Čini se da ste u .

Za više informacija idite na Scania market...

Koji zvuk te uzbuđuje?

SAZNAJ VIŠE

Naučno zasnovani ciljevi kompanije Scania

Svrha kompanije Scania je da pokrene pomak ka održivom transportnom sistemu. Uvereni smo da mi kao kompanija, kao i svet transporta, možemo raditi bez fosilnih goriva i pre 2050. godine, kako je dogovoreno u Pariskom klimatskom sporazumu.

Da bismo pokazali svoju posvećenost i bili transparentni u pogledu napretka, postavili smo naučno zasnovane ciljeve smanjenja ugljenika (SBT), koji nas obavezuju da smanjujemo emisije. Obim i tempo smanjenja su naučno utvrđeni kao neophodni za ograničavanje globalnog zagrevanja.

 

Ova posvećenost predstavlja radikalan skok u našim ciljevima smanjenja ugljenika, jer ciljevi ne uključuju samo emisije iz našeg direktnog globalnog poslovanja, već i iz vozila naših klijenata kada su u upotrebi.

 

Oni su u potpunosti usklađeni sa našim korporativnim ciljevima – i uticaće na investicione odluke u svim našim oblastima poslovanja, od proizvodnje i logistike do razvoja proizvoda i prioriteta u prodaji. Ali priča se ti ne završava. Da bi postigli ciljeve, klijenti Scania kompanije moraće da upravljaju svojim poslovanjem sa manje klimatskog uticaja od svojih konkurenata i industrije u celini.

Scania: Inventar gasova sa efektom staklene bašte

Pri izračunavanju klimatskog uticaja kompanije Scania, koristi se protokol za gasove sa efektom staklene bašte (GHG). Protokol GHG je najčešće korišćeni globalni standard za merenje i upravljanje emisijama gasova sa efektom staklene bašte (GHG) iz poslovnih operacija, lanaca vrednosti i radnji sanacije.

 

Protokol GHG uzima u obzir nekoliko gasova sa efektom staklene bašte, ne samo ugljen-dioksid (CO2) već i metan (CH4), azotni oksid (N2O), hidrofluorougljenik (HFC), perfluorougljenik (PFC) i sumpor-heksafluorid (SF6).

 

Protokol deli emisije kompanije na opsege gde su direktne emisije ugljenika iz sopstvenih operacija, kao što su sagorevanje fosilnih goriva za grejanje, ispitivanje motora i službenih vozila, opseg 1, a indirektne emisije generisane kupljenom električnom energijom, toplotom i parom obuhvataju opseg 2.

 

Opseg 3 su indirektne emisije našeg lanca vrednosti. To uključuje sve emisije nastale prilikom proizvodnje delova i komponenata u lancu snabdevanja do upotrebe naših proizvoda i sve do kraja njihovog radnog veka.

 

Naši naučno zasnovani ciljevi pokrivaju sve naše emisije iz opsega 1 i 2, kao i emisije iz upotrebe naših proizvoda (opseg 3). Samo ova druga kategorija predstavlja više od 96 procenata naših ukupnih emisija.

 

U kompaniji Scania postavili smo i ciljeve za smanjenje ugljenika koji pokrivaju naš globalni kopneni transport (opseg 3, transport i distribucija). Smanjićemo CO 2 po transportovanoj toni za 50 procenata između 2015 i 2025. 

Klimatski ciljevi kompanije Scania

Opseg 1 i 2

Scania će smanjiti emisije iz opsega 1 i 2 za 50 procenata do 2025. godine, vrednosti iz 2015. godine se uzimaju kao početne u apsolutnom iznosu. Tako će emisija CO2 iz ovih opsega biti smanjena za polovinu bez obzira na to koliko rastemo. Aktivnosti uključuju mere energetske efikasnosti, prelazak sa fosilnih goriva na biogoriva i ugovore o energetskim rešenjima bez fosilnih goriva.

 

Naš cilj za električnu energiju bez fosilnih goriva za 2020. (2010) i cilj energetske efikasnosti od 33 procenta po vozilu u 2020. (2010) predstavljaju osnovne pokazatelje.

 

Prema naučno zasnovanoj ciljnoj inicijativi (SBTi), smanjenje od 50 procenata iz opsega 1 i 2 tokom ovog desetogodišnjeg perioda vrlo je ambiciozno i u skladu je sa scenarijem od 1,5 stepeni – najstrožim scenarijem dekarbonizacije u ciljevima SBT.

Opseg 3

Više od 96 procenata emisije ugljenika iz našeg poslovanja nastaje kada se proizvodi koriste. Scania uvek meri stvarni klimatski uticaj tokom upotrebe svojih proizvoda „od izvora do točkova“ (WtW), uzimajući u obzir emisije iz proizvodnje goriva ili električne energije.

 

Prema naučno zasnovanoj ciljnoj inicijativi (SBTi), ovaj cilj je dalekosežan i usklađen je sa najambicioznijim scenarijem dekarbonizacije koji su oni razvili.

 

Ovo je intenzitetski cilj, meren ekvivalentima CO2 po kilometru. Scania će meriti klimatski uticaj svojih proizvoda koristeći operativne podatke svih svojih globalno povezanih kamiona i autobusa. Ostvarivanje cilja znači da će vozila proizvedena 2025. godine imati 20% niže emisije CO2 po kilometru u odnosu na vozila proizvedena 2015. godine. Prikupljaćemo podatke od pojedinačnih kamiona i autobusa tokom jedne godine i koristiti ih za analizu stvarne potrošnje energije i količine pređenih kilometara. Zatim ćemo dodati informacije o vrsti energije koja je korišćena da bismo izračunali uticaj na klimu.

Kako će Scania postići klimatske ciljeve

Smanjenje CO2 za 50% u našem poslovanju do 2025. godine

Da bismo smanjili emisije iz svog poslovanja za 50 procenata između 2015. i 2025. godine, moramo da radimo na nekoliko aktivnosti. Jedna od osnovnih vrednosti kompanije Scania je eliminisanje otpada i tu sve počinje.

 

Drugi važan deo su mere energetske efikasnosti koje se postižu neprekidnim ulaganjem u mašine i uređaje koji koriste manje energije od prethodnih.

 

Na kraju, ali ne i najmanje važno, nakon uklanjanja svog tog energetskog otpada, neprestano ispitujemo mogućnosti da ne koristimo fosilnu, već obnovljivu energiju u proizvodnji i istraživačkim i razvojnim aktivnostima. Električna energija koja se isporučuje za našu proizvodnju na globalnom nivou već sada je bez fosilnih goriva (od 2020) i to se neprestano širi u našoj komercijalnoj mreži radionica širom sveta.

Smanjenje CO2 za 20% u korišćenju naših proizvoda

Postoje četiri glavna bloka aktivnosti koji će nam pomoći da dostignemo naučno zasnovan cilj za opseg 3 – korišćenje proizvoda.

 

U godinama koje slede uvešćemo dodatnu efikasnost u naše tradicionalne proizvode. Jedan od glavnih doprinosa biće novi pogon i povezane komponente.

 

Moramo zajedno sa klijentima da pronađemo efikasnost u optimizovanim specifikacijama (bolje dimenzionisane pogone, bolje pneumatike i slično) i obezbedimo efikasnije upravljanje vozilima (usluge za vozače, kao što su obuke i treninzi).

 

Ovaj blok uključuje i prelazak na obnovljive izvore goriva ili gasa za motor sa unutrašnjim sagorevanjem. Vozilo koje se pokreće na biogas može trenutno da smanji emisiju „od izvora do točkova“ (WtW) do 80% u poređenju sa fosilnim ekvivalentom dizela. Ubrzaćemo to kroz pojačana partnerstva u transportnom ekosistemu i bliskom saradnjom sa klijentima, korisnicima transporta, dobavljačima infrastrukture, dostavljačima goriva i drugim donosiocima odluka.

 

Brza tranzicija ka elektrifikaciji ključna je u prelasku ka održivijem transportnom sistemu. Već danas nudimo hibridne autobuse i kamione na dopunjavanje i potpuno električne gradske autobuse i kamione za gradsku upotrebu. Električna vozila koja rade na evropskoj mešavini električne energije prepoloviće emisiju CO 2 po kilometru.

 

Konačno, moramo da obezbedimo da električna energija koja se koristi u našim elektrifikovanim proizvodima potiče iz obnovljivih izvora. Elektrifikovana vozila koja rade na zelenu električnu energiju smanjiće emisiju CO 2 do 98% u poređenju sa konvencionalnim dizel vozilima koja rade na fosilno gorivo.

Kliknite na slike ispod za veće slike