Karriärvägar för dig som genomgått en gymnasieutbildning med teknisk inriktning*

Om du har läst en praktisk eller teoretisk gymnasieutbildning med teknisk inriktning* så får du ett bredare fält av möjligheter.

Med en gymnasieutbildning med teknisk inriktning så finns möjlighet att söka sig till flera olika typer av teknikerroller på verkstadssidan, inom exempelvis underhåll eller IT.

 

Nedan kan du läsa mer om respektive yrkesroll för att få en uppfattning om arbetsinnehåll och kompetenskrav.

GYMNASIEUTBILDNING MED TEKNISK INRIKTNING*