Med teamet som drivkraft

För Scania är våra medarbetare vår mest värdefulla tillgång. Vår kultur av ständiga förbättringar uppmuntrar medarbetare över hela världen att utveckla sina färdigheter, arbetsmetoder och sig själva, vilket lägger grunden för en karriär som hjälper individen och Scania.

Möt våra medarbetare

Scania värdesätter mångfalden av kompetenser, bakgrunder, erfarenheter och kulturer. Möt våra medarbetare på Scania Oskarshamn.