You seem to be located in .
Lai iegūtu vairāk informācijas, dodieties uz savu Scania tirgus vietni.
Latvija

atlasiet savu pārdošanas reģionu

Select production unit visit our global site

pārdošanas reģionā
Production units

FOSILĀS DEGVIELAS LIETOŠANAS PĀRTRAUKŠANA

36 Scania ar gāzi darbināmi autobusi Norvēģijā

Ceļā uz autobusu parku, kas nav jādarbina ar fosilo degvielu

2015. gada jūnijā Norvēģijas sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējs Nobina Ākešhusā saņēma 36 Scania OmniExpress Euro 6 ar gāzi darbināmus autobusus. Autobusi, kuri paredzēti uzņēmuma autobusu parkam Šī pilsētā uz dienvidiem no Oslo, ir daļa no reģiona stratēģijas fosilās degvielas lietošanas pārtraukšanai.

Bob Sebro ir Nobina autobusu parka ražošanas vadītājs Šī pilsētā, Ākešhusā. Uzņēmums nodrošina autobusus valsts uzņēmumam Ruter, kas plāno, koordinē, pasūta un piedāvā tirgū sabiedriskā transporta pakalpojumus Oslo un Ākešhusas reģionos. „Mēs izmantojam citu, nevis fosilo degvielu, jo uzņēmumam Ruter ir noteikta prasība pārtraukt fosilās degvielas izmantošanu līdz 2020. gadam,” paskaidro Sebro.

Uzņēmums Nobina atklāja, ka gāze ir lieliski piemērota autobusiem Šī apgabalā, pateicoties esošajai infrastruktūrai un biogāzes pieejamībai. Jaunie autobusi tika veiksmīgi nodoti ekspluatācijā 2015. gada vidū. „Autobusu un gāzes apgādes un uzpildes staciju darbība kopumā ir bijusi ļoti laba,” atzīst Sebro.

Autobusu parka racionalizēšana

Jaunie autobusi nomainīja iepriekšējos autobusus, kas apkalpoja reģionu. Iepriekšējais autoparks ietvēra dažādus autobusus, savukārt jaunais autoparks sastāv tikai no divu veidu autobusiem — astoņpadsmit 15 m gariem un astoņpadsmit 13 metrus gariem autobusiem.

„To interjers ir ļoti līdzīgs, kas atvieglo vadītāju darbu, jo arī darba apstākļi autobusos ir līdzīgi,” apgalvo Sebro.

Dažāda degvielas uzpildes kārtība

Uzņēmuma Nobina Šī autoparka pieredze liecina, ka galvenā atšķirība starp ar biogāzi un dīzeļdegvielu darbināmiem autobusiem ir degvielas uzpildes kārtība. „Mums jāuzpilda degviela ikreiz, kad autobusi atgriežas autobusu parkā,” stāsta Sebro. „Vadīšanas ziņā ar gāzi un ar dīzeļdegvielu darbināmi autobusi nekā neatšķiras.”