Wygląda na to, że logujesz się z .

Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony internetowej firmy Scania Polska.

OFERTA SPECJALNA na pojazdy 2023

Kontrakt Serwisowy R&M i ubezpieczenie przez pierwsze 12 miesięcy

SPRAWDŹ i skorzystaj z promocji 1€

Cyfrowa deska rozdzielcza

7 Wrzesień 2023

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Nowa cyfrowa deska rozdzielcza Scania otwiera drogę do bardziej inteligentnej, bezpieczniejszej i przyjemniejszej jazdy. Modułowa konstrukcja i najnowsze rozwiązania cyf­rowe zapewniają bezpie­czeństwo, łączność i wygodę za kierownicą. Kierowcy Scania zyskają większą kontrolę nad pojazdem i jego otoczeniem dzięki sygna­łom wysyłanym przez czujniki za każdym razem, gdy zbliża się zagrożenie lub konieczność podjęcia działania.

 

·       Cyfrowa deska rozdzielcza to najnowszy przykład rozwiązań Scania przyczyniających się do zmian w branży transportowej, w bardziej inteli­gent­­nym i zrównoważonym kierunku.

·       Możliwość dostosowania doświadczeń z jazdy do indywidualnych potrzeb kierowcy przy stałym dostępie do najnowszych danych.

·       Optymalne połączenie elementów fizycznego i cyfrowego sterowania z cyfrowymi wyświetlaczami zapewnia kierowcom wsparcie najwyższej klasy i up­rosz­czoną obsługę.

·       Scania dołożyła wszelkich starań, aby systemy wsparcia i bezpie­czeństwa były intuicyjne i jak najmniej uciążliwe dla kierowców.

 

– Oprócz podglądu informacji dotyczących pojazdu i możliwości indywidual­nego dostosowania stanowiska kierowcy, cyfrowy interfejs podnosi poziom komunikacji i digitalizacji w pojeździe oraz jego otoczeniu. Pojazdy Scania można obecnie zintegrować z innymi dostępnymi rozwiązaniami, zaczynając od systemu zarządzania flotą, po rzeczywiste otoczenie i szereg usług opartych na chmurze. Wszystko to służy poprawie bezpie­czeństwa, dyspozycyjności i produktywności – podkreśla Stefan Dorski, starszy wiceprezes i dyrektor Scania Trucks.

– Oprócz podglądu informacji dotyczących pojazdu i możliwości indywidual­nego dostosowania stanowiska kierowcy, cyfrowy interfejs podnosi poziom komunikacji i digitalizacji w pojeździe oraz jego otoczeniu. Pojazdy Scania można obecnie zintegrować z innymi dostępnymi rozwiązaniami, zaczynając od systemu zarządzania flotą, po rzeczywiste otoczenie i szereg usług opartych na chmurze. Wszystko to służy poprawie bezpie­czeństwa, dyspozycyjności i produktywności – podkreśla Stefan Dorski, starszy wiceprezes i dyrektor Scania Trucks.
 

Cyfrowy interfejs kierowcy Scania reprezentuje postęp w rozwiązaniach człowiek-maszyna w samochodach ciężarowych. Kierowca decyduje, które informacje mają być wyświetlane lub pomijane, a cała konfiguracja jest intuicyjna i łatwa w obsłudze. Jest to możliwe dzięki inteligentnemu połączeniu fizycznych i cyfrowych elementów sterujących, które zapewniają wygodny podgląd danych.


Cyfrowy interfejs kierowcy tworzą dwa wyświetlacze: wyświetlacz kierowcy naprzeciw prowadzącego pojazd i centralny wyświetlacz informacyjny (ek­ran dotykowy dostępny w dwóch rozmiarach – 10,1 lub 12,9 cala). Kierowca może wprowadzać dane za pomocą ekranu dotykowego, naciskając przyciski lub poprzez komendy głosowe. Scania zdecydowała się na wygodne połączenie fizycznych i cyfrowych elementów sterujących, by uniknąć ukrywania istot­nych funkcji o jeden lub dwa poziomy niżej w menu.

 

– Najczęściej używane funkcje powinny być łatwo dostępne. Chodzi o zaoferowanie kie­row­com jak najlepszego komfortu podczas prowadzenia pojazdu i upewnienie się, że nowa technologia zawsze ich wspiera, zamiast irytować – albo, co jeszcze gorsze, stwarzać sytuacje, w których kierowca przestaje skupiać się na dro­dze, bo musi się skoncentrować na zmianie temperatury we wnętrzu kabiny – komentuje Eduardo Landeo, kierownik produktu w Scania Trucks.

 

Wiele funkcji bezpie­czeństwa jest oferowanych w najnowszej generacji samochodów ciężarowych Scania w standardzie na rynkach europejskich. Inne funkcje są opcjonalne i wykraczają poza minimalne standardy wyznaczone prawnie. Jednym z przyk­ładów jest autonomiczny system awaryjnego hamowania (Advanced Emer­gency Braking for Vulnerable Road Users, AEB VRU); w razie potrzeby pojazd samo­dzielnie hamuje zamiast jedynie ostrzegać, że przed pojazdem znajduje się pieszy.

 

– Wprowadzając tę funkcję, otwieramy całe spektrum rozwiązań cyfrowych i komuni­ka­cyj­nych, które przyniosą korzyści kierowcom, a także właścicielom i menedżerom flot. Inteligentne i bezpieczne pojazdy zapewnią więk­szą produk­tywność, przyczynią się do ograniczenia liczby wypadków i będą bezpieczniejsze dla kierowców. Kierowca prze­kona się, że jego narzędzie pracy naprawdę go wspiera, dostarczając pełną ga­mę informacji: dane o pojeździe i potencjalnych zagrożeniach, jak również ogólne wska­zówki i ulu­bioną muzykę z doskonałym nagłośnieniem – dodaje Eduardo Landeo.

Oczekiwania klientów dotyczące pojazdów połączonych w ramach sieci przesyłania informacji i aktywnych funkcji bezpieczeństwa ­stale rosną. Cyfrowy interfejs kierowcy Scania realizuje te trendy dzięki przyjaz­nemu w obsłudze modułowemu interfejsowi, który uwzględnia zarówno aktu­alizacje bezprzewodowe, jak i wykorzystanie potencjału 5G. Kompleksowe wsparcie oferowane przez systemy bezpieczeństwa Scania jest najlepszym narzędziem pozwalającym kierowcy uniknąć poważnych wypadków.

 

– Bez względu na doświadczenie czy ostrożność kierowcy, podczas tak długiego czasu spędzonego na drodze zawsze nadejdzie taki dzień, w którym skorzysta z ostrzeżenia przez jeden z systemów ostrzegawczych – podsumowu­je Eduardo Landeo.

 

W Polsce cyfrowy interfejs kierowcy znajdzie się w wyposażeniu standardowym pojazdów Scania wyprodukowanych od maja 2024 roku.