANJA PRE ZAKLJUČENJA UGOVORA O OSIGURANJU PREUZMITE OVDE