Čini se da ste u .

Za više informacija idite na Scania market...

Koji zvuk te uzbuđuje?

SAZNAJ VIŠE

Scania Leasing RS 

INFORMACIJE O KOMPANIJI

 

SCANIA LEASING RS d.o.o.

Druga Industrijska 6

22314 Krnješevci, Srbija

 

Telefon: +381 11 414 4178

Mail: leasing.rs@scania.com 

PIB: 110917710

ZATRAŽITE FINANSIRANJE

Ovde možete da preuzmete i odštampate spisak dokumentacije potrebne za odobrenje finansijskog lizinga kompanije Scania Leasing RS d.o.o.


DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA ODOBRENJE FINANSIJSKOG LIZINGA 

FLEKSIBILNA REŠENJA, VEĆA ZARADA

Na osnovu naših stručnih uvida na polju rizika i preostalih vrednosti u transportnoj industriji, razumemo kako cifre utiču na vaše poslovanje.

Zato vam preporučujemo odgovarajuće finansijske proizvode – optimizovane za poreske i zakonodavne uslove u vašoj zemlji.

Zastupanje u osiguranju / osiguranje

Scania Leasing RS d.o.o. se u okviru svoje osnovne delatnosti finansijskog lizinga bavi i dopunskom delatnošću zastupanja u osiguranju po rešenju Narodne Banke Srbije broj 5721 od 05.05.2022. godine.

 

Scania Leasing RS d.o.o. je zastupnik u osiguranju sledećih društava za Osiguranje:

  • Dunav osiguranje a.d.o. Beograd
  • Wiener Stadtische osiguranje a.d.o. Beograd
  • Generali osiguranje a.d.o. Beograd

 

U cilju bržeg i jednostavnijeg postupka finansiranja, Scania Leasing RS d.o.o. kao zastupnik u osiguranju želi da svojim klijentima omogući da na jednom mestu dobiju kompletnu uslugu od finansiranja do osiguranja predmeta lizinga.

 

Scania Leasing RS d.o.o. kao zastupnik u osiguranju će dostaviti klijentima najbolje ponude za osiguranja od društava za osiguranja koje zastupa, pružiti sva potrebna objašnjenja i dostaviti sve potrebne informacije.

 

U skladu sa zakonskim odredbama, ovde možete preuzeti i informaciju koju pre zaključenja ugovora o osiguranju Scania Leasing RS d.o.o. daje ugovaraču osiguranja.

 

INFORMACIJE ZA UGOVORAČA OSIGURANJA PRE ZAKLJUČENJA UGOVORA O OSIGURANJU PREUZMITE OVDE