Čini se da ste u .

Za više informacija idite na Scania market...

Koji zvuk te uzbuđuje?

SAZNAJ VIŠE

Inovacije

Razvijanje rešenja sa malom emisijom ugljenika – ovde i sada

Transportna industrija se brzo menja, a da bismo pokrenuli prelazak na čistija, bezbednija i pametnija rešenja, moramo imati mogućnosti za brze inovacije. Kombinovanjem naših osnovnih prednosti, kao što je modularna platforma kompanije Scania, sa novim načinima rada, ubrzano razvijamo ideje i tehnologije koje će oblikovati budućnost transportnog sistema.

 

Inovacije u kompaniji Scania su u velikoj meri fokusirane na unapređivanje saobraćajnih rešenja sa niskom emisijom ugljenika. To podrazumeva značajna ulaganja u održiva transportna rešenja koja se danas mogu ostvariti, kao što su efikasni pogoni koji se napajaju obnovljivim gorivima. Istovremeno, donosimo dugoročne odluke o razvoju autonomnih, povezanih i elektrifikovanih transportnih tehnologija budućnosti.

Tehnologija

Scania ima najširi spektar vozila u transportnoj industriji koja se pokreću na obnovljiva goriva i mi smo tehnološki lider u autonomnim i elektrifikovanim transportnim rešenjima.

 

Transport prolazi kroz jednu od najvećih promena u svojoj istoriji. Naše poslovno okruženje je problematičnije nego ikad, sada kada se neprestano pojavljuju nove tehnologije i poslovni modeli. U kompaniji Scania reagujemo na ove promene razvijanjem jasnih smernica za budućnost koje prave dobru ravnotežu između sadašnjih i budućih poslovnih potreba. To podrazumeva značajna ulaganja u tehnologiju održivih transportnih rešenja koja se danas mogu ostvariti, dok istovremeno razvijamo autonomne, elektrifikovane i povezane transportne tehnologije budućnosti.

 

Korišćenjem našeg modularnog pristupa i radom sa velikim brojem tehnoloških partnera, ubrzano uvodimo inovacije, uvodeći automatizovana, elektrifikovana i povezana transportna rešenja budućnosti u današnji transport. Naši pilot projekti – kao što su testiranja e-auto-puteva u Nemačkoj, Švedskoj i Italiji i naša autonomna koncept vozila – predstavljaju presudan materijal koji nam omogućava da istražimo mogućnosti, razvijemo sposobnosti i pokažemo potencijal novih tehnologija našim korisnicima i partnerima.

Istraživanja

Organizacija istraživanja i razvoja kompanije Scania razvija proizvode, usluge i rešenja koja mogu da pruže najviši kvalitet, efikasnost i profit našim klijentima. Inovacije iz istraživanja i razvoja su u velikoj meri fokusirane na unapređivanje saobraćajnih rešenja sa niskom emisijom ugljenika.

 

U istraživanjima i razvoju kompanije Scania istovremeno živimo i u sadašnjosti i u budućnosti. U svakom projektu razmatramo i procenjujemo potrebe klijenata, promene u našoj okolini, zakonske propise i poziciju konkurenata. Svaka promena utiče na opštu sliku. Efikasnost goriva je uravnotežena sa snagom motora, težina je uravnotežena sa bezbednošću i nosivošću, ali kvalitet koji pružamo klijentima je uvek naš najvažniji prioritet.

 

Autonomna, elektrifikovana i povezana transportna rešenja su visoko na našoj agendi, ali i rešenja koja koriste biogoriva. Scania pruža najveći portfolio motora na tržištu koji koje koriste alternative fosilnim gorivima, od kamiona i autobusa na etanol do vozila koja koriste tečni ili kompresovani biogas. Svi naši Euro 5 i Euro 6 motori mogu da koriste bio-dizel/HVO, dok skoro sva naša vozila mogu da koriste bio-dizel/FAME. Ova održiva transportna rešenja – dostupna ovde i sada – rezultat su višedecenijskog intenzivnog istraživačkog rada i razvoja motora.

Digitalizacija

Digitalna transformacija utiče na sve delove društva i menja kompanije i organizacije. U kompaniji Scania vidimo mogućnosti koje pruža i ubrzavamo radove da bismo iskoristili prednosti digitalnog okruženja i svega što ono može da nam ponudi.

 

Zajedno sa urbanizacijom i održivošću, digitalizacija je jedan od glavnih globalnih trendova koji utiču na društvo i transportnu industriju. Digitalizacija ima veliki uticaj na ekosistem održivog transporta, ona menja poslovne modele unutar sektora transporta zato što proizvodi, proizvodni procesi i lanci snabdevanja postaju međusobno povezani, dok tehnologije koje nastaju pokreću inovacije, stvaraju nove rizike i mogućnosti.

 

U kompaniji Scania primenjujemo digitalnu tehnologiju da bismo poboljšali svoje osnovne procese i stvorili nove poslovne mogućnosti. Time se stvara poslovna prednost u svim ciljevima kompanije Scania, od ljudi i planete, preko klijenta i partnera, do suštinskih pitanja profitabilnosti i budućeg razvoja.

Preduzetništvo

Transportnu industriju je preplavio talas novih tehnologija, od elektrifikacije i automatizacije do digitalizacije. Zbog toga se i poslovni model kompanije Scania transformiše, više nismo samo proizvođači teških vozila, već pružamo održiva transportna rešenja. Pošto se naše poslovanje razvija, moramo da budemo sigurni da ćemo moći da iznesemo tu promenu.

 

Odgovor kompanije Scania leži u razvoju ljudi koje već imamo, zajedno sa procesom regrutacije koji je usmeren na veštine koje će nam piti potrebne u godinama ispred nas. Da bi sve ovo bilo moguće, moramo da razvijamo i pravu kulturu u kompaniji Scania, da podstičemo fleksibilnost i radoznalost i da negujemo agilan, preduzetnički način razmišljanja. 

 

Takođe, moramo da budemo sigurni da će naši ljudi biti usklađeni sa našom strategijom, održivošću u osnovi svega što radimo. Pošto inovacije zavise od svežih pristupa, moramo da negujemo i raznovrsnu radnu snagu i inkluzivnu radnu kulturu u kojoj se individualnost prepoznaje i ceni.

 

Korišćenjem našeg modularnog pristupa i radom sa velikim brojem tehnoloških partnera, ubrzano uvodimo inovacije, uvodeći automatizovana, elektrifikovana i povezana transportna rešenja budućnosti u današnji transport. Naši pilot projekti – kao što su testiranja e-auto-puteva u Nemačkoj, Švedskoj i Italiji i naša autonomna koncept vozila – predstavljaju presudan materijal koji nam omogućava da istražimo mogućnosti, razvijemo sposobnosti i pokažemo potencijal novih tehnologija našim korisnicima i partnerima.

Autonomna transportna rešenja kompanije Scania

Scania je uvek bila na čelu inovativnih rešenja u oblasti kamionskog prevoza, tako da autonomni transport ne predstavlja izuzetak. Autonomna transportna rešenja kompanije Scania razvijena su u saradnji sa vodećim dobavljačima tehnologije i akademskim institucijama.

 

Automatizacija će imati revolucionaran uticaj na transport, unaprediće energetsku efikasnost i bezbednost i rasteretiti gužve u saobraćaju. Autonomni kamioni će u budućnosti suštinski promeniti transport teške robe, transformisati logističke tokove i omogućiti da roba prelazi duga rastojanja bez zaustavljanja. Autonomni javni prevoz će podstaći će veća deljenja vožnji, uz manja vozila, veću učestalost polazaka i više direktnih linija koje će biti praktičnije i udobnije.

 

U stvari, prelazak na autonomni transport se već odvija. Trenutno su u toku ogledi sa autonomnim taksijima i autobusima, a mnogi logistički centri širom sveta već delimično ili potpuno prelaze na autonomne sisteme.

 

Samovozni kamioni su samo jedan element portfolija autonomnog transporta kompanije Scania. Autonomna transportna rešenja su sveobuhvatan sistem iz kompanije Scania koji se sastoji od rukovanja logistikom, dodeljivanja zadataka vozilima i razmene informacija između vozila i infrastrukture. Svako transportno rešenje je pojedinačno prilagođeno potrebama kupca.

 

Pomoću ugrađene inteligencije autonomni kamioni mogu da tumače svoju okolinu, da joj se prilagode i izvršavaju unapred određene zadatke.

 

Iako je prva faza razvoja testiranje sistema u industrijskim okruženjima kao što su rudnici i luke, oni će biti dostupni i za opštu upotrebu na putevima u bliskoj budućnosti. Ovaj početak u relativno kontrolisanim industrijskim okolnostima pruža kompaniji Scania jedinstvenu priliku da temeljno razvije sisteme pre nego što počnu da se koriste u složenijim okruženjima.