You seem to be located in .
Lai iegūtu vairāk informācijas, dodieties uz savu Scania tirgus vietni.
Latvija

atlasiet savu pārdošanas reģionu

Select production unit visit our global site

pārdošanas reģionā
Production units
Finansējums un apdrošināšana

FINANSĒJUMS

PIELĀGOTI RISINĀJUMI, LIELĀKI IENĀKUMI

Mūsu speciālistu zināšanas par riskiem transporta nozarē palīdz mums saprast kā skaitļi ietekmē jūsu uzņēmējdarbību. Tieši tāpēc mēs iesakām tieši jums piemērotus finanšu risinājumus, kas ir pielāgoti jūsu valsts nodokļu un likumdošanas videi.

TURPINIET ATTĪSTĪT JŪSU UZŅĒMUMU

Scania piedāvā finansējumu, kas atbilst jūsu biznesa plānam un budžetam — neatkarīgi no tā, vai jūs iegādājaties tikai vienu transportlīdzekli, vai paplašināt visu autoparku.

SCANIA FINANŠU LĪZINGS
SCANIA OPERATĪVAIS LĪZINGS
Fakti
Priekšrocības

Jūs esat transportlīdzekļa turētājs. Jūs maksājat līzinga maksājumus atbilstoši saskaņotajam termiņam un plānam, un pēc līzinga termiņa beigām klūstat par transportlīdzekļa īpašnieku. Jūs uzņematies atbildību par apkopi, nodokļiem un apdrošināšanu līzinga termiņa laikā.

Finanšu līzinga vispārīgie noteikumi - spēkā līdz 09.09.2018

Finanšu līzinga vispārīgie noteikumi - spēkā no 10.09.2018 līdz 04.12.2019.

Finanšu līzinga vispārīgie noteikumi – spēkā no 05.12.2019

• Jūs maksājat procentus tikai par atlikušo vērtību

• Iespējamas nodokļu un PVN priekšrocības

• Apmaiņas vērtība — rūpīgi uzturot un lietojot transportlīdzekli, jūs gūstat labumu.

• Bilancē transportlīdzeklis tiek uzrādīts kā aktīvs 

• Iespējams integrēt citus Scania pakalpojumus

Fakti
Priekšrocības

Transportlīdzekļa īpašnieks ir Scania līzings. Jūs maksājat fiksētu līzinga maksājumu mēnesī par transportlīdzekļa lietošanu un atgriežat transportlīdzekli pēc līguma termiņa beigām. Operatīvais līzings bieži tiek kombinēts ar apkopes līgumu. Jūs uzņematies atbildību par apkopi, nodokļiem un apdrošināšanu līzinga termiņa laikā.

Operatīvā līzinga vispārīgie noteikumi - spēkā līdz 09.09.2018

Operatīvā līzinga vispārīgie noteikumi - spēkā no 10.09.2018 līdz 04.12.2019

Operatīvā līzinga vispārīgie noteikumi – spēkā no 05.12.2019

• Nav atlikušās vērtības riska 

• Paredzama naudas plūsma un naudas plūsmas priekšrocības, pateicoties fiksētām mēneša izmaksām

• Ikmēneša maksājums tiek veikts no pamatdarbības ienākumiem un pretstatīts ar nodokli apliekamajiem ienākumiem

• Finansējums ārpus grāmatvedības bilances

• Iespējams integrēt citus Scania pakalpojumus

„Uzņēmējdarbībā lietderība izsaka visu, jo īpaši, ja runa ir par apdrošināšanu. Un tieši to jūs saņemat no uzņēmuma Scania.”

Klaus Ellinger

TSL GmbH, GroB-Umstadt/Richen īpašnieks un rīkotājdirektors