You seem to be located in .
Lai iegūtu vairāk informācijas, dodieties uz savu Scania tirgus vietni.
Latvija

atlasiet savu pārdošanas reģionu

Select production unit visit our global site

pārdošanas reģionā
Production units

ALTERNATĪVĀS DEGVIELAS

Samaziniet oglekļa emisiju ietekmi

Lai degvielu varētu kvalificēt kā vienu no uzņēmuma Scania atjaunojamajām alternatīvām, degvielas veidam jāatbilst trīs būtiskiem kritērijiem — tai jāsamazina CO2 emisijas un jābūt komerciāli pieejamai par atbilstošu cenu.

Hidrogenēta augu eļļa (HVO)

Hidrogenēta augu eļļa (HVO) ir moderns veids, kādā tiek ražota kvalitatīva uz bioloģiskām izejvielām balstīta degviela, neietekmējot degvielas pārvadājumus, dzinējus, izplūdes gāzu apstrādes iekārtas vai izplūdes gāzu emisijas.

HVO var iegūt no dažādiem avotiem, piemēram, izlietotas eļļas, rapšu eļļas, palmu eļļas un dzīvnieku izcelsmes taukiem. Šo enerģijas avotu izmantošanai ir liela ietekme uz siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījumiem. Salīdzinot ar standarta dīzeļdegvielu, optimālais CO2 emisiju samazinājums var sasniegt līdz 90 %.

Biodīzeļdegviela

Biodīzeļdegvielu (vai taukskābes metilesteru — FAME) var iegūt no dažādiem avotiem, piemēram, no rapša, citiem augiem un izlietotas cepamās eļļas. Biodīzeļdegvielas priekšrocība ir tā, ka šī degviela ir šķidrums, kas ir pieejams lielā daudzumā.

Ilgtspējīga biodīzeļdegviela tiek galvenokārt izmantota iekļaušanai dīzeļdegvielas sastāvā vai tīrā 100 % veidā. Salīdzinot ar standarta dīzeļdegvielu, aplēstais optimālais CO2 emisiju samazinājums var būt līdz 66 %.

Biogāze

Biogāzi var iegūt no vairākiem avotiem, bet izmaksu ziņā efektīvākā un ilgtspējīgākā biogāzes ražošanas metode ir izmantot vietējos notekūdeņus vai atkritumus. Biogāze sastāv no tādām pašām molekulām kā dabasgāze, tomēr biogāze ir atjaunojama, bet dabasgāze — fosila. Abas var izmantot vienlaicīgi.

Sašķidrinātā dabasgāze/sašķidrinātā biogāze ir metāna gāze, kas ir atdzesēta līdz šķidram stāvoklim. Salīdzinot ar dīzeļdegvielu, LNG tilpuma enerģijas saturs ir 1:1.7. Salīdzinot ar standarta dīzeļdegvielu, aplēstais optimālais CO2 emisiju samazinājums var sasniegt līdz 90 %.

Dabasgāze

Dabasgāze ir metāna gāze, kas atrodas Zemes garozas kabatās. Tā tiek iegūta no atsevišķām gāzes iegulām vai saistībā ar naftas ieguvi. Dabasgāze ir degizraktenis, bet tā kā metāna molekula satur tikai vienu oglekļa atomu, emitētais CO2 apjoms sadegšanas laikā ir mazāks, salīdzinot ar standarta dīzeļdzinēju.

Dabasgāzi un biogāzi var izmantot vienlaicīgi. Salīdzinot ar standarta dīzeļdegvielu, aplēstais optimālais CO2 emisiju samazinājums var sasniegt līdz 20 %.

Bioetanols

Bioetanols mūsdienās ir transportlīdzekļos visplašāk izmantotā biodegviela. Tā ir arī degviela, kas nākotnē, visticamāk, varētu nodrošināt gan lielus, gan pastāvīgus apjomus. Liela priekšrocība ir tā, ka bioetanols ir šķidrs un pieejams lielā apjomā visā pasaulē.

To var ražot no dažādām izejvielām, piemēram, cukurniedrēm, kviešiem un kukurūzas. Bioetanola ražošanai var izmantot arī cieti vai atkritumus, kas satur daudz cukura, piemēram, celulozi vai maizi. Papildus tam bioetanolu ir salīdzinoši vienkārši saražot, pat mazā apjomā. Salīdzinot ar standarta dīzeļdegvielu, aplēstais optimālais CO2 emisiju samazinājums var sasniegt līdz 90 %.

Hibrīds

Hibrīdu darbina elektroenerģija kopā ar biodegvielu. Tas ievērojami samazina degvielas patēriņu, kas savukārt samazina arī emisiju apjomu. Tāpat arī tiek samazināts troksnis, sniedzot hibrīdajam transportlīdzeklim īpašas priekšrocības, piemēram, atļauju veikt piegādi pilsētās agrā rītā, vēlā vakarā vai naktī.

Piegāde mazāk noslogotas satiksmes laikā sniedz vairākas priekšrocības, proti, samazina braukšanas ilgumu, degvielas patēriņu un CO2 emisiju apjomu. Tā arī paplašina transportlīdzekļa izmantošanas iespējas. Salīdzinot ar standarta dīzeļdegvielu, optimālais CO2 emisiju samazinājums var sasniegt līdz 92 %.