You seem to be located in .
Lai iegūtu vairāk informācijas, dodieties uz savu Scania tirgus vietni.
Latvija

atlasiet savu pārdošanas reģionu

Select production unit visit our global site

pārdošanas reģionā
Production units

ECOLUTION

PASKATĪSIMIES AR CITĀDĀM ACĪM UZ DEGVIELAS TVERTNĒ NOTIEKOŠO

Degvielas ekonomijas revolūcija

Ecolution by Scania ir mūsu vispusīgākais un efektīvākais risinājums degvielas ekonomijas uzlabošanai. Padziļināta izpratne par jūsu uzņēmējdarbību ļauj mums optimizēt jūsu transportlīdzekli, pielāgot vadītāja pārvaldību un ieviest paplašinātu apkopes programmu. Rezultātā tiek nodrošināts mazāks degvielas patēriņš un zemāks CO₂ emisiju līmenis.

ANALĪZE

Jūsu pašreizējā transportlīdzekļa ekspluatācijas dati parāda, kā līdz minimumam samazināt jūsu degvielas patēriņu un emisiju apjomu.

RISINĀJUMS

Mēs sadarbojamies, lai optimizētu jūsu specifikāciju, braukšanu un uzturēšanu un tādējādi piedāvātu vislabāko risinājumu.

REZULTĀTS

Risinājums Ecolution by Scania nodrošina vidējo degvielas ekonomiju 10 % apmērā, kā arī samazina CO₂ emisiju apjomu.

LABĀKA UZŅĒMĒJDARBĪBA PLAŠĀKĀ PERSPEKTĪVĀ

ANALĪZE

Risinājums Ecolution by Scania attīstās līdz ar jūsu konkrēto uzņēmējdarbību. Jebkurš lēmums ir pielāgots jūsu vajadzībām. Lai izprastu šīs vajadzības, mēs analizējam vairākus jūsu uzņēmējdarbības aspektus.

JŪSU PĀRVADĀJUMI

Ar lietojumu saistītās īpašās vajadzības ir loģisks apsvērums.

JŪSU KRAVA

Jūsu kravas svars ir viens no parametriem, kas nosaka optimālās transmisijas izvēli.

JŪSU CEĻI

Tiek ņemta vērā arī maršrutu topogrāfija, ātrums un ceļu satiksmes situācija.

JŪSU AUTOVADĪTĀJI

Mēs analizējam veidu, kādā jūsu vadītāji izmanto viņu transportlīdzekļus, lai palīdzētu viņiem palielināt degvielas efektivitāti un samazinātu nolietojumu un nodilumu.

RISINĀJUMS

Mūsu analīzes rezultāti palīdz noteikt mūsu kopīgo mērķi. Mēs strādājam, lai sasniegtu konkrētu degvielas patēriņa mērķi, rīkojoties tālāk minētajās jomās.

TRANSPORTLĪDZEKLIS
BRAUKŠANA
APKOPE
PARTNERĪBA
SPĒKA PĀRVADS
GAISA DEFLEKTORI
ALTERNATĪVĀS DEGVIELAS
PĀRNESUMKĀRBA

Optimizēta specifikācija

Transportlīdzeklis tiek optimizēts darbībai tādā veidā, kas samazina degvielas patēriņu, neietekmējot efektivitāti. Process ietver dzinēja, pārnesumkārbas, gaisa deflektoru un atbalsta sistēmu izvēli un alternatīvo degvielu, piemēram, biogāzes, etanola vai biodīzeļdegvielas, izmantošanas iespējas.

Spēka pārvads

Spēka pārvada optimizēšana ir dzinēja, pārnesumkārbas un aizmugurējās ass sabalansēšana, lai nodrošinātu vislabākos rezultātus gan degvielas ekonomijas, gan gaidāmās darba slodzes ziņā.

OPTIMIZĒTA SPECIFIKĀCIJA

Transportlīdzeklis tiek optimizēts darbībai tādā veidā, kas samazina degvielas patēriņu, neietekmējot efektivitāti. Process ietver dzinēja, pārnesumkārbas, gaisa deflektoru un atbalsta sistēmu izvēli un alternatīvo degvielu, piemēram, biogāzes, etanola vai biodīzeļdegvielas, izmantošanas iespējas.

Gaisa deflektori

Gaisa deflektori būtiski uzlabo transportlīdzekļa aerodinamiku un samazina gaisa pretestību. Gan jumta, gan sānu gaisa deflektori ir pieejami dažādos izmēros, un deflektora izvēle ir atkarīga no konkrētā pārvadājumu uzdevuma.

OPTIMIZĒTA SPECIFIKĀCIJA

Transportlīdzeklis tiek optimizēts darbībai tādā veidā, kas samazina degvielas patēriņu, neietekmējot efektivitāti. Process ietver dzinēja, pārnesumkārbas, gaisa deflektoru un atbalsta sistēmu izvēli un alternatīvo degvielu, piemēram, biogāzes, etanola vai biodīzeļdegvielas, izmantošanas iespējas.

ALTERNATĪVĀS DEGVIELAS

Papildu veids, kā vēl vairāk samazināt CO2 emisiju apjomu, ir alternatīvo degvielu izmantošana. Biodīzeļdegviela, gāze, RME un etanols ir komerciāli izdevīgas alternatīvas, un uzņēmums Scania ir apņēmies veicināt to izmantošanu atbilstoši klientu vajadzībām.

OPTIMIZĒTA SPECIFIKĀCIJA

Transportlīdzeklis tiek optimizēts darbībai tādā veidā, kas samazina degvielas patēriņu, neietekmējot efektivitāti. Process ietver dzinēja, pārnesumkārbas, gaisa deflektoru un atbalsta sistēmu izvēli un alternatīvo degvielu, piemēram, biogāzes, etanola vai biodīzeļdegvielas, izmantošanas iespējas.

PĀRNESUMKĀRBA

Iestatot pareizo pārnesumkārbas un aizmugurējās ass attiecību, dzinēja apgriezienu skaits tiek optimizēts atbilstoši jūsu pārvadājumu profilam. Sistēma Scania Opticruise automātiski izvēlas optimālo pārnesumu.

APMĀCĪBAS SĀKUMS
VECIE BRAUKŠANAS PARADUMI
REGULĀRAS ATSAUKSMES — UZREIZ UN KATRU MĒNESI
ATBALSTA SISTĒMAS

OPTIMIZĒTA BRAUKŠANA

Ieguldījumi izglītībā tiek uzskatīti par ilgtermiņa ieguldījumiem. Bet, ja runa ir par autovadītāju apmācību, rezultāti ir tūlītēji un veicina jūsu autovadītāju sniegumu un uzņēmējdarbības rezultātus tādos veidos, kādus jūs, iespējams, iepriekš nezinājāt vai neuzskatījāt par iespējamiem. Gan jaunu, gan pieredzējušu autovadītāju sniegumā būs redzami pastāvīgi uzlabojumi.

APMĀCĪBAS SĀKUMS

Gandrīz uzreiz pēc Scania autovadītāju apmācības sākuma autovadītājs sāks braukt drošāk, samazinot degvielas patēriņu pat par 10 %.

OPTIMIZĒTA BRAUKŠANA

Ieguldījumi izglītībā tiek uzskatīti par ilgtermiņa ieguldījumiem. Bet, ja runa ir par autovadītāju apmācību, rezultāti ir tūlītēji un veicina jūsu autovadītāju sniegumu un uzņēmējdarbības rezultātus tādos veidos, kādus jūs, iespējams, iepriekš nezinājāt vai neuzskatījāt par iespējamiem. Gan jaunu, gan pieredzējušu autovadītāju sniegumā būs redzami pastāvīgi uzlabojumi.

VECIE BRAUKŠANAS PARADUMI

Pēc sākotnējās autovadītāju apmācības joprojām ir viegli atgriezties pie vecajiem paradumiem neatkarīgi no tā, cik labi rezultāti tika uzrādīti sākumā.

OPTIMIZĒTA BRAUKŠANA

Ieguldījumi izglītībā tiek uzskatīti par ilgtermiņa ieguldījumiem. Bet, ja runa ir par autovadītāju apmācību, rezultāti ir tūlītēji un veicina jūsu autovadītāju sniegumu un uzņēmējdarbības rezultātus tādos veidos, kādus jūs, iespējams, iepriekš nezinājāt vai neuzskatījāt par iespējamiem. Gan jaunu, gan pieredzējušu autovadītāju sniegumā būs redzami pastāvīgi uzlabojumi.

REGULĀRAS ATSAUKSMES — UZREIZ UN KATRU MĒNESI

Autovadītājs regulāri saņem atsauksmes par viņa sniegumu. Vienu mēnesi pēc sākotnējās apmācības autovadītājam piezvana Scania apmācības vadītājs, kurš sniedz atsauksmes, pamatojoties uz informāciju, kas saņemta no transportlīdzekļa telemātikas iekārtas. Regulāras ikmēneša atsauksmes nodrošinās turpmāku attīstību un degvielas patēriņa samazinājumu.

OPTIMIZĒTA BRAUKŠANA

Ieguldījumi izglītībā tiek uzskatīti par ilgtermiņa ieguldījumiem. Bet, ja runa ir par autovadītāju apmācību, rezultāti ir tūlītēji un veicina jūsu autovadītāju sniegumu un uzņēmējdarbības rezultātus tādos veidos, kādus jūs, iespējams, iepriekš nezinājāt vai neuzskatījāt par iespējamiem. Gan jaunu, gan pieredzējušu autovadītāju sniegumā būs redzami pastāvīgi uzlabojumi.

ATBALSTA SISTĒMAS

Tādas sistēmas kā Scania aktīvās prognozēšanas un Scania autovadītāju atbalsta sistēma palīdz autovadītājam braukt ar transportlīdzekli tā, lai nodrošinātu iespējami zemāku degvielas patēriņu.

GAISA DEFLEKTORU REGULĒŠANA
RIEPU STĀVOKLIS
ASU ĢEOMETRIJA

OPTIMIZĒTA APKOPE

Mēs uzturam transportlīdzekli vislabākajā iespējamā stāvoklī ar īpaši izstrādāta līguma palīdzību. Parastā apkopes programma ir papildināta ar kontrolpunktiem, tostarp riepu spiediena un stāvokļa, asu ģeometrijas, gaisa deflektoru leņķa un citām pārbaudēm.

GAISA DEFLEKTORU REGULĒŠANA

Eksperimentos ar aerodinamiskajām caurulēm un degvielas patēriņa pārbaudēs neapšaubāmi pierādīts, ka transportlīdzekļa degvielas patēriņu būtiski ietekmē jumta gaisa deflektora augstums attiecībā pret virsbūvi. Servisa centrā gaisa deflektora leņķis tiek optimizēts.

OPTIMIZĒTA APKOPE

Mēs uzturam transportlīdzekli vislabākajā iespējamā stāvoklī ar īpaši izstrādāta līguma palīdzību. Parastā apkopes programma ir papildināta ar kontrolpunktiem, tostarp riepu spiediena un stāvokļa, asu ģeometrijas, gaisa deflektoru leņķa un citām pārbaudēm.

RIEPU STĀVOKLIS

Pārāk zems vai pārāk augsts riepu spiediens var radīt papildus izmaksas un pat apdraudējumu. Pareizs riepu spiediens nodrošina zemu ripošanas pretestību un zemāku degvielas patēriņu, kā arī paildzina riepu darbmūžu.

OPTIMIZĒTA APKOPE

Mēs uzturam transportlīdzekli vislabākajā iespējamā stāvoklī ar īpaši izstrādāta līguma palīdzību. Parastā apkopes programma ir papildināta ar kontrolpunktiem, tostarp riepu spiediena un stāvokļa, asu ģeometrijas, gaisa deflektoru leņķa un citām pārbaudēm.

ASU ĢEOMETRIJA

Ja asu ģeometrija nav noregulēta, pieaugs degvielas patēriņš. Izmērot asu un riteņu ģeometriju un veicot nepieciešamos regulējumus, tiek samazināts nodilums, kas ilgtermiņā ļauj ietaupīt, pateicoties ilgākam riepu darbmūžam. Novirze par vienu grādu parasti nozīmē degvielas patēriņa pieaugumu par vairāk nekā 1%.

MĒRĶA UZSTĀDĪŠANA
IKMĒNEŠA ATSKAITE
PĀRSKATA SAPULCE

NEPĀRTRAUKTA UZRAUDZĪBA

Galvenais faktors, lai sasniegtu mērķi, ir ciešs komandas darbs starp abām pusēm. Scania uzņemas vadību visā darbā, kurā ir nepieciešama jūsu iesaistīšanās, regulāri informējot jūs ar ikmēneša progresa ziņojumu palīdzību. Turklāt katru ceturksni tiek rīkotas sapulces, lai apspriestu vispārējās veiktspējas uzlabošanas veidus.

MĒRĶA UZSTĀDĪŠANA

Jūsu pašreizējās darbības parametri tiek izmantoti kā degvielas patēriņa atsauces vērtības. Pēc tam analīzē tiek noskaidrots vēlamais degvielas patēriņa līmenis, par kuru kopīgi vienojamies. Sadarbībai ir izšķiroša nozīme, un uzņēmums Scania uzņemas vadību nepārtrauktā veiktspējas uzlabošanā.

NEPĀRTRAUKTA UZRAUDZĪBA

Galvenais faktors, lai sasniegtu mērķi, ir ciešs komandas darbs starp abām pusēm. Scania uzņemas vadību visā darbā, kurā ir nepieciešama jūsu iesaistīšanās, regulāri informējot jūs ar ikmēneša progresa ziņojumu palīdzību. Turklāt katru ceturksni tiek rīkotas sapulces, lai apspriestu vispārējās veiktspējas uzlabošanas veidus.

IKMĒNEŠA ATSKAITE

Katru mēnesi jūs saņemsiet progresa ziņojumu par degvielas patēriņa atsauces vērtībām un noteikto vēlamo degvielas patēriņa līmeni.

NEPĀRTRAUKTA UZRAUDZĪBA

Galvenais faktors, lai sasniegtu mērķi, ir ciešs komandas darbs starp abām pusēm. Scania uzņemas vadību visā darbā, kurā ir nepieciešama jūsu iesaistīšanās, regulāri informējot jūs ar ikmēneša progresa ziņojumu palīdzību. Turklāt katru ceturksni tiek rīkotas sapulces, lai apspriestu vispārējās veiktspējas uzlabošanas veidus.

PĀRSKATA SAPULCE

Katru trešo mēnesi mēs tiksimies un analizēsim kopējo veiktspēju, apspriedīsim jomas, kurās nepieciešami uzlabojumi, un definēsim darbības, kas jāpaveic, lai ieviestu pastāvīgus uzlabojumus.

REZULTĀTS

Ecolution by Scania sniedz labumu jūsu uzņēmējdarbībai gan finansiālā, gan vides aizsardzības ziņā. Uzlabojumi radīs ietaupījumus uzreiz un ilgtermiņā.

DEGVIELAS EKONOMIJA

Risinājums Ecolution by Scania patiešām darbojas. Ar programmu Ecolution aprīkoto transportlīdzekļu degvielas ekonomija pārsniedz 10 % salīdzinājumā ar atsauces transportlīdzekli. Jūs ietaupāt uzreiz un turpināt to darīt visā programmas Ecolution darbības laikā.

EMISIJU IETAUPĪJUMI

Risinājums Ecolution by Scania ne tikai būtiski samazina izmaksas, bet arī vienlaikus tādā pašā ātrumā pazemina emisiju līmeni. Tas ir liels solis ceļā uz mūsu oglekļa emisiju ietekmes samazināšanu.

CEĻŠ UZ PANĀKUMIEM

„Programma Ecolution ir efektīvs veids, kā ietaupīt līdzekļus un palielināt peļņu. Atsevišķa autovadītāja labākais rezultāts degvielas ietaupīšanā ir bijis 16 %.”

Jesper Bundgaard Madsen

uzņēmuma Vendelbo Spedition A/S vadītājs, Dānija

PARUNĀSIM PAR ECOLUTION

Mēs ar lielāko prieku sniegsim jums bezmaksas Ecolution analīzi.

67066627

Pieprasiet, lai jums atzvanītu