Wygląda na to, że logujesz się z .

Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony internetowej firmy Scania Polska.

Scania w programie The Climate Pledge

23 Wrzesień 2021

Scania, obok Amazon i Global Optimism, przystępuje do programu The Climate Pledge. Tym samym firma dołącza do grona spółek, które zobowiązały się dążyć do osiągnięcia neutralności węglowej do roku 2040 – czyli 10 lat wcześniej niż wynika to z porozumienia paryskiego.

Scania ma ambitne plany związane z ochroną klimatu. Pragniemy połączyć swoje wysiłki z innymi organizacjami, by doszło do transformacji – niezbędnej dla przeciwdziałania zmianom klimatycznym.  Jesteśmy dumni, że znaleźliśmy się w gronie sygnatariuszy programu The Climate Pledge – podkreśla Christian Levin, prezes i dyrektor generalny Scania.

 

Współpraca ta jest niezbędna, by przyśpieszyć działania w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Scania, wraz z innymi 200 sygnatariuszami programu, będzie dążyć do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla.  

 

Obecnie w sektorze ciężkiego transportu również mamy możliwości wprowadzenia pewnych udoskonaleń. Potrafimy zredukować emisje. Dysponujemy odpowiednią technologią. Wiemy, jakie działania są niezbędne. Zachęcam inne podmioty z tego sektora, by włączały się do współpracy ukierunkowanej na wypracowanie zrównoważonego systemu transportowego  – wylicza Christian Levin.

 

Program The Climate Pledge, pod kierownictwem Christiany Figueres, byłej szefowej ONZ ds. klimatu i partnera założyciela Global Optimism, oraz Toma Rivett-Carnaca, byłego stratega UNFCCC (ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu), ma na celu połączenie wysiłków podmiotów gospodarczych i innych organizacji, które są gotowe działać szybko i promować ochronę klimatu.

 

Raport opublikowany niedawno przez IPCC jest jak dotąd najpoważniejszym ostrzeżeniem, że systemy wspierające ludzkie życie osiągają granice wydolności. Kończy się czas na podejmowanie działań. Musimy zdecydowanie i odważnie stawić czoła rzeczywistości, a wnioski naukowców są dalekie od optymizmu. Z tej perspektywy bardzo nas cieszy, że kolejne 86 podmiotów – a wśród nich najwięksi producenci urządzeń gospodarstwa domowego na świecie – przyłączają się do programu i zobowiązują przyspieszyć działania ograniczające zmiany klimatyczne. Wszyscy będą uczestniczyć w budowaniu gospodarki niskowęglowej. Mam nadzieje, że wkrótce zobaczymy efekty współpracy obecnie już 200 sygnatariuszy programu The Climate Pledge – mówi  Christina Figueres.

 

Scania należy do grona 86 nowych sygnatariuszy, którzy wsparli inicjatywę. Wspólny wysiłek uczestników programu pozwoli tworzyć gospodarkę niskowęglową z korzyścią dla ludzi, środowiska naturalnego i zasobów naturalnych. 

 

Wierzę, że dziś, bardziej niż kiedykolwiek, spółki takie jak Amazon mają obowiązek przewodzić w walce o naszą planetę. Niemniej jednak walki tej nie może prowadzić jedna organizacja. Konieczna jest współpraca. Dlatego też z wielką dumą ogłaszam, że ponad 200 organizacji podpisało się pod programem The Climate Pledge, a tym samym zobowiązało do realizacji celów porozumienia paryskiego z 10-letnim wyprzedzeniem – podkreśla Andy Jassy, CEO Amazon.

 

Udział w programie The Climate Pledge oznacza, że Scania zobowiązuje się do realizacji trzech kluczowych działań w obszarze rozwoju biznesowego: 

·         regularnego pomiaru emisji gazów cieplarniach i zgłaszania ich w raportach,

·         wdrażania strategii dekarbonizacji zgodnie z porozumieniem paryskim poprzez faktyczne zmiany biznesowe i innowacje, w tym podnoszenie efektywności, stosowanie energii odnawialnej, redukcję zużycia materiałów oraz inne strategie eliminujące emisję węglową,

·         neutralizacji wszelkich pozostałych emisji, stosując dodatkowe, mierzalne, faktyczne, trwałe i społecznie użyteczne programy kompensacyjne zmierzające do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla do 2040 roku