You seem to be located in .
Lai iegūtu vairāk informācijas, dodieties uz savu Scania tirgus vietni.
Latvija

atlasiet savu pārdošanas reģionu

Select production unit visit our global site

pārdošanas reģionā
Production units

MONITORINGA ATSKAITE

AUTOPARKA VADĪBA

PILNĪGI DATI PAR VISIEM JŪSU TRANSPORTLĪDZEKĻIEM

Iknedēļas monitoringa atskaite ļauj jums vispārīgi noteikt, kurās jomās nepieciešams īstenot pasākumus, lai uzlabotu autovadītāju un transportlīdzekļu veiktspēju.

Izmantojot pakalpojumu paku "Monitoringa paka", jūs saņemat iknedēļas, ikmēneša un ikgadējus atskaites e-pasta ziņojumus. Vispārīgs autoparka datu pārskats, kurā ir ietverti veiktspējas indikatori un tendences, atvieglo to parametru noteikšanu, kuri ir jāmaina, lai samazinātu degvielas patēriņu un CO2 emisiju līmeni.

Unikāli dati par katru transportlīdzekli

Katra rinda attiecas uz konkrētu autoparka transportlīdzekli. Transportlīdzekļa veiktspējas dati ir sagrupēti galvenajās kategorijās, piemēram, darbināšana tukšgaitā un braukšana ar deaktivizētu sajūgu.

Jūs varat arī viegli salīdzināt transportlīdzekļu datus autoparka ietvaros, un šī informācija ir vērtīgs rādītājs par jūsu autoparka sniegumu, kā arī veids, kā noteikt novirzes. Vai jums ir lielāka vajadzība filtrēt vai kārtot datus? Skatiet informāciju par pakalpojumu paku „Kontroles paka”.

Sarkanas un zaļas bultiņas

Parametriem ir nozīme. Ātrums var būt viens no galvenajiem faktoriem. Braukšana pārāk lielā ātrumā izmaksā dārgi un var norādīt uz nepieciešamību pēc jaunas braukšanas stratēģijas. Ātruma samazināšana varbūt pat ļaus jums nokļūt galamērķī ātrāk un tajā pašā laikā ietaupīs degvielu un samazinās riepu un bremžu nodilumu. Ar sarkanajām un zaļajām bultiņām tiek norādītas izmaiņas attiecībā pret iepriekšējo atskaiti. Pievēršot tām uzmanību, jūs varat noteikt transportlīdzekļa veiktspējas tendences, neizskatot daudz iepriekšējo atskaišu.

Tiešsaistes rīki

Bezmaksas aplikācija Scania Fleet Management nodrošina piekļuvi bojājumu paziņošanas funkcijai, kas autovadītājiem ļauj tieši negadījuma vietā nekavējoties nosūtīt ziņojumus par problēmām uz portālu un pievienot tiem fotoattēlus.

Scania Fleet Management Portal sniedz iespēju tiešsaistē piekļūt apkopes plānošanas rīkam. Portālā tiek nodrošināta piekļuve informācijai par bojājumiem, kurus autovadītāji ir iesūtījuši, izmantojot aplikāciju, un apkopes dienesta vadītājs var viegli pieņemt lēmumu par veicamo darbību.

Apkopes plānošanas rīks palīdz organizēt autoparka transportlīdzekļu apkopes, pamatojoties uz braukšanas laiku un nobraukumu. Apkopes specifikācijas no Scania Fleet Management Portal tiek tieši nosūtītas uz servisa centru, būtiski palielinot darbspējas laiku.

Pakalpojumu paku „Monitoringa paka” var lietot līdz 10 gadiem bez maksas. Sazinieties ar Scania pārstāvi un pieslēdzieties sava autoparka datiem. Visi jaunie Scania transportlīdzekļi ir sagatavoti Scania Fleet Management pakalpojumu lietošanai*. 

 

 

 * Scania rīkojas saskaņā ar aktīvu produktu izstrādes un uzlabošanas politiku. Tādēļ uzņēmums patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt produktu specifikācijas. Turklāt noteiktu valstu vai ES likumdošanas prasību dēļ daži produkti un pakalpojumi var nebūt pieejami visos vietējos tirgos. Lai saņemtu vairāk informācijas par šiem jautājumiem, lūdzu, sazinieties ar savu izplatītāju.