Čini se da ste u .

Za više informacija idite na Scania market...

Koji zvuk te uzbuđuje?

SAZNAJ VIŠE

Transport i Agenda 2030

Svet se ujedinio oko 17 ciljeva održivog razvoja – za sve ljude i sve sektore društva. Doprinos kompanije Scania u dostizanju tih ciljeva je da ih prevede u održiva poslovna rešenja. 

Agenda 2030 je zajednički plan koji zahteva saradnju između vlada, poslovnog sektora i šireg civilnog društva. Verujemo da tih 17 ciljeva ima potencijal da suštinski izmeni i društva i kompanije. 

Efikasan transportni sistem je u osnovi konkurentne i otporne ekonomije. Efikasan protok robe i ljudi je ključan da bi se omogućilo dostizanje ishoda razvoja. On doprinosi bezbednosti hrane, obrazovanju, smanjenju siromaštva, inkluzivnom rastu i drugim ishodima. Istovremeno, transport u sadašnjem obliku je povezan sa negativnim uticajima, kao što su emisija CO2, zagađenje vazduha, saobraćajne gužve i nesreće na putevima. Efikasna i ekološka transportna rešenja nisu dostupna svima. U narednim godinama imamo priliku da razvijemo održivi transportni sistem koji zadovoljava potrebe društava, gradova i zajednica kada je u pitanju prevoz ljudi i robe. Transportni sistem koji spaja ljude, gradi tržišta i čini da ekonomski i društveni razvoj bude dostupan svima. Transportni sistemi treba da se razvijaju tako da maksimalno povećaju kvalitet života ljudi, time što će da budu bezbedni, povoljni i pristupačni, ali i da maksimalno smanje negativan uticaj na ljude i njihove životne troškove. Moramo uzeti u obzir uticaj transportnih rešenja na ciljeve održivog razvija iz ugla životnog ciklusa – od vađenja sirovina pa sve do rashodovanja.

Borba protiv klimatskih promena i povezani uticaji trenutno su glavni prioritet transportnog sektora. Strateško usmerenje kompanije Scania je da pokrene prelazak na održivi transportni sistem. Kompanija Scania je 2018. godine pokrenula studiju razvoja Pathways da ispita kako bi mogao da izgleda budući komercijalni transportni sistem bez fosilnih goriva koji bi mogao da se realizuje do 2050. Mi smo deo problema, ali zajedno sa drugima, mi smo i deo rešenja.

SDG 1 – Bez siromaštva

Pouzdani i efikasni transportni sistemi su preduslov za inkluzivni razvoj i ublažavanje siromaštva.

SDG 2 – Bez gladi

Efikasni logistički lanci u poljoprivredi obezbeđuju pristup tržištu i hrani po pristupačnim cenama.

SDG 3 – Dobro zdravlje i spokojstvo

Transportna industrija u najvećoj meri doprinosi zagađenju vazduha u gradovima, koje prouzrokuje preuranjene smrti i bolesti. U saobraćajnim nesrećama na putevima godišnje pogine preko milion ljudi.

SDG 4 – Kvalitetno obrazovanje

Lokalni transportni sistem koji dobro funkcioniše i ima pristupačne cene omogućava pristup obrazovnim ustanovama i afirmiše jednake mogućnosti učenja.

SDG 5 – Rodna ravnopravnost

Bezbedne opcije transporta po pristupačnim cenama su ključne za povećanje učešća žena, njihovog obrazovanja, produktivnosti i zdravlja. Transport može da poveća i zapošljavanje žena. 

SDG 6 – Čista voda i sanitarni uslovi

Efikasan i čist transportni sistem obezbeđuje pristup vodi i sanitarnim sistemima. Sa druge strane, emisije koje nastaju u transportnoj i proizvodnim industrijama mogu da utiču na kvalitet vode. 

SDG 7 – Čista energija po pristupačnim cenama

Danas se transportni sektor u velikoj meri oslanja na fosilna goriva. Kombinacija razvoja motora i pogonskih grupa, kao i mera efikasnosti transportnog sistema i obnovljivih goriva, može da obezbedi savremenu energiju za sve.

SDG 8 – Pristojan rad i ekonomski razvoj

Transportna industrija omogućava produktivnost, stvaranje novih radnih mesta i ekonomski razvoj na globalnom nivou. Međutim, promocija pristojnog rada u lancima vrednosti ostaje izazov.

SDG 9 – Industrija, inovacije i infrastruktura

Inovacije u domenu čiste i održive tehnologiji danas predstavljaju najveći deo investicija u sektoru istraživanja i razvoja transportne industrije. Transport, kao velika industrija, može da ubrza uspon inovacija kao što su Inteligentni transportni sistemi (ITS) i čista tehnologija.

SDG 10 – Smanjena nejednakost

Dobro razvijena transportna infrastruktura može da poveže gradska i seoska područja i pruži ravnopravniji pristup mogućnostima, kao što su radna mesta, obrazovanje i usluge. 

SDG 11 – Održivi gradovi i zajednice

Dobro isplanirani i dobro projektovani transportni sistemi povezuju regione i ljude i obezbeđuju pristup uslugama i robi. Dostupan javni prevoz i logistika po pristupačnim cenama pospešuju razvoj i mogućnosti.

SDG 12 – Odgovorna potrošnja i proizvodnja

Pametni transportni sistemi su tesno povezani sa održivom potrošnjom i proizvodnjom. Prelazak sa logističkih sistema punih otpada na pametnu, povezanu i održivu logistiku.

SDG 13 – Klimatske aktivnosti

Danas je sektor transporta odgovoran za skoro četvrtinu ukupnih emisija CO2 povezanih sa energijom. Klimatske promene su jedna od najvećih pretnji našoj planeti i transportna industrija u sadašnjem obliku povezana je sa negativnim uticajima, kao što su emisija CO2, zagađenje vazduha, saobraćajne gužve i nesreće na putevima. Uspostavljanje održivijeg transportnog sistema biće ključno u borbi protiv klimatskih promena i povezanih uticaja. 

SDG 14 – Život pod vodom

Ekspanzija transportnih sistema na morima može da ugrozi morske i primorske sredine, a emisije CO2 iz kopnenog transporta učestvuju u povećanju kiselosti okeana. 

SDG 15 – Život na kopnu

Trenutni transportni sistemi ugrožavaju kopnene ekosisteme. Buduće prakse moraju da uključe faktore održivosti u rano planiranje infrastrukturnog razvoja kako bi se osigurao održiv život na kopnu. 

SDG 16 – Mir, pravda i jake institucije

Transport je ključan za omogućavanje obnove društava u posleratnim periodima.

SDG 17 – Partnerstva radi postizanja ciljeva

Partnerstva sa više zainteresovanih strana u kojima delimo znanja, stručnost, tehnologiju i resurse ključna su za ispunjavanje ciljeva održivog razvoja (SDG) na globalnom nivou.