Wygląda na to, że logujesz się z .

Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony internetowej firmy Scania Polska.

Minimalizacja przestojów

zaplanuj swoje przeglądy

Planowanie serwisu

Planowanie serwisu to usługa zapewniająca kontrolę nad potrzebami floty w zakresie przeglądów i napraw. Możesz zaplanować zdarzenia serwisowe i szybko zobaczyć, czy jakieś elementy wyposażenia nie mają planów przeglądów lub usterek wymagających nowego zdarzenia serwisowego.

Sprawdzanie, które wyposażenie wymaga przeglądu lub naprawy

Funkcjonalność ta pozwala zobaczyć, oraz zaplanować z wyprzedzeniem wizyty w serwisie. Dodatkowo istnieje

możliwość wyszukania wszystkich raportów usterek dla całej floty i sprawdzić, które elementy wyposażenia nie mają
planów przeglądów.

Planowanie terminów przeglądów i napraw

Można utworzyć czynności serwisowe dla napraw, które nie wchodzą w skład planów przeglądów. Następnie można wykorzystać te czynności oraz przegląd, jako podstawy do rezerwowania zdarzeń serwisowych w swoim warsztacie. Zdarzenia serwisowe mogę obejmować czynności serwisowe oraz raporty usterek.

Raportowanie poważnych i drobnych usterek w wyposażeniu

Każdy pracownik firmy posiadający konto użytkownika może tworzyć raporty usterek. Raport usterek tworzy się w celu zgłoszenia drobnych lub poważnych usterek w elemencie wyposażenia. Kierowcy mogą tworzyć raporty usterek bezpośrednio w wyposażeniu przy użyciu aplikacji. Można zdefiniować wagę raportu usterek i zadecydować, czy któreś naprawy trzeba wykonać niezwłocznie. Raporty usterek, które nie zostaną wybrane jako wymagające niezwłocznych napraw, będą nadal widoczne i będzie je można przeglądać dla poszczególnych elementów wyposażenia. Dzięki temu można zobaczyć, w którym elemencie wyposażenia występuje wiele drobnych usterek, co może oznaczać, że dane wyposażenie wymaga naprawy lub przeglądu.

Usługa zdalnej diagnostyki

W razie awarii możemy zdiagnozować pojazd i przekazać kierowcy instrukcje postępowania. Możemy też skierować go do najbliższego serwisu lub zalecić, aby zaczekał na Scania Assistance.

Skontaktuj się z dilerem Scania

Skontaktuj się z nami, jeśli masz pytania odnośnie naszych produktów lub usług.

Zadzwoń do nas
Napisz do nas
E-mail Serwis
Wyświetl stronę dilera
GODZINY OTWARCIA
AKCEPTOWANE KARTY KREDYTOWE