Je lijkt je te bevinden in .

Ga naar uw Scania-marktsite voor meer informatie.

Vervoer in de stad

Op weg naar duurzame mobiliteit

In stedelijke gebieden over de hele wereld neemt de vraag naar transport toe. Dat is inherent aan verstedelijking. Dit brengt uitdagingen met zich mee op het gebied van verkeersopstoppingen, emissies en vervuiling, die gevolgen hebben voor zowel mens als milieu. Er kan veel worden gewonnen door het aantal voertuigen te verminderen en in plaats daarvan samen te pendelen, iets waarvoor een aantrekkelijk openbaar vervoerssysteem nodig is.

 

Om de uitstoot verder omlaag te brengen, moet dit systeem bestaan uit energie-efficiënte voertuigen die rijden op elektriciteit of hernieuwbare brandstoffen, afhankelijk van de activiteiten en lokale omstandigheden. Bij de bussen en services van Scania gaat duurzaamheid hand in hand met operationeel rendement, een voorwaarde om duurzame transporten op grote schaal mogelijk te maken.

Productaanbod

Ons aanbod bestaat uit een brede reeks producten met meerdere opties, waardoor aangepaste configuraties mogelijk zijn. Daarnaast bieden we een uitgebreid pakket met aantrekkelijke services. Dit betekent dat onze oplossingen kunnen worden aangepast aan de individuele uitdagingen en eisen van elke opdrachtgever.

Operationeel rendement verbeteren

Exploitanten in stedelijke omgevingen weten hoe belangrijk het is om de kosten laag te houden. Bij Scania is winstgevendheid voor de klant fundamenteel voor de producten en services die we ontwikkelen. Perspectief voor de gebruikers staat voorop.

 

Implementatieservices e-Mobility

De unieke omstandigheden van elke stad of route moeten worden geanalyseerd om te komen tot de juiste producten en oplaadoplossingen. Scania adviseert en assisteert met betrekking tot de oplaadinfrastructuur en de optimale voertuigspecificatie.

Bussystemen

In stedelijke gebieden over de hele wereld leiden onbevredigende transportsystemen tot economische, sociale en milieuproblemen. Bussystemen bieden een snelle weg naar efficiënt openbaar vervoer tegen lage investeringskosten, terwijl ze tegelijkertijd flexibel en schaalbaar zijn. Dit in overeenstemming met de veranderende behoeften van de stad en haar voorsteden. Scania biedt expertise in alles, van planning tot implementatie en tijdens de exploitatie.