Det virker som du er i .

Gå til din Scania markedsplass for mer informasjon.

Rådgivende salgsprosess

Ønsker du at vi kontakter deg for å avtale et møte, eller vil du gjerne bli oppringt?

Aldri har fremtidens veitransport vært så kompleks som i dag. Samtidig er engasjementet for å gjøre visjonen om en bærekraftig transport om til virkelighet svært stort. Løftet fra Scania går langt utover det å produsere og levere bærekraftige elektriske kjøretøy. Vi vil forsikre deg om at overgangen og implementeringen av elektrisk drift gjøres i et tempo og med løsninger som passer for virksomheten og driften din  

VEIEN MOT ELEKTRIFISERING AV DRIFTEN DIN

Når du vurderer å ta de første skrittene mot elektrifisering vil vi være der for å bistå deg. Deretter tilpasser vi veien videre etter behovene, ønskene og forutsetningene dine. 

Dine mål for bærekraft

Hvis du har ambisjoner om elektrifisering, finner vi en måte å oppnå dette på – og på en måte som passer for driften din. Det gjelder uansett om du ønsker å være i forkant av overgangen, eller om du heller vil følge mer forsiktig etter. Uansett er det på tide å begynne planleggingen – slik at du har fullstendig kontroll over tidslinjen. 

Driften din

Det er ingenting som gir deg bedre oversikt over driften din enn data fra dine egne kjøretøy. Vi har utviklet interne analyseverktøy som projiserer den eksakte rekkevidden per transporttype, optimale ladesteder og hvilke ruter som bør elektrifiseres i hvilken rekkefølge – avhengig av fremtidige utbedringer av veikartet. Alt tar hensyn til føreratferd, nyttelast, klima, meter over havet og andre faktorer. 

Dine forutsetninger

Med elektrifisering, og særlig når det kommer til lading, spiller forutsetningene en viktig rolle. Har du ett eller flere depoter? Har du faste transportruter? Er levering i tide en høyere prioritet enn energikostnadene? Hvordan er nettkapasiteten og oppgraderingsmulighetene på depotene, laste- og lossestedene dine? Vi bistår deg med grundige undersøkelser for å legge til rette for planlegging og installasjon av ladeløsningen du velger. 

Løsningen din

Målet er å gi deg en løsning som fungerer fra dag én – og som enkelt kan skaleres for fremtidige oppgraderinger av driften din. Den konsultative salgsprosessen gir en nøkkelferdig løsning der Scania tar et helhetlig ansvar. Løsningen dekker:

 • Kjøretøy med riktige spesifikasjoner og karosseriintegrasjoner, og tilpassede kontrakter for reparasjoner og vedlikehold
 • Maskinvare og programvare for lading, inkludert fysisk installasjon og implementering av infrastruktur
 • Finansiering og forsikring av både kjøretøy og lademaskinvare
 • En skreddersydd tjenestepakke som tar sikte på å maksimere energieffektiviteten, oppetiden og produktiviteten din, gi administrativ støtte og sikre en best mulig total driftsøkonomi. Alt i henhold til dine spesifikke prioriteringer.  

EKSEMPLER PÅ LØSNINGER

Disse løsningene bygges rundt en helt ny og til og med fremtidig teknologi, derfor kan vi ikke fremvise referanser fra kunder som har fullstendige løsninger i bruk i dag. Samtidig ønsker vi å vise deg eksempler på det fullstendige omfanget av en elektrisk løsning – ned i hver minste detalj. Derfor har vi laget det vi kaller kundearketyper som baserer seg på ekte bedriftsscenarier. De er definert og utviklet ved hjelp av den rådgivende salgsprosessen vår. Nedenfor finner du to eksempler på denne typen scenarier. I samtaler med oss kan du forvente å gå gjennom disse på en detaljert måte.  

Arketype, kunde

Denne bedriften har en langtidskontrakt på transport av sand til kunder fra et sandtak som eies av andrepart. Sanden brukes vanligvis i produksjonsprosesser. Bedriften eier og drifter en flåte som består av 15 6x2-lastebiler med 5-akslede tilhengere og 64 t GTW, og 4x2 trekkvogner med 3-akslede semitrailere og 40 t GTW. Kjøretøyene er fra flere ulike produsenter, og alle har bulktanker. Depotet til bedriften ligger ved sandtaket der lastebilene lastes hver morgen. Deretter kjører de den 300 km lange ruten til destinasjonene. Losseprosessen er en fin mulighet for sjåførene til å ta lunsjpause før de begynner hjemreisen på 300 km. Transporten er ikke sensitiv med tanke på levering i tide, men helst bør hele turen fullføres på én dag.

 

Elektrifiseringsplaner: Bytte ut tre kjøretøyer i året inntil alle de 15 kjøretøyene er skiftet ut. Alt fra Scania.

Prioriteringer: Nyttelast er viktigere enn energieffektivitet

LØSNING

Kjøretøy

 • Tre Scania 4x2-lastebiler med R-hytte og 350 kW CCS-lading – tre lastebiler per år inntil alle de 15 lastebilene i flåten er skiftet ut
 • Treakslede lastebiler til bulktransport. 40 t GTW

Lading

 • Skalerbart lade- og styringssystem som legger til rette for lading på depotet.
 • 600 kW kraftenhet og tre 20–300 kW satellittladere for depotlading over natten – ytterligere oppgraderinger av kraftenheter og flere satellittladere skal legges til hvert år
 • 2 x 350 kW alt-i-ett-ladere og 1 x 150 kW batteriintegrert lader for påfyllingslading på destinasjonen under lossing og lunsjpauser. Gir tilstrekkelig lading for returreisen med tom bil på 35 minutter.
 • Den batteriintegrerte laderen leveres med en leasingavtale for den 12 måneder lange oppgraderingsprosessen av nettkapasiteten. Dette for å støtte en tredje permanent 350 kW alt-i-ett-lader på destinasjonen.
 • Ladestyringssystem (CMS) som dekker både depotlading og destinasjonsladere med ladeplanlegging, kraftoptimalisering og varsler – i tillegg til en betalingsløsning som gjør at du kan bruke ledig kapasitet på destinasjonsladerne til å selge lading av kjøretøyer til tredjeparter.
 • Scania har fullstendig ansvar for installasjon av maskinvare, opplæring av personale på stedet og vedlikehold av løsningene. 

Tjenester

 • Med nyttelast som viktigste prioritet baserer anbefalingen av tjenester seg først og fremst på Kjernetjenester, tilrettelegging for en smidig daglig drift, å sikre at kjøretøystyringen og behov aldri kommer i veien for transportdriften, og gi trygghet under overgangen til ny teknologi. 

Denne bedriften har en flåte på 10 lastebiler og transporterer meieriprodukter fra fabrikken til sentrale varehus og store forhandlere. De starter fra depotet hver morgen og har en gjennomsnittlig daglig transportavstand på ca. 330 km. Rutene går mellom byområder på stort sett flate veier - med en total gjennomsnittshastighet på 60 km/t. Hver tur begynner med full last, og returreisene på slutten av dagen er med tom lastebil. Det øker rekkevidden, og gjør depotladingen over natten til en rask og enkel implementering som er svært velegnet til dette transportbehovet. Bedriften betales per kubikkmeter per kilometer, med lett bedervelige varer og bøter for sen levering.

 

Elektrifiseringsplaner: Begynne med tre kjøretøy som et forsøk for å vurdere videre elektrifisering på et senere tidspunkt. 

Prioriteringer: Oppetid er viktigere enn energieffektivitet

LØSNING

Kjøretøy

 • Tre Scania 4x2-lastebiler med R-hytte og 350 kW CCS-lading
 • Treakslet, med kjøling. 40 t GTW

Lading

 • Ladeløsningen baserer seg på lading over natten på depotet, ingen behov for hurtiglading. 
 • Tre standard 50 kW veggbokser
 • Koblet til eksisterende nettkapasitet uten umiddelbare behov for oppgraderinger
 • Grunnleggende ladestyringssystem (CMS)
 • Installasjonen utføres av tredjepart under tilsyn av Scania
 • Stedet klargjøres for ytterligere kabling i bakken for å støtte fremtidige veggbokser.
 • Sikring av fremtidig skalerbarhet ved å oppgradere ladestyringssystemet til en mer avansert versjon med lastbalansering og ladeplanlegging – utnytte eksisterende kapasitet til det maksimale. 

Tjenester

 • Med oppetid som den viktigste prioriteten baserer anbefalingen seg først og fremst på Oppetidstjenester som et tillegg til Kjernetjenestene. Det gir kunden muligheten til å ligge i forkant av potensielle problemer og hindre at de påvirker driften. Det gir også dyp innsikt i kjøretøystatus og vedlikeholdsbehov. Slik kan vi proaktivt løse potensielle problemer, og sikre maksimal oppetid og produktivitet.  

VÅRT LØFTE

Elektrifisering forandrer alt. La oss veilede deg gjennom overgangen og sikre at du får en løsning av høy kvalitet som fungerer godt for driften og bedriften din. Både på kort og lang sikt.  

VÅRE LØSNINGER

ØNSKER DU Å TA EN UFORPLIKTENDE PRAT?

Ta kontakt med en lokal Scania-representant, så begynner vi samtalen. 

Oppgi fornavn.

Oppgi etternavn.

This Field is a required field.

Fyll ut meldingen din.

Vilkår og betingelser

Jeg samtykker til at Norsk Scania kan kontakte meg på e-post for å svare på min henvendelse.

Du må godta vilkår og vetingelser for å sende inn skjema.