Se pare că te aflii în .
Accesați site-ul dvs. de pe piața Scania pentru mai multe informații.
Scania Romania România

selectați regiunea de vânzări

Select production unit visit our global site

zona de vânzări
Production units

Politica de confidențialitate

Informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal

1.       Regulile prelucrării datelor personale de către Scania Credit România IFN SA

Scania Credit România IFN SA, cod Registrul Comerțului J23/1818/2005, CIF RO17992167, se ocupă de acorduri contractuale care contin datele personale ale clientului și, prin urmare, este supusă legislației actuale privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Autoritatea de supraveghere monitorizeaza prelucrarea datelor personale de către Scania Credit România IFN SA. În acest context, Scania Credit România IFN SA a stabilit reguli de protecție a datelor personale. Aceste reguli completează ceilalți termeni de acord pe care Scania Credit România IFN SA i-a încheiat cu clienții și se aplică tuturor serviciilor furnizate de Scania Credit România IFN SA.

Datele personale includ toate informațiile care pot fi legate de o persoană fizică.

În cazul în care prelucrarea nu se efectuează în conformitate cu o altă legislație, baza legală pentru prelucrarea efectuata de Scania Credit România IFN SA se va axa pe necesitatea realizării unui contract cu clientul, potrivit cerințelor de reglementare sau dacă nu există niciun alt temei juridic, prelucrarea se va baza pe consimțământul voluntar, exprimat și informat al clientului.

Dacă aveţi întrebări sau îngrijorări, sunteţi întotdeauna bineveniţi să ne contactaţi la adresa de e-mail dpocredit@scania.ro sau să vorbiţi cu o persoană de contact de la Scania.

Scania Credit Romania IFN SA are rolul de operator de date cu caracter personal, inscris cu numarul 26267, în sensul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit, în continuare, „Regulamentul” sau „GDPR”).

2.       Scopul prelucrării

Scopul prelucrării datelor personale de către Scania Credit România IFN SA este în principal managementul clienților și al contractelor, pentru ca Scania Credit România IFN SA să poată îndeplini sarcini și contracte cu clientul, precum și să îndeplinească cerințele de reglementare. În plus, Scania Credit România IFN SA va procesa date cu caracter personal numai în măsura permisă de lege sau dacă clientul va fi de acord cu această prelucrare.

Pe lângă cele de mai sus, datele cu caracter personal sunt procesate în următoarele scopuri:

•      Bazele evaluării creditului,

•      Analiza pieței și a clienților,

•      Activități de marketing și vânzări,

•      Dezvoltarea afacerilor și metodelor, inclusiv elaborarea modelelor de evaluare a creditului,

•      Statistica și gestionarea riscurilor, de exemplu în modelele de calcul al riscurilor utilizate pentru respectarea regulilor de adecvare a capitalului.

3.       Informații privind prelucrarea și dreptul de acces

 

Informațiile despre prelucrarea datelor personale și a normelor de protecție personală ale Scania Credit România IFN SA vor fi puse la dispoziție prin intermediul internetului, dar pot fi furnizate și pe suport de hârtie.

Clientul poate, printr-o cerere scrisă și semnată în nume propriu către Scania Credit România IFN SA, solicita transparența datelor personale înregistrate, obține informații despre tipurile de date prelucrate cat și alte informații suplimentare.

4.       Date personale colectate de Scania Credit România IFN SA

 

Datele personale care sunt înregistrate de catre Scania Credit România IFN SA vor fi primite în principal direct de la client. Atunci când colectează date de la terțe părți (de exemplu, de la companii de raportare a creditelor), clientul va fi informat, excepții pot aparea in cazul în care colectarea este legală, atunci cand nu este posibilă informarea sau dacă circumstanțele fac informarea dificilă ori dacă este posibil ca insusi clientul să știe de colectarea de informații.

Dacă Scania Credit România IFN SA dorește să obțină informații de la client care nu sunt necesare pentru a îndeplini acordul, Scania Credit România IFN SA va informa mai întâi clientul că furnizarea informatiilor este voluntara cat și ce date vor fi utilizate (de exemplu, scopul prelucrării).

5.       Date personale înregistrate de Scania Credit România IFN SA

 

Scania Credit România IFN SA va înregistra, în momentul contractului și în condițiile contractuale curente, date despre client și alte persoane legate de relația contractuală.

Scania Credit România IFN SA va înregistra, de asemenea, informații despre persoanele cu care Scania Credit România IFN SA a refuzat să încheie un acord. Acest lucru se intampla pentru a informa clientul despre respingere și pentru a documenta relația mai târziu, inclusiv pentru justificarea respingerii.

6.       Extracția

 

Datele cu caracter personal înregistrate pot fi transmise autorităților publice și altor părți terțe atunci când acest lucru este impus de legea privind divulgarea sau dezvăluirea reglementărilor. Dacă legea permite și obligația de confidențialitate a Scania Credit România IFN SA nu o împiedică, datele cu caracter personal pot fi divulgate altor bănci și societăți de finanțare, altor companii din cadrul grupului Scania precum și partenerilor pentru utilizarea în scopurile indicate pentru prelucrare.

Atunci când misiunile sunt efectuate în sau din străinătate, datele cu caracter personal asociate vor fi predate unei bănci străine și / sau asistentului său. Legislația țării beneficiare reglementează măsura în care aceste date cu caracter personal vor fi predate autorităților publice sau organismelor de control, pentru a retine taxele și impozitele țării beneficiare, precum și pentru prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului. În urma unui astfel de transfer, Scania Credit România IFN SA solicita ca, persoana care primește date cu caracter personal de la Scania Credit România IFN SA, să respecte același nivel de protecție pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pe care Scania Credit România IFN SA trebuie să îl respecte în conformitate cu legislația aplicabilă.

7.       Monitorizarea și marketingul clienților

 

Scania Credit România IFN SA poate informa clientul despre produsele din categoriile de produse pentru care există deja o relație contractuală între client și Scania Credit România IFN SA. Produsele Scania Credit România IFN SA sunt împărțite în următoarele categorii:

•      Leasing, împrumuturi și alte credite.

Fără consimțământul clientului, Scania Credit România IFN SA va putea să folosească următoarele informații neutre pentru monitorizarea clientului și in scopuri de marketing: numele clientului, datele de contact, datele de naștere și serviciile sau produsele pentru care clientul a încheiat un acord. Astfel de date neutre, dacă este cazul, vor fi preluate de Scania Credit România IFN SA dintr-un registru comun al clienților de grup.

Dacă produsele și serviciile sunt marketate într-o altă categorie de produse decât cele din contractul încheiat între Scania Credit România IFN SA și client (a se vedea primul paragraf), Clientul este de acord ca Scania Credit România IFN SA să utilizeze si alte informații despre acesta, deferite de cele neutre.

Clientul poate retrage acceptul de utilizare a numelui sau în scopuri de marketing, evitând astfel primirea de materiale de marketing.

8.       Clasificarea riscurilor clienților și portofoliilor de credite

 

Scania Credit România IFN SA va prelucra informațiile de credit și alte date cu caracter personal utilizate în sistemele de calcul a cerințelor de capital, a riscurilor de credit și a altor riscuri. Metodele interne de evaluare includ modelele, procesele de lucru și de luare a deciziilor ale Scania Credit România IFN SA pentru managementul creditului, mecanismele de control, sistemele informatice și regulile interne care sunt legate de clasificarea și cuantificarea riscului de credit al Scania Credit România IFN SA și a altor riscuri.

Datele personale pentru aceste scopuri vor fi disponibile, extrase și prelucrate de companii de raportare a creditelor și de alte companii din cadrul Grupului Scania.

9.       Sistem informatic

 

Operațiunile informatice și de sistem ale Scania Credit România IFN SA fac parte din Scania IT AB. Datele personale vor fi, prin urmare, transmise și prelucrate de Scania IT AB în scopul declarat. În contextul operațiunilor informatice și de sistem, Scania IT AB este un asistent de informații personale.

10.    Date GPS și informații despre vehicule

 

Scania Credit România IFN SA poate procesa informații despre coordonatele GPS și informații despre vehicule, de exemplu, urmărirea vehiculelor în legătură cu recuperarea. Această acțiune este o consecință a acordului încheiat de Scania Credit România IFN SA cu clientul.

11.    Valori reziduale și returnarea vehiculelor

 

Scania Credit România IFN SA va procesa și va împărtăși datele personale părților externe care oferă garanții de valoare reziduală sau alte tipuri de angajamente, precum și părților externe pentru a permite returnarea vehiculelor și echipamentelor închiriate. Acești parteneri pot fi companii din grupul Scania sau garanți externi pentru valoarea reziduală.

12.    Prevenirea și divulgarea infracțiunilor - spălare de bani

 

Scania Credit România IFN SA va prelucra date cu caracter personal în scopul prevenirii și manipulării fraudelor și altor infracțiuni. Datele vor fi colectate și predate altor bănci și instituții financiare, poliției și altor autorități publice.

Scania Credit România IFN SA va prelucra date cu caracter personal pentru a îndeplini obligația de investigare și raportare a tranzacțiilor suspecte în cadrul Spălării Banilor și Finanțării Terorismului. Scania Credit România IFN SA are obligația de a raporta datele și tranzacțiile suspecte către Oficiul pentru Criminalitate Economică sau autoritatea echivalentă din alte țări.

13.    Corectarea și ștergerea

 

Scania Credit România IFN SA va șterge sau va anonimiza datele personale înregistrate atunci când scopul prelucrării individuale este îndeplinit, cu excepția cazului în care datele sunt sau pot fi stocate în plus față de acestea în conformitate cu legea. În limitele specificate în legislația aplicabilă, Clientul poate solicita corectarea și ștergerea informațiilor insuficiente și non-personale.

În cazurile în care o decizie a fost luată automat, cum ar fi deciziile de creditare, clientul are dreptul de a obține o descriere a circumstanțelor care guvernează decizia automatizată, precum și o oportunitate de reevaluare a deciziei de către o persoană fizică.

Conform legislației, fiecare client are dreptul de a solicita informații despre datele cu caracter personal prelucrate de Scania Credit România IFN SA o dată pe an calendaristic. Această solicitare este făcută în scris, semnată si adresată ofițerului de protecție a datelor Scania Credit România IFN SA, la adresa Soseaua Bucuresti nr.5, Comuna Ciorogarla, Judet Ilfov. La aceeași adresă, clientul poate trimite și o solicitare de corectare a unei sarcini incorecte sau incomplete.